PAR
GADA
BALVU

Kad vakari paliek tumšāki, dienas kļūst vēsākas un gadumija vairs nav aiz kalniem, pienācis laiks arī teikt paldies tiem, kuri šogad spīdēja visspožāk, gada zvaigžņotākajā naktī – Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) Gada balvā 2019!

Šī gada 6. decembrī LU studenti, studentu pašpārvalžu pārstāvji, pasniedzēji un draugi pulcēsies, lai svinīgā atmosfērā atzīmētu lieliski pavadīta gada noslēgumu un kopīgi atskatītos uz šī gada spožākajiem notikumiem. 

Šajā vakarā zvaigznes mirdzēs ne tikai tumšajās ziemas debesīs, bet arī pasākuma klātesošo priekšā, jo tiks apbalvoti un godināti šī gada ievērojamākie sasniegumi sekojošās nominācijās:

Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā / Contribution of the Year in Student Representation

Studentu pārstāvniecība ir saņēmusu smagus triecienus un zākājums visos tās darbības līmeņos kopš pašiem tās pirmsākumiem. Bet studentu pārstāvji ir turpinājuši cīnīties par studentu interesēm neskatoties uz to. Alise ir spilgts piemērs studentu pārstāvju neatlaidībai. Strādajot par LU SP priekšsēdētāju, viņai ir nācies stāties pretī visgrūtākajiem pārbaudījumiem. Kā viens no spilgtākajiem piemēriem ir LU rektora vēlēšanas. To laikā Alise pierādīja, cik nelokāma viņa ir studentu viedokļa un taisnības aizstāvēšanas priekšā. Viņa nepakļāvas ne LU vadības pārstāvju, ne IZM spiedienam, un turpināja cīņu studentu taisnības un tiesību vārdā. Vēl ir vērts pieminēt viņas darbu studiju maksu celšanas jautājumā, kur viņa kopā ar citiem studējošo senatoriem panāca to nepalielināšanu un vienošanos par studiju kvalitates uzlabošanu. Domāju, ka ir acīmredzams, ka reti kurš studentijā ir ielicis tik daudz laika, darba, nervu un atstājis tik lielu ietekmi uz LU SP kā Alise. Neatlaidīgi, dienu no dienas un ar pārcilvēcisku atdevi Alise stūrēja šo mūsu studentu kuģīti cauri, iespējams, visvētrainākajam gadam, kāds studentu pārstāvjiem ir bijis šajā gadu tūkstotī. Alise šogad ir paspējusi gan daudz paveikt, gan daudz uzlabot, gan palīdzējusi arī citiem un vēl uzņēmusi krietnu devu cirtienu mūsu vietā.
Tomēr paralēli tam, viņa neaizmirsa savus pārējos darbus, un veica gan ierastos priekšsēdētājas darbus, gan veidojot jaunas inovācijas LU SP vidē, īpaši izceļot jauno “Studentu zinātnisko konferenci”.
Šo iemeslu dēļ, Alise ir izcila kandidāte – viņa ir gājusi cauri vismagākajiem pārbaudījumiem, veikusi inovācijas, turpinājusi tradīcijas, un veiksi daudzus citus ievērojumus darbus, kuras vienas nominācijas ietvaros nav iespējams iekļaut. Viņas ieguldījums ir neaptverams un ticu, ka tas tiks pieminēts gadiem ilgi.

Alise šī gada laikā ir ieguldījusi sevi studentu pārstāvniecībā līdz maksimumam, piedzīvojusi dažādus šķēršļus un vienmēr efektīvi tikusi tiem pāri, arī turot sev pie sāniem lielisku komandu ar tikpat pozitīvi noskaņotiem censoņiem. Žonglēt ar studijām, personīgo dzīvi un studentu pārstāvniecību vienlaikus nebūt nav tas vieglākais darbs šai pasaulē, taču, neskatoties uz visām grūtībām, Alise ir spējusi noturēt latiņu augstu un pildīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un augstākās atbildības sajūtas. Strādājot kā priekšsēdētājas biedram ārējos jautājumos, gan LU vidē, gan arī visas Latvijas augstākās izglītības telpā Alise ir sniegusi nozīmīgu pienesumu studentu pārstāvniecībā, esot klāt teju visos studentiem svarīgākajos jautājumos. Gada sākumā Alise vēl nebija tik kritiski domājoša, izvairījās no stratēģiski pārdomātiem gājieniem, kur nu vēl runāt publikas priekšā. Paskatoties uz viņu tagad – viņa spēj paskatīties uz visu no cilvēcīgā skatupunkta un vērtēt situāciju, vienmēr domājot par studējošajiem. Varētu jau, protams, uzskaitīt katru paveikto darbu šī gada laikā, taču, godīgi sakot, Alisei to ir tik daudz, ka šeit man rakstzīmju nepietiks – darbs LU SP valdē, studējošo senatora amatā, LSA domnieku kolēģijā ir tikai amati, kurus Alise pārstāv; katrs no šiem amatiem sev līdzi nes milzīgu darbu un pūles, prasa augstu atbildības sajūtu pret padarīto, kā arī nemitīgu vēlmi iesākto ne tikai izdarīt līdz galam un ne ķeksīša pēc, bet arī augstākā mērķa vārdā. Savus pienākumus Alise šī gada laikā ir pildījusi, prātā paturot, ka strādā ne tikai Latvijas Universitātes, bet ļoti bieži arī visas Latvijas studentu labā. Nerunājot nemaz par Alises personīgo izaugsmi, manuprāt, Alise sevi ir atdevusi studentu pārstāvniecībai, cik vien tas cilvēkam ir iespējams, un dažbrīd pat vēl vairāk.

Alvīne Paštore, būdama 1.kursa studente, ieņēma Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītājas amatu un paralēli studiju procesam veiksmīgi un prasmīgi vadīja JF SP darbu.
Tāpat Alvīne darbojas kā studējošo senatore. Šis amats nozīmē to, ka viņas sniegums un spējas tiek novērtētas arī Latvijas Universitātes galvenajā lēmējinstitūcijā.
Viņa ir pierādījusi sevi kā līderi, kas nebaidās no grūtībām, riskiem un atbildības, tāpēc uzskatu, ka Alvīne pelnījusi saņemt balvu šajā nominācijā.

Ilze Lisovska ir LSA Sociālā virziena vadītāja. Lai gan kreditēšanas modeļa maiņa nav llzes vienas pašas veikums, tomēr tas ir jautājums, kurš tika “izbīdīts” cauri un tas ietekmēs tūkstošu studentu nākotnes. Darbs, kas tika ieguldīts, ir neizmērojams, un visa centrā bija Ilze.

Gada fakultātes studējošo pašpārvalde / Faculty Students’ Council of the Year

SZF SP 18/19 gada sasaukums ir viena no aktīvākajām, pozitīvākajām grupām, kas motivē jaunos studentus iesaistīties un uztur SZF enerģisko garu – tās pārstāvji ir iesaistījušies dažādos pasākumos, pārstāvot studējošo akadēmiskās, sociālās un kultūras intereses. Kad 18/19 ak.g. sākumā tika ievēlēts jaunais sasaukums, šiem cilvēkiem pašpārvalde bija atstāta ar ļoti daudzām problēmām. Bija izbojātas attiecības ar vadību, vājš kontakts ar LU SP, nebija patstāvīga studentu pārstāvniecība LU SZF Domē, SP iekšējās lietas un dokumentācijā bija lielā nekārtībā. Šī lietas tika veiksmīgi sakārtotas šī gada laikā. Kā arī veikuši nepieciešamās izmaiņas SZF SP Nolikumā un Kārtības rullī. Pa ceļam SZF SP sastapās ar tādiem pārbaudījumiem kā SZF dekāna vēlēšanas, modernizācijas vienošanās, rektora vēlēšanas, taču lielākā problēma bija tāda, ka SZF SP nebija nekādas pēctecības. Praktiski nebija neviena, kurš varētu pastāstīt par SP un SZF iekšējām lietām un dot ieteikumus, kad tos visvairāk vajadzētu – šī iemesla dēl tika izveidota pašpārvaldes grāmata, kurā līdz mazākajam sīkumam aprastītas lietas, kā darbojas SZF pašpārvalde. Sasaukuma laikā pašpārvalde saņēma diplomu/pateicības rakstu no Valsts asinsdonoru centra par visaktīvāko dalību studentu skaita ziņā, organizējusi veiksmīgu Ukraiņu saliedēšanās pasākumu un vairākus kultūras pasākumus, kuri saņēmuši pozitīvas atsauksmes no apmeklētājiem. SZF SP veicinājis fakultātes studējošo informētību par akadēmisko godīgumu, kas rezultējies ar to, ka kopš pagājušā mācību gada 1. semestra nav ticis iesniegts/konstatēts neviens plaģiāts. SZF SP ir izdarījusi lielu lēcienu izaugsmē un turpina to darīt ar pilnu atdevi!

DF SP ir pašpārvalde, kura ne tikai darbojas savas fakultātes iekšienē, bet ir arī LU SP dzinējspēks, kas vienmēr ir līdzās svarīgu jautājumu risināšanā.
Fakultātes iekšienē aktīvi tiek risinātas akadēmiskās problēmas – problēmas ar kursiem un to saturu, mācību vakari, mācību telpu nodrošināšana saviem studējošajiem. Tiek palīdzēt studējošajiem integrēties studiju vidē (gan ar jau visiem pazīstamo “Sējiens”, gan arī ar jaunu pasākumu tieši jaunās studiju programmas studentiem, kuri ir arī paralēli RTU studenti, “Ask me anything”). Datorikas fakultātes jubileja svinības bija šī gada lielākais notikums, kur visi universitātes studējošie bezmaksas varēja nosvinēt kopā ar mums.
Šogad pašpārvalde ir nodrošinājuši studējošajiem arī aktīvāku atpūtu, atrodot līdzekļus un telpas galda tenisa uzstādīšanai (kurš arī aktīvi tiek izmantots). Tika atjaunota arī esošā mācību/atpūtas telpa un tiek strādāts pie jaunas mācību telpas izveides.
DF SP pārstāvji arī aktīvi iesaistas LU SP darbībā – sākot no palīdzēšanas un organizēšanu būšanu gandrīz visos LU SP pasākumos, beidzot ar nostāju rakstīšanu.
Mūsu pārstāvji ir arī aktualizējuši un vadījuši darba grupas LU SPā mums svarīgu jautājumu risināšanai (piemēram, mentālās veselības līmenis LU studējošo vidū).
Arī DF SP biedri interesējas par valsts līmeņa notikumiem un piedalās Latvijas Studentu apvienības darbībā.

Fizmati ir zināmi ne tikai LU ietvaros, bet arī ārpus universitātes. FMOF SP godam pēdējā gada laikā ir turpinājusi Fizmatu tradīcijas un ieviesusi arī inovācijas, neaizmirstot par akadēmiskiem un sociāliem jautājumiem. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte šogad pārcēlās uz jauno LU Zinātņu māju, veiksmīgi sadarbojas ar ēkas atbildīgajām personām un fakultātes vadību.
Lai veiksmīgi sagatavotos jaunajām mājām, visai fakultātei nācās sakārtot mantas pa kastēm, tomēr Studentu padomei tam bija jāvelta īpaši daudz laika – veicām aizsimtās jeb mūsu noliktavas revīziju un pat noorganizējām Melno tirdziņu, notirgojot iepriekšējo gadu Fizmatdienu kausus, mikroviļņu krāsni, guļammaisus un citas noderīgas lietas līdz eiro vērtībā. Iepazīstoties ar jauno māju, saskārāmies arī ar dažādiem sociāliem jautājumiem. Tieši FMOF SP sadarbībā ar Zinātņu mājas ēkas atbildīgajiem noorganizēja pirmo balli jaunajā ēkā. Fizmatu lieliskās balles turpina dzīvot jaunās telpās!
Tāpat tiek turpinātas arī citas Fizmatu tradīcijas – nedēļu garie svētki Fizmatdienas, satikām trīs lieliskas personības, Fizmatu absolventus, apbalvojām Gada Fizmatu ar 800 eiro balvu, devāmies oranžā gājienā cauri Vecrīgas ielām līdz Zinātņu mājai, pavadījām lielisku vakaru Fizmatdienu Āfterītī Folklubā Alā, kā arī citādi pavadījām laiku kopā un vairojām oranžumu sirdīs.
Fizmati domā ne tikai par dažādiem atpūtas un izklaidēšanās pasākumiem, bet arī par akadēmiskiem jautājumiem. Gan ziemas, gan pavasaras sesijas laikā vairāki desmiti studentu tikās, lai kopīgi gatavotos eksāmeniem Mācību vakaros. Par tradīciju jau būs kļuvis Fizmatu akadēmiskais seminārs, kurā kursa vecākie un visi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādiem akadēmiskajiem jautājumiem un izrunātas dažādas problēmas, to iespējamie risinājumi un rīcības plāns. Iespējams, tieši šāda šī gada pirmā tikšanās ir veicinājusi Studentu padomes un kursa vecāko veiksmīgu sadarbību, kas rezultējusies FMOF e-studiju revīzijā, apskatot 119 rudens semestra kursus pēc kritērijiem (materiāli, iespēja iesniegt elektroniski, starpsemestra vērtējumi un citas lietas). Šobrīd gan Studentu padomei, gan programmu direktoriem ir iespēja apkopotā veidā apskatīt e-studiju situāciju, kā arī domāt par tālākām darbībām.
Šogad Fizmatu Studentu padome ir atbalstījusi arī jaunas idejas. Kā inovācija ir startējis diskusiju cikls Fizmatu ziepju kastes, apskatot aktuālus tematus, kā kodolenerģiju, klimata izmaiņas, mīlestību no neirobioloģiskā skatu punkta un jau drīz runāsim par mākslīgo intelektu. Kā arī pirmo reizi Fizmati organizē atvērto mikrofonu OrangeMic.
FMOF SP jau vismaz 15 gadu ir organizējusi pirmkursnieku nometni “Baldone”, kurā trīs dienu laikā pirmkursnieki iepazīst oranžo krāsu, Fizmatus, gan jaunus, gan vecus, fakultātes vadību un paši sevi, saskaroties ar darbu, sportu un Zemessardzes katlā vārītu soļanku un makaronus ar malto gaļu. Kā tradīcija Fizmatos ir iesakņojusies arī aktīvs pirmsvēlēšanu periods. Uz jauno sasaukumu kandidējā 6 saraksti, Zinātņu mājas sienas rotāja vēlēšanu aģitācija, kā arī mēs neierobežojāmies tikai ar FMOF SP. Ķīmiķu FSP kandidēja 2 studenti zem saraksta “Fizmati”, turklāt pie mums ir nonācis arī ķīmiķu karogs. Jāgatavojas izpirkuma uzdevumam un rūpīgāk jāpieskata savas mantas!
Fizmatu Studentu padome ir aktīvi darbojusies visa gada garumā, nepazaudējot jau esošās tradīcijas, atbalstot inovācijas, darbojoties arī akadēmiskos jautājumos un liekot par sevi manīt visai LU. 

Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde šajā gadā ir ne tikai turpinājusi jau aizsākto (filosofijas studentu ievadnedēļa, pašpārvaldes jauno biedru seminārs, pirmsaristotelis “Iekurs”, spēļu vakari, arheoloģijas izbraukuma seminārs, ārzemju izbraukuma seminārs), bet arī pavisam jauni projekti, kā sadarbība ar Teoloģijas fakultāti pasākumu ciklā “Atmiņu kartogrāfijas” (ne tikai kultūras, bet arī akadēmiski pasākumi) un dalība UNESCO Pasaules filozofijas dienas pasākumu programmas organizēšanā.
Šis gads ir tas brīdis, kurā Vēstures un filozofijas fakultātē gadiem ilgs darbs nesis iespaidīgus augļus ne tikai pasākumu plašuma un krāšņuma ziņā, bet arī pašpārvaldes sastāvā – ja pirms pieciem gadiem pašpārvaldē bija labi ja pāris filozofijas studenti, šodien tie ir vismaz (!) tādā pašā skaitā kā vēsturnieki, turklāt ne tikai uz papīra, bet arī aktīvi darbojas un kopā ar vēsturniekiem kopj fakultātes ikdienu. No malas tas varbūt nešķiet nekas īpašs, tomēr pašā fakultātē tas nozīmē mazu revolūciju – no saskaldītas fakultātes, kur vēsturnieki un filozofi gaiteņos nesveicinās, jo viens otru nepazīst, esam nonākuši pie saliedētākas un patiešām kopīgas studiju dzīves visiem fakultātes studentiem. Tāpat VFF SP raksturo arī vecbiedru, maģistru un bieži pat doktorantu iesaiste pasākumos – tos labprāt apmeklē ne tikai jaunie bakalaura studenti, bet visa fakultāte.
Protams, nav nekāds noslēpums, ka šobrīd VFF SP un LUSP attiecības ir saspīlētas, tāpēc, iespējams, šie vārdi nevarēs atrast dzirdīgas ausis, taču aicinu nereducēt mūsu studentu pašpārvaldes darbību un dzīvi tikai uz šā gada vēlēšanu peripetijām. Tieši tas, ka, par spīti šā brīža saspīlējumam, VFF SP ne mirkli neapstājas un turpina bagātināt studentu dzīvi un aktīvi pārstāvēt to intereses ir apliecinājums tam, ka šī ir tā pašpārvalde, kura ir pelnījusi Gada fakultātes studējošo pašpārvaldes titulu.

Gada dekāns / Dean of the Year

Anita ir ļoti atsaucīga un vienmēr gatava palīdzēt, īpaši neklātienes studentiem. Viņai ļoti labi izdodas skaidrot tēmas, pēc viņas lekcijas uzreiz skaidrotais materiāls “saliekas pa plauktiņiem”.

Vienīgais no 13 LU fakultāšu dekāniem, kurš mērķēja uz jaunām un augstākām virsotnēm – gatavs uzņemties Latvijas Universitātes rektora pienākumus. Atvērts sadarbībai ar studentiem ne tikai akadēmiskos, bet arī sociālajos un kultūras pasākumos. 

Folkmaņa kungs ir LU Medicīnas fakultātes dekāns. Viņa atbildība un attieksme pret studentiem gan MF, gan kopumā LU ir augstā līmenī. Sadarbības iespējas ir daudz iespējamākas un ideju ģenerēšana ir daudz efektīvāka, jo dekāns tik tiešām ir studentiem labvēlīgs. Folkmaņa kungs vienmēr izprot visas puses un ar īstu labsirdību uzklausa visas iesaistītās puses. 

Dekāns, kuram studenti rūp. Kļūdams par dekānu, viņš nav samazinājis savu pasniegto lekciju daudzumu, kas liek secināt, ka viņa būtība ir strādāt un attīstīt studējošo spējas. Viņš arī trenē jaunos programmētājus, kuri vēlāk piedalās pasaules programmēšanas sacensībās un gūstu augstus rezultātus. Savu iespēju robežās, dekāns tiekas ar studējošajiem un cenšas atrisināt sāpīgos jautajumus pēc iespējas ātrāk. Galvenais, ka viņš mudina arī studējošos iesaistīties un darīt vairāk.

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekānu nekas nav atturējis (būt lieliskam!) jau trīs gadus darboties Fizmatu – gan studentu, gan pasniedzēju – labā. Sandris Lācis aktīvi sadarbojas ar Studentu padomi, katru mēnesi kopā ar visu nodaļu vadītājiem tiekas ar FMOF SP valdi uz vismaz stundas garu sēdi, pārrunā aktualitātes (LU rektora vēlēšanas, LUIS anketu un starpsemestra aptauju rezultātus, e-studiju revīziju), sasāpējušos studentu jautājumus, kā arī svarīgās lietas vienmēr pieraksta, lai vēlāk tās izdarītu. Lai arī dekāna ikdiena ir pilna darbu un steigas, ejot pa gaiteni, vienmēr atvēlēs laiku pasmaidīt pretī sveicienam. Ja studenta skatienā jautīsies neapmierinātība vai satraukums, Sandris Lācis veltīs arī 5-10 minūtes laika svarīgām un dažkārt arī ne tik svarīgām sarunām. Par piemēru var minēt nesen uzpeldējušo jautājumu par studiju maksu koeficientu iespējamām izmaiņām. Satiekot SP priekšsēdētāju, dekāns sasveicinājās un, redzot studenta izmisumu par radušos situāciju, veltīja brīdi pie lifta savu domu izklāstīšanai un otra sarunu biedra uzklausīšanai. Saruna nepalika bez sekām, neilgi pēc tam arī sekoja e-pasta vēstule iesaistītajām pusēm par visu situāciju. Ko gan var vēlēties no fakultātes dekāna, ja ne sadarbību ar studentiem, vēlmi uzlabot studiju kvalitāti un atbilstošu rīcību, kā arī gatavību veltīt laiku produktīvām sarunām? Tieši tāpēc mēs uzskatam, ka Sandris Lācis šogad ir pelnījis gada dekāna titulu!

Gada pasniedzējs / Academic Staff Member of the Year

Professor Valentīna Gordjūšina is most importantly the “mother” to all medical students at LU MF. She is a phenomenal doctor, a great professor and an excellent teacher. She has a talent to teach pathologic-anatomy, that the subject will permanently stick in students mind. Her classes are interesting because professor presents every disease as a saga with colorful spices. Professor sincerely cares and loves her students and her job. She is a warm person to whom every student can go and ask for for help and support, not only in academic but also in personal matters. Professor always helps and gives advice. Professor will never turn her back to students. Thanks to her thousands of doctors are daily working and curing patients. Professor Gordjūšina is a legend and her legacy will follow with her students. Please acknowledge her life work.

Kad izskanēja iespēja nominēt tos, kuri šogad spīdēja visspožāk, vienozīmīgi, docentes Elīnas Grigores-Bāras gaisma izlauzās visspožāk cauri. Jau no pirmajām lekcijām, semināriem un kopējo attieksmi pret darbu un studentiem bija pamanāma liela rūpība, atbildības sajūta un mīlestība uz to, kas ir uzticēts. Viņa spēj radīt studentos ieinteresētību un prieku apgūt jaunās zināšanas. Visu cieņu par viņas spēju tik skaidri, plaši un tomēr detalizēti pasniegt lekciju saturu! Apbrīnojami! 
Tāpēc, tā vien šķiet, būtu pienākums, šādiem pasniedzējiem, kuri nemaz nav tik bieži sastopami, pateikt īpašu paldies un novērtēt viņu darbu Latvijas Universitātes labā! Bez docentes Elīnas Grigores-Bāras gudrības un sirds gaismas Latvijas Universitātē noteikti būtu tumšāks! Tāpēc, paldies viņai, par tādu atdevi un pašaizliedzīgo darbu!

Danovska kungs ir pasniedzējs LU Juridiskajā fakultātē. Viņa izteiktā cieņa pret savu darbu sniedz studējošajiem vēlmi un disciplīnu izzināt un izprast vairāk. Pasniedzējs savā darbā ir stingrs un prasīgs, bet piemērotā pieeja vainagojas panākumiem un studenti fakultātē pasniedzēju ciena augstākajā līmenī. Pasniedzējs ir praktizējošs arī ārpus universitātes telpām un potenciālie absolventi var paļauties uz to, ka iegūtās zināšanas būs iegūtas paliekoši.

Sigita Struberga ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja. Viņas ekspertīze ir starptautiskā politika, publiskā diplomātija un drošības studijas. S. Struberga ir izcila pasniedzēja, kas spēj priekšmetus izklāstīt saprotami un interesanti, izmantojot inovatīvas mācību metodes, piemēram, aicinot studentus piedalīties simulācijas spēlēs. S. Struberga ir ļoti pretimnākoša, vienmēr uzklausa studentu viedokļus un ieteikumus, pēc tiem pakārtojot kursa uzbūvi. Viņa visus iesūtītos darbus kārtīgi pārlasa un katram uzraksta personīgus komentārus un ieteikumus, lai turpmāko darbu kvalitāte tiktu uzlabota. S. Struberga ir īpaša arī tāpēc, ka viņai rūp studenti un viņa tajos redz lielu potenciālu. Pasniedzēja atbalsta studējošo pašpārvaldes darbību un palīdz viņiem veidot kontaktus ar citu augstskolu pašpārvaldēm. Šogad pasniedzēja palīdzēja noorganizēt LU SZF SP pārstāvjiem apmaiņas braucienu uz divām labākajām universitātēm Kijevā, kurā pašpārvaldei bija iespēja plānot potenciālo sadarbību. S. Struberga piedāvā studentiem iesaistīties dažādos brīvprātīgajos darbos, sūta informāciju par iespējām piedalīties dažādos politikas zinātnes konkursos. Var redzēt, ka viņa mīl savu darbu un vēlas palīdzēt ikkatram mācīties gribošam studentam, kas motivē arī pašus studējošos uz izaugsmi.

Docents Agris Šostaks ir viens no vissirsnīgākajiem pasniedzējiem, kurš ir pieredzēts, un pats labākais ir tas, ka viņš spēj studentiem iemācīt priekšmetus, kurus pasniedz.

Dzīvē ir dažādi cilvēki, bet reti nākas satikt tik sirsnīgu un izpalīdzīgu personību kā Ingrīda Uļjane. Ikdienā viņa iegulda daudz vairāk darba un laika nekā viņai to vajadzētu. Ikviens students, kas ir mācījies pie viņas varēs pateikt to, ka jebkuru sniegto informāciju viņa pasniedz ar lielu enerģiju, atbildību un degsmi. Vienmēr ir atsaucīga un labprāt palīdz jebkuros jautājumos. Viņas lekcijas paiet aizraujoši un jautri, jo, ja gadās netīšām pārrakstīties, tad viņa mēdz pateikt ”Oi rociņa paslīdēja, kam negadās”. Tā kā Ingrīda Uļjana pasniedz matemātisko analīzi fiziķiem, lai iemācītu nepieciešamo matemātiku, viņa FSPP sēdēs mēģina izcīnīt papildus kredītpunktus, lai lekcijas laikā nav jāapgūst pārmērīgi daudz atbilstoši dotajam laikam. Tādus pasniedzējus vajadzētu vairāk, jo motivāciju, kuru viņa sniedz, ir grūti pārspēt.

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā / Contribution of the Year in Academic Life

Šis pasākums ir viens no šī gada jaunievedumiem LU SP. Konferences virskopncepts ir apvienot to milzīgo zinātņu un mākslu dažādību, kāda Latvijas Universitātē mitinās un iepazīstināt studentus ar pārējām zinātnēm un pētījumiem tajos, lai veicinātu starpdisciplinaritāti, kas ir viens no nākotnes attīstības dzinējspēkiem.

Ivars Dominiks Zeps šo gadu uzsāka kā LU Studējošo senatoru kolēģijas vadītājs. Kā vadītājs Dominiks ir sevi pierādījis vienā no galvenajiem jautājumiem, ar kuru pats arī aktīvi strādā visa gada ietvarā – LU un LU SP Vienošanās par studiju modernizāciju. Tieši viņš aktīvi sazinās ar visām fakultāšu pašpārvaldēm – jautā par vienošanās izpildi un citiem svarīgiem jautājumiem, kas skar fakultāšu studējošo intereses. Dominiks lielā mērā iesaistās visos akadēmiska rakstura jautājumos un atdod tajos visu savu enerģiju. Es ticu, ka viņš šobrīd varētu būt viens no visvairāk pētījumu zinātājiem studentijā.

DF šogad ir 100% kursa vecāko noklājums jebšu visiem kursiem, gan latviešu, gan angļu plūsmām – ir kursa vecākie. Kursa vecākie aktīvi iesaistās akadēmisko problēmu risināšanā, gan rakstot un runājot ar pasniedzējiem, gan veidojot kursa vidussemestra aptaujas, kurās apkopo lielākās problēmas un piedāvā savus risinājumus. Šogad it īpaši aktīvi kursa vecākie katru mēnesi tiekas ar dekānu un diskutē, ko uzlabot konkrēta kursa mācību procesā.

Pavasara semestrī ar FMOF SP Akadēmiskā virziena vadītāju Daci Osīti un kursa vecākajiem tika veikta e-studiju revīzija – izskatīts vai ir kursa apraksts, aktuāli un noderīgi e-studiju materiāli/konspekti, iespējas iesniegt darbus elektroniski un vai pastāv starpvērtējumi – šis izdarīts veseliem 119 kursiem! Ir ieguldīts milzīgs darbs un studiju programmas vadītāji ir informēti par revīzijas rezultātiem. Tagad, kad apzināta informācija par katru no kursiem, var strādāt pie konkrētām problēmām un kvalitatīvi pilnveidot e-studiju vidi.

Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā / Contribution of the Year in Social Life

Sanchai is a person that contributes a lot to the social life for international student. As he is the founder of LU-Social for international students, he contributes into making events for both mentoring and social activities bringing students together to create a nice environment. This contribution helps students mentally, socially and academically – it includes things like freshmen week, buddies (for new students), events, game nights, parties and social communities. I remember when I came to LU I had a hard time integrating being a foreign student. We had nothing like LU Social and no one like Sanchai. Now with LU social and the work Sanchai has done I feel this is no longer an issue and he has truly brought the entire international community together and for this he should be recognized!

Elīza šogad arī ir bijusi ieinteresēta visos jautājumos, kas skar stipendijas, tai skaitā apmeklējusi mecenātu pasākumus. Nebaidījusies iesaistīties komisijās un pārstāvēt studējošos, lai tiktu sniegtas iespējas pieņemt lēmumus par stipendiju piešķiršanu. Elīza arī ir rīkojusi dažādus pasākumus, kas snieguši iespēju studentiem aizpildīt savu sociālo dzīvi ar dažādām aktivitātēm un projektiem. Viņa pati nekad neatsaka dalību pasākumos un iestājas par studentu iespējām un esošajiem apstākļiem universitātē.

Šogad DF tika paplašināta atpūtas-mācību telpa, pievienojot tai klāt blakustelpu, kur nu tagad atrodas populāri izmantotais galda teniss. Telpas vēl vairāk tiek izmantotas un gandrīz vienmēr tur ir cilvēki. Galvenais, ka arī pasniedzējiem patīk iegriezties tagad uzspēlēt galda tenisu, kas saliedē gan studējošos, gan pārējos telpas apmeklētājus.

Pārceļoties uz jaunu māju ir divējāda sajūta: no vienas puses ir patīkams satraukums par jaunām telpām, auditorijām; par iespēju iedzīvoties un pataisīt to par mūsu otrajām mājām. Tomēr negribās atstāt izveidotās atmiņas un iemītās taciņas. Visspilgtāk studenti Zeļļus atcerēsies ar daudz lustīgām ballēm. Bet klīda baumas, ka jaunajā māja tādas nebūs iespējams rīkot. To tā Fizmati neatstās! Pēc garām sarunām ar dažādiem atbildīgajiem par Zinātņu māju, tika izcīnīta uzvara – pavasara balle “Radical dystopia” notika tieši Zinātņu mājā. Nepaspējām pat pamirkšķināt un pienāca nākamā balle iesvētībām. Balles Zinātņu mājā apvieno ne tikai moderno minimālismu jaunajā mājvietā ar Fizmatu baļļu grandiozitāti un tradīcijām, bet ļauj arī citiem studentiem izbaudīt maģisku vakaru un nakti starp brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri reizēm kļūst par draugiem un atbalstu cauri visiem studiju gadiem un arī pēc tiem.

Gada ieguldījums kultūras dzīves veicināšanā / Contribution of the Year in Cultural Life

Austra pati par sevi ir liels ieguldījums LU Kultūras dzīves veicināšanā. Viņa ikdienā kārtīgi rūpējas par studentu ikdienas uzlabošanu no kultūras puses un šogad pasākumi viņas vadībā ir bijuši īpaši veikmsīgi – Austra ir uzstādījusi augstu latiņu, pilnveidojot un attīstot studējošo kultūras dzīvi un iespējas. Izdevušās Sporta spēles un lielākais Aristotelis jebkad. Ticu, ka arī Gada balva, kā tautā saka, “noraus jumtu”. Manuprāt, šis gads sniedza viņai daudz izaicinājumus un projektus ar kuriem daudzi nesaskaras dzīves laikā – es neticu, ka ir vēl kāds students, kurš uzņemtos palīdzēt “Carpe Noctem” organizēšanā. Viņa ir sniegusi visu savu dvēseli, lai katrs pasākums izdotos bez aizķeršanās un lai visi no tā var izbaudīt maksimumu, kamēr pati vienmēr strādās un darbosies līdz uzlēks pirmie saules stari. Viņas apņēmība mani nebeidz pārsteigt un es neesmu pārliecināta, vai citās universitātēs pastāv tik daudz iespējas pilnveidot savu kulturālo dzīvi, kā to piedāvā Austra ar savām idejām – viņa šo balvu ir pelnījusi vairāk kā jebkurš!

Aleksandra Moskaļenko bija 18/19 gada un ir 19/20 gada LU SZF SP biedre. 18/19 gadā SZF SP vadījusi kultūras komisiju un aktīvi iesaistījusies LU SP darbībā. Bijusi galvenā LU SZF SP kultūras pasākumu organizatore, tāpat organizējusi LU SP 99.dzimšanas dienas pasākumu, LU studentu sporta spēles, Aristoteli un Gada balvu, kā arī bija motivācijas semināra “Ledlauzis” projekta vadītāja, papildus tam divreiz devās uz Baltkrieviju pārstāvēt LU SP. Aleksandra Moskaļenko šogad ir ļoti centusies un sniegusi lielu ieguldījumu SZF SP un LU SP kultūras dzīves veicināšanā.

VFF SP pasākumu cikls “Atmiņu kartogrāfijas” bija vēl nebijis notikums fakultātē un arī ārpus tās. “Atmiņu kartogrāfijas” sevī ietvēra dzejas un prozas lasījumus “Saviesīgo pasākumu etiķis 70%” bārā Aleponija, filmu vakaru LU Teoloģijas fakultātes pašpārvaldes pagrabiņā, diskusiju par atmodu Ž.Lipkes memoriālā, studentu zinātniskos lasījumus, kuros piedalījās studenti gan no VFF, gan HZF, gan TF, un, kā noslēdzošo punktu uz “i”, VFF balli “Klases vakars”. Visi pasākumi bija plaši apmeklēti, pateicoties organizatoru čaklajām rociņām, kuras ne tikai uzrakstīja preses relīzes, bet ļāva tām iedvest elpu plašos medijos – lsm.lv, satori.lv, radio NABA, Latvijas Radio 1, Kiwi TV, raidījums “Bronhīts”, u.c.
VFF SP rīkoto “Atmiņu kartogrāfiju” elementi bija iepriekš jau izveidojušies fakultātes ballēs, kurus, nu, visiem studentiem un draugiem bija iespēja izbaudīt atsevišķi. Tieši “Atmiņu kartogrāfijas” balles ietvarā attīstījās VFF kāre pēc performanču un filmu uzņemšanas, kas šobrīd izskatās pēc neatņemamas tradīcijas fakultātes kultūras dzīvē.

Šī gada septembrī studijas LU fiziķu bakalauros sāka divi aktīvi pirmkursnieki, Kristers Nagainis un Mareks Markāns, kuri jau pirmās mācību nedēļas laikā parādīja milzīgu iniciatīvu, izveidojot LU šaha pulciņu. Puiši nebaidījās nedz no padomes, nedz no fakultātes vadības, nedz arī no LU birokrātijas un saskaņoja gan pulciņa regulāru norisi Zinātņu mājas telpās, gan pasākuma publicēšanu ne tikai FMOF apkaimē, bet arī citu fakultāšu mītnēs. Pulciņš sāka savu darbību 25. septembrī un tā ietvaros LU komanda piedalījās Universiādes turnīrā!

Gada inovācija /Innovation of the Year

Šajā rudens semestrī LU Studentu padome ar projekta galveno organizatori Elīzu Dālderi priekšgalā piedzīvoja ko ļoti vērienīgu un grandiozu – pirmo reizi notika Latvijas Universitātes Studentu zinātniskā konference. Šis pasākums ir viens no šī gada jaunievedumiem LU SP. Konferences virskopncepts ir apvienot to milzīgo zinātņu un mākslu dažādību, kāda Latvijas Universitātē mitinās un iepazīstināt studentus ar pārējām zinātnēm un pētījumiem tajos, lai veicinātu starpdisciplinaritāti, kas ir viens no nākotnes attīstības dzinējspēkiem. Konference “Homo et” novembra beigās norisinājās divas dienas un sniedza jaunajiem pētniekiem iespēju ar saviem referātiem uzstāties vairākās sekcijās: homo et persona, homo et societas, homo et natura, homo et innovationes. Papildus sekciju plenārsēdēm konferences laikā norisinājās arī meistarklases un darbnīcas dažādās zinātņu nozerēs, kuras vadīja Latvijā un pasaulē atzīti eksperti un speciālisti un kuras sniedza ikvienam interesentam iespēju paplašināt savas zināšanas dažādās jomās. Konferences dalībniekiem, kuri uzstājās ar saviem referātiem, bija ne vien iespēja plašākai auditorijai parādīt savus darbus, bet arī cīnīties par vērtīgām balvām, piemēram, naudas balvu no SEB, kā arī iespēju publicēt savu referātu atzītajā interneta žurnālā “Satori”. Tāpat jāuzteic, ka pēc konferences paredzēts izdot zinātnisko rakstu krājumu. Šis projekts jau ir pierādījies kā aizraujošs, studentiem interesējošs piedzīvojums. Lai kādi arī būs ‘skaitļi’ un statistiku rezultāti, šī konference ir kā stūrakmens, uz kura turpināt būvēt pētniecību, ko studenti ļauj realizēt studentiem. Šajā pasākumā, kurš gan skubina studējošos pētīt un interesēties vairāk arī ārpus studiju darbu ietvariem, gan veicina starpdisciplinaritāti, ir milzīgs potenciāls. Konference dod milzīgu gandarījumu, lepnumu par LU SP un cerību par nākotnes pētniekiem, zinātniekiem un analītiķiem.

Diskusiju cikls “Fizmatu ziepju kaste” tika aizsākts maijā, kad, uzreiz pēc Fizmatdienām, FMOF students Patriks Bite organizēja pasākumu, kura mērķis bija pastāstīt interesentiem par kodolenerģijas lomu klimata izmaiņu novēršanā un dzirdēt citu studentu domas. Tā koncepciju paplašināja fizikas bakalaura 2. kursa students Daniels Heincis, kurš paplašināja cikla konceptu, aicinot lektorus, kuri pastāstīs par dažādām tēmām. Līdz šim ir notikusi diskusija par mīlestības neirobioloģiju, kā arī atkārtoti par kodolenerģiju un laikposmā starp nomināciju un Gada balvas norisi būs arī diskusija par mākslīgo intelektu. Decembri plānojas arī nākamā cikla diskusija par to, cik liela jēga ir no studentijas semināriem. Pasākumu vēriens kļūst ar katru reizi ar vien lielāks un noteikti turpinās augt!

Gada kļūme / Mistake of the Year

Per rectum ad astra – nominanta moto gan dzīvē, gan akadēmiskajā vidē. Ja laboratorija pieviļ, tad viedums, kas slēpjas bārdā ir ciets un nepieviļ pat skarbākajos apstākļos.

Rektora vēlēšanu problēmu sāgas iesācējs.

Tas viss sākās jau diezgan sen, kad LU izlēma, ka pedagogam — pie tam tādam, kas māca matemātiku — ir jābūt ķīmijas fakultātes studentam. Nu, un ekvivalenti saprātīgu lēmumu vadīti divi jaunieši izlēma ar vistīrāko sirdsapziņu kandidēt ĶF SP vēlēšanās ar sarakstu “FIZMATI”. Saraksta iesniegšana vien jau viesa cerības uz draudzīgu nākotni — ķīmiķu SP telpa nepieskatīta palikusi vaļā un viņu (mūsu) karogs tagad priecē Fizmatu SP viesus. (Izpirkšana jau top.)
Vēlēšanu aģitācija bija ļoti augstā līmenī (http://kolba.lv/wp-content/uploads/2019/10/S1.fizmati.pdf), un tas rezultējās ar panākumiem — 100% no kandidātiem ieguva mandātu prestižajā ĶF SP. Un, tā kā vēlēšanas bija aizritējušas tik sekmīgi, viens no pirmā saraksta biedriem izlēma spert nākamo soli un kandidēt par pašu priekšsēdētāju. Sēdē bija skaidrs, ka atbalsts ir milzīgs, oranžie krekli spīdēja jau pa gabalu. Beigās priekšsēdētāja kandidāts savas intereses aizstāvēja tik efektīvi, ka uz brīdi pat parādījās uztraukums, ka tik viņu patiesi neievēl. Beigās ne pārāk nepatīkams rezultāts, bet ieraksts LU vēstures annālēs veikts godam.

Mēs šogad izgāzāmies ne pa jokam, bet kā jau pie ekonomiem pienākas. Organizējot ikgadējo BVEF pirmsaristoteli jaunajai sarkani melnajai armijai pieturējāmies pie gadu laikā izveidotām tradīcijām aktivitāšu veidošanā un visa pasākuma formāta kopumā. Tad nu arī šogad pirmkursniekiem bija tā neaizmirstamā iespēja piedalīties dažādās saliedējošās, izzinošās un jautrās atktivitātēs. Pasākums noritēja bez nevienas aizķeršanās, taču pirmajā studiju dienā (lasīt nākamajā dienā), saņēmām negaidītu un diezgan nepatīkamu ziņu: “Veicot fakultātes telpu apgaitu tika konstatēts, ka Pirmsaristoteļa laikā sporta zālē, kurā norisinās galda tenisa nodarbības ir salauzti 2 tenisa galdi, lūgums segt radītos zaudējumus.” Vēl šodien nezinām kas, kā un kāpēc pasākuma laikā tika darīts ar, uz, zem vai blakus galdiem, taču mūsu mazais bezbudžeta pasākums vienas dienas laikā no kopējā SP budžeta izvilka 1800€.

Gada students / Student of the Year

Alvīne Paštore, būdama 1.kursa studente, ieņēma Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītājas amatu un paralēli studiju procesam veiksmīgi un prasmīgi vadīja JF SP darbu. Tāpat Alvīne darbojas kā studējošo senatore. Šis amats nozīmē to, ka viņas sniegums un spējas tiek novērtētas arī Latvijas Universitātes galvenajā lēmējinstitūcijā. Viņa ir pierādījusi sevi kā līderi, kas nebaidās no grūtībām, riskiem un atbildības, tāpēc uzskatu, ka Alvīne pelnījusi saņemt titulu – Gada students.

Kind, supportive, helpful, outgoing, group leader, group contact person, trustful, emotionally supportive and great student who knows how to help others.

Exceeded expectations in regard to grades, greatly improved his motivation and ambition towards the studies.

Natālija ir studente LU JF, kura ne tikai aktīvi iesaistās studiju procesā un saņem no tā visu, ko tas sniedz, bet arī pilnvērtīgi izmanto visas ārpusstudiju iespējas – sākot no iesaistīšanās Jauniešu Saeimā līdz pat aktīvai diskutētājai starptautisko attiecību jautājumos, kas koncentrējas un studentiem un to iespējām. Viņas kapacitāte ir neizsmeļama un rezultāti nekad nebeidz pārsteigt.

Elizabete ir students, kurai tiešām atbilstu nominācija “Gada students”. Elizabete vienmēr saņem augstas atzīmes un vienmēr ir gatava tiekties vēl augstāk – darbs ko viņa iegulda savos mērķos vienmēr attaisnojas un vainagojas ar panākumiem. Pie izcilas pašdisciplīnas viņa atrod laiku arī aktivitātēm ārpus studiju procesa un palīdz universitātē iejusties starptautiskajiem studentiem. Kas var būt vēl labāks par studentu, kurš paspēj izpildīt savus darbus un vēl palīdzēt arī citiem. Viņa vienmēr cenšas no visas sirds un es ticu, ka ir pelnījusi šo balvu, jo viņas ieguldījums ir bijis neizmērojams.

Par Lauru šaubu nav – šis ir viņas tituls. Un vārdi šim nominācijas aprakstam man nāk apbrīnojami viegli, ar ko nevar lepoties kurš katrs. Tieši tik lielu iespaidu šis fantastiskais cilvēks atstāj uz apkārtējiem. Ar Lauru mēs sadraudzējāmies nekavējoties, jo viņas būtība ir neaprakstāmi pievelkoša. Jau pašā studiju sākumā, pirms trīs gadiem, viņa skaidri zināja savas vēlmes un darīja visu, lai tās piepildītu. Laura ir aktīvi darbojusies Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pašpārvaldē, kas bija viņas mērķis vēl pirms studiju gaitu uzsākšanas, un kur viņa sevi lieliski pierādīja. Papildus tam, 2018. gadā Laura saņēma apbalvojumu kā ĢZZF Gada Students. Viņas mērķtiecība un neizsmeļamā enerģija nekad nav palikusi nepamanīta un vienmēr materializējās kā jauni un ievērojami sasniegumi. Līdz šim man vēl nekad nebija izdevies sastap tik centīgu un rūpīgu studentu, kas nododās visiem izaicinājumiem un apņēmīgi stājas pretim jebkurām grūtībām. Tomēr Lauras vērtība sniedzas vēl neizsakāmi augstāk. Viņa ir fantastiski aktīva un nenogurdināmi uzņemas jaunus darbus un hobijus. Laura ir apveltīta ar lielisku humora izjūtu, apbrīnojumu empātiju pret citiem un gudrību, kas sniedzas pāri viņas gadiem. Laiks ar Lauru kopā pavadīts nekad nav velti izmests – viņa spēj uzlādēt, likt smaidīt un justies dzīvam. Laura izstaro gaismu, kas atstarojas citos. Viņa ir pelnījusi visus apliecinājumus tam, cik ir īpaša un apbrīnojama. Laura ir mana iedvesma, mans mīļākais draugs, mans gada students un mans gada cilvēks.

Viņa ir HZF violetā dvēsele. Ne tikai viņai ir milzīga mīlestība pret savas vācu filoloģijas programmas un vācu valodas, bet viņai ir milzīga mīlestība pret savu pašpārvaldi. Viņas dzīve rotē ap LU gan darba ziņā, gan radio ziņā, gan studiju ziņā. Šobrīd viņa studē vācu filoloģijas maģistrantūras 1.kursā, kuru uztver ļoti nopietni. Bet, lai gan aizņemta ar mācībām, viņa aktīvi darbojās Ubi Sunt, vada radio NABAs raidījumu Bron-Hīts, kā arī ir izveidojusi pati savu radio raidījumu, kur stāsta par Rīgu un tās vēsturi. Un, pateicoties viņas mīlai pret dzeju un prozu, viņa atdzīvināja divus HZF SP pasākumus saistībā ar šo mīlu, kuri ir kļuvuši par HZF SP atpazīstamības pasākumiem. Viņa silda gan savu sirdi, gan citu sirdis ar viņas jokiem, un neviens nevar iedomāties HZF bez šīs daiļās būtnes, jo neviens cits nevar gaitenī iebļauties “HUE” un sagaidīt cilvēku kori, kas pretī sauc atpakaļ “HUE”.

Guna ar savu studēšanas ētiku un lieliskajiem akadēmiskajiem sasniegumiem rada labu piemēru ne tikai saviem kursabiedriem, bet arī rosina iedvesmu pārējiem tiekties uz šādu ekselenci. Zināšanas netur pūrā pie sevis – prakses laikā strādāja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un pierādīja sevi par spēcīgu skolotāju. Es jūs izaicinātu atrast kādu fakultātes pasākumu, kurā Guna nav pagodinājusi ar savu klātbūtni, bet nav pat vērts, jo tādu vienkārši nav. Vai es paspēju pieminēt, ka Guna ir drosmīgi vadījusi FMOF SP kā priekšsēdētāja 2018./2019. gada sasaukumam. Viņas gādībā veiksmīgi esam pārvākušies uz jaunām ēkām un lielu daļu, pateicoties tieši Gunas komunikācijai ar vadību un ēkas atbildīgajiem, ir iegūta iespēja turpināt rīkot Fizmatiem raksturīgās balles arī jaunajās telpās. Izpaužas ne tikai mūsu fakultātē, bet aktīvi iesaistās LU SP aktivitātēs, it īpaši aktīvi darbojās rektora vēlēšanu laika. Ne velti viņu apbalvoja ar prestižo LU SP mēneša aktīvista balvu. Nesen Guna ir atkal pievienojusies LU SP biedru rangam!

Gada mentors / Mentor of the Year

Jau tajā pašā dienā, kad pieteicos mentoram, viņš ar mani sazinājās, izstāstīja galvenās lietas, kas būtu jāzina pirms studiju uzsākšanas LU, atbildēja uz visiem maniem jautājumiem (to bija daudz) un palīdzēja man tik ļoti nesatraukties par gaidāmo studiju semestri, jo biju ļoti uztraukusies. Kad jau biju iejutusies universitātē, viņš tik un tā turpināja atbalstīt, atbildēt uz dažādiem jautājumiem un sazināties, prasīt kā iet. Runājot ar viņu zinu, ka viņam nav vienalga, viņš saprot un zina atbildes uz visiem jautājumiem. Kā pateicību par viņa ieguldīto darbu, nominēju viņu par gada mentoru.

Kvēsele. Mamma. Kā jau mamma, ievieš drošības sajūtu un vienmēr saka – būs labi, bērns. Vienmēr varu paļauties, ka uzklausīs manas problēmas saistībā gan ar skolu, gan ārpusskolas dzīvi. Regulāri apjautājas, vai viss kārtībā un vai nevajag palīdzību.
Kā mentore, savus pienākumus pildīja jau pirms semestra sākuma, proti, atbildēja uz visiem jautājumiem, arī muļķīgajiem, izrādīja kojas, pastāstīja par ikdienu. Mums uzreiz izveidojās labs kontakts. Kvēsele ir ļoti aktīva, ar daudz idejām, uzņēmīga un savus pienākumus pilda godam, pēc labākās sirdsapziņas.

Gada LU tēla nesējs / UL Paragon of the Year

Labākā filiāles vadītāja, kura vien var būt. Cilvēks ar plašu sirdi. Atbalsta plecs ikvienam esošam un topošajam studentam. Strādā no sirds un ar pilnu atdevi. Lolita ļoti rūpējas par Madonas filiāles tēlu un atpazīstamību. Viņa vienmēr studentiem ir sasniedzama, vienmēr atbildēs uz visiem jautājumiem un vienmēr palīdzēs, kad būs nepieciešams. Lolitai piemīt neatlaidība, kas šajā amatā ir ļoti nepieciešama! Mums, Madonas filiāles studentiem, Lolita ir kā otrā mamma, uz kuru vienmēr varam paļauties, jo saņemsim atbalstu, kas mums ir tik svarīgs, studējot Madonā. Viņa ir tieša, precīza un neatlaidīga. Vienmēr laicīgi ziņo par LU jaunumiem studentiem. Lolita noteikti ir pelnījusi šo titulu, jo viņa ir LU vārda nesēja vistiešākajā nozīmē! Nekad dzīvē neesmu satikusi cilvēku, kurš tik ļoti aizrautīgi pildītu savus darba pienākumus un uzņemtos vēl vairāk, nekā prasa pienākums!

Lai gan, Latvijas universitātes tēlu daudz cilvēki nes gan mūsu sabiedrībā, gan starptautiskā vidē, mūsuprāt, Ģirts Zāģeris ir nopelnījis šo nomināciju divu sekojošu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, kurš nav skolas laikā dzirdējis par Jauno Fiziķu Skolu? Viens no aktīvākajiem cilvēkiem Jauno Fiziķu skolas attīstībā un līdz ar to arī Latvijas Universitātes slavas nešanā tieši fizikā ieinteresēto skolēnu vidū ir Ģirts Zāģeris, kurš nu jau n-to gadu ir viens no galvenajiem organizatoriem. Šādā veidā ne tikai tiek sniegta iespēja vidusskolniekiem uzzināt vairāk par fiziku, bet arī dod iespēju uzzināt par studijām Fizikas, matemātikas un optometrijas nodaļā. Vēl jo vairāk, Jauno Fiziķu Skola braukā arī pa Latvijas vidusskolām, kas sniedz iespēju ne tikai Rīgas tuvumā dzīvojošajiem piedalīties Jauno Fiziķu skolas organizētajos pasākumos, bet arī jauniešiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ nevar apmeklēt šīs nodarbības. Tādā veidā Latvijas universitātes tēlu Ģirts Zāģeris nes visas Latvijas ietvaros.
Otrkārt, bez Jauno Fiziķu skolas organizēšanas, Ģirts arī palīdzēja organizēt trešo Eiropas Fizikas olimpiādi, kas norisinājās Latvijā pirmo reizi. Svarīgi gan pieminēt, ka Latvijas Universitāte organizēja šo pasākumu, kas nozīmē, ka veiksmīga olimpiādes norise ietekmē to, kā Eiropas fiziķu sabiedrība skatās uz mūsu universitāti. Tātad, lai Latvijas Universitāte būtu novērtēta šajā sabiedrībā, ir nepieciešams veiksmīgi noorganizēt šo Eiropas fizikas olimpiādi. Būdams ar lielu pieredzi no JFS organizēšanas, Ģirts bija viens no olimpiādes eksperimentālās daļas veidotājiem. Tā kā, eksperimentālā daļa tika veiksmīgi noorganizēta bez lielas aizķeršanās, kā arī, bija izdomāts piemērots eksperiments, kas dalībniekiem ir paticis (pēc manas mazās aptaujas, biju brīvprātīgā, tāpēc sanāca arī aprunāties ar dalībniekiem), var secināt, ka Ģirts Zāģeris ievērojami palīdzēja nest LU tēlu starptautiskā vidē.
Lai gan daudz cilvēku ārpus Fizmatu fakultātes nezina, kas ir Ģirts Zāģeris, mūsuprāt, viņš ir vairāk nekā pelnījis šo apbalvojumu, jo Ģirts ir nesis Latvijas Universitātes tēlu ne tikai Latvijas robežās, bet arī Eiropas sabiedrībā.

Gada izaugsme / Growth of the Year

Alise Pokšāne vienmēr ir spējusi sevi parādīt kā radošu, aktīvu un uzņēmīgu cilvēku, un tajā brīdi, kad viņa ieņēma LU SP priekšsēdētājas biedra ārējos jautājumos amatu, viņa vienkārši uzplauka, un viņas izaugsme uzņēma kursu tikai uz augšu. Lai gan viņas darbības laikā ir gadījušās aizķeršanās, Alise turpinājusi virzīties uz priekšu, un šajā ceļā ielikt visu no sevis. Alise vienmēr izauga visam pāri un tika tālāk, pie sāniem turot arī savu komandu.
Iespējams, darbības sākumā viņa bija nedroša un cilvēki apšaubīja viņas spējas, bet viņa ar laiku spēja pierādīt, ka šaubu ēna, kas seko viņai, ir tikai kļūmīgs priekšstats. Viņas darbs LSA vidē ļoti ātri pierādīja viņas spējas aizstāvēt LU studentu intereses ārpus universitātes, un tad, kad viņa pārliecinoši tika ievēlēta par LU studējošo senatoru, viņa parādīja sevi arī iekšējā vidē. Ar katru viņas darbību gan iekšēji, gan ārēji viņa ir augusi un pierādījusi sevi. Tomēr tai pašā laikā, ja jūs viņai pajautāsiet, viņa nekad neatzīs savus panākumus. Varbūt tas var šķist muļķīgi, bet tas ir izaugsmes pamatā – doma, ka vienmēr var labāk.
Tieši šī pārliecība ļauj viņai turpināt darboties ar vēlmi pārspēt sevi. Viņa šo attieksmi parāda itin visā, ko viņa dara, un tas ir bijis redzams gan seminārā “Ledlauzis”, gan studentu zinātniskajā konferencē, gan strādājot par LSA domnieci un paralēli par LU studējošo senatori, un visu to apvienojot ar savu priekšsēdētājas biedres amatu, studijām un kaut ko arī atvēlot privātajai dzīvei.
Gluži iespējams, tas citiem var likties kā murgs, tomēr viņa tajā visā spēj augt un nebaidās turpināt. Ir cilvēki, kas apšaubīs viņas piemērotību šai nominācijai, tomēr, ja viņi paskatīsies tuvāk, apspriedīsies ar citiem, tad viennozīmīgi secinās, ka viņas izaugsme ir ievērojama, un ka viņa ir pelnījusi šo balvu. Viņa spēj paskatīties uz visu no cilvēcīgā skatupunkta un vērtēt situāciju, vienmēr domājot par studējošajiem.
Viņa tik tiešām ir perfektais pēctecis! Viņas izaugsme ir piemērs, ka jaunieši vislabāk iemācās darot! Tagad es jautāju viņai padomu, jo bieži vien šķiet, ka viņas attīstītā domāšana sniedz man papildus dzinēju!

Elīza savas gaitas uzsāka kā koordinētājs lietvedības jautājumos, kas atbild par visu saistībā ar dokumentāciju. Skatoties uz Elīzu šobrīd varu tikai brīnīties un priecāties par personas personīgo izaugsmi un izteikšanās spējām. No introvertās sievietes viņa ir pārvērtusies par aktīvu viedokļa līderi, projektu vadītāju un cilvēku, kurš vienmēr visos atradīs labos. Elīzai vienmēr atradīsies laiks papildus darbiem un mērķiem, ko viņa vēlas sasniegt, kas ir fascinējoši – šis ir viens no retajiem cilvēkiem, kurš vienmēr izdara vairāk nekā viņam palūdz. Iedvesmojoši!

Artis DF SP kolektīvam pievienojās tikai februāra vidū un uzreiz kļuva par DF gada lielākā pasākuma – DF 10. gadu Jubilejas – komandas daļu, piesaistot sponsorus. Jau martā viņš bija daļa no Studentijas akadēmijas IV komandas. Un aprīlī kļuva par DF SP vadītāju. Tik īsā laikā milzīga izaugsme un milzīga pieredzes iegūšana. Ar savām darbībām, Artis ir palīdzējis un aizstāvējis DF studentus visur un vienmēr, kur bija nepieciešams. Tomēr viņa darbības nepalika iekšienē, viņš aktīvi darbojas arī LU SP svarīgu jautājumu risināšanā, ieguldot savu viedokli, kā arī aktīvi veido sadarbību ar citām universitātēm un fakultātēm, radot potenciālu jauniem starpuniversitāšu pasākumiem.

Eglīša jaunskungs ir lietaskoks.
Ceru, ka ar šo esmu fiksējusi Jūsu uzmanību un esat gatavi pievērsties turpmākajam tekstam par to, kāpēc Kaspars Eglītis būtu pelnījis saņemt LU SP Gada balvu nominācijā “Gada izaugsme”.
Jau pirms trīs gadiem, uzsākot studijas Latvijas Universitātē, ievēroju Kasparu vadām dažādus pasākumus, kā arī labprāt klausījos “Studentu pieturu” Radio NABA viļņos – viņš manā atmiņā iespiedās kā cilvēks ar balsi, kas radīta tam, lai to dzirdētu, lai tajā klausītos un tai sekotu. Jau tad man šķita, ka viņš ir kāds, no kura ņemt piemēru un kurš ir ļoti uzcītīgs, un dara ļoti daudz. Tad mēs iepazināmies tuvāk, un es uzzināju, cik daudz viņš dara patiesībā, un nobrīnījos, kā pa vidu visam tam viņš vēl pagūst eksistēt ārpus Studentijas.
2018. gada decembrī Kasparu ievēlēja par LU SP Priekšsēdētājas biedru iekšējos jautājumos. Viņš nevarēja kandidēt klātienē, jo tobrīd atradās Kiprā, bet hei, kam tad domātas brīnišķīgi izveidotas Powerpoint prezentācijas, kas runā tavā vietā? (Prezentācija burtiski runāja, jo Kaspars pie katra slaida bija ierunājis savu sakāmo, bet to laikam vēlēšanu laikā nesanāca atskaņot) Tātad Kasparu ievēlēja, un viņš šo gadu pavadījis, uzturot saziņu ar visām 13 LU fakultāšu studējošo pašpārvaldēm un darot neskaitāmas citas lietas. Daļa Studentijas semināru un projektu, kuru tapšanā Kaspars pielicis pirkstu: Studentu līderu forums 2018, Latvijas Universitātes Gada balva 2017, ’18, Kam rūp students? 2018, ’19, Studentu līderu forums 2018, ’19, Nākotnes studiju forums 2018, ’19.
Protams, visā darbu gūzmā nevar iztikt bez ķezām un neveiksmēm. Un pat tie var kalpot kā iedvesmas avots citiem studentiem. 2018. gadā Kaspars seminārā “Kam rūp students?” uzstājās ar lekciju “Well… shit”, kur stāstīja par saviem TOP 10 “fakapiem” Studentijā un ārpus tās. Izrādās, ka cilvēkiem ļoti patīk klausīties citu izgāšanās stāstos, jo šogad ar šo pašu lekciju viņu aicināja uzstāties gan EKAs Studējošo pašpārvaldes jauno biedru seminārā, gan LU DF jauno biedru seminārā, gan arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī atkārtoti KRSā. Tāpat viņš ar lekciju uzstājās LU FMOF SP Potenciālo biedru seminārā.
Kāpēc Kaspars būtu pelnījis kļūt par Gada izaugsmi? Manās acīs viņš ir cilvēks, kura viena no visbiežāk izmantotajām frāzēm ir “Tevi “izručīt”?” Un viņš vienmēr arī “izručī”. Kaspars darbojas LU DF LAB, kur top visādi brīnumi ar lāzergriezēju (SLF 2019 pateicību balvas ir vienkārši brīnišķīgas!!) un dažādas darbnīcas. Viņš ir viens no XR Latvija (Extended reality community Latvia) līdzdibinātājiem. Paralēli Kaspars nesen sācis darboties LU KID, uzņemoties atbildību par konferenču un dažādu pasākumu straumēšanu. Tāpat Kaspars ir mūziķis (grupa “Chill Pill” ir savas balvas cienīga) un skaņu tehniķis, pielicis roku gan Studentijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā, kā arī citur (piemēram, Rīgas starptautiskajā kino festivālā “2ANNAS”).
Lai gan te būtu vēl daudz, ko teikt, rakstzīmju skaits mani aptur. Šķiet, pats svarīgākais, ko gribu pavēstīt – cilvēks, kurš tik daudz darbojas Studentijā un ārpus tās, kurš tajā nepazūd un neļauj pazust citiem, būtu pelnījis atzinību Gada balvas veidolā.

Dāvis savas gaitas FMOF SP sāka kā lietvedis, gadu apzinīgi protokolējot katru kopsapulci. Savā pirmajā gadā viņš arī iesaistījās Eksakto zinātņu dienu organizēšanā, kā arī Fizmatu pirmsaristotelī “Baldone” bija mamma – veckursnieks, kas parāda nabaga nezinošajiem pirmkursniekiem Fizmatu ceļus, kā arī pārliecinās, ka tie savā starpā sadraudzējas. Pagāja gads un Dāvis bija saņēmis iedvesmu un vēlmi kandidēt par finansistu – darbu, ko sasaukuma laikā pildīja aktīvi un apzinīgi. Dāvis darīja lietas, par kurām iepriekšējā finansiste, kura pati arī bija ļoti kompetenta, nemaz nebija domājusi – n ceturtie pielikumi, EIS derīgo pirkumu atlasi, uztraucās par VID potenciāliem jautājumiem par lielajiem ienākumiem un izdevumiem, kā arī iegādājās jaunu mašīnu! 😉 Papildu saviem finansista pienākumiem Dāvis arī maijā organizēja Eksakto zinātņu dienas Fizmatisko pusi un, pats galvenais, bija “Baldones” galvenais organizators! Pirmkursnieku nometne Fizmatos ir viens no lielākajiem pasākumiem un Dāvja vadībā tā notika godam. Kad pienāca laiks jaunā sasaukuma vēlēšanām, Dāvis bija pirmais ievēlēto sarakstā un sāka klīst baumas, ka viņš apdomā kandidatūru par SP priekšsēdētāju. Dāvis svārstījās aptuveni mēnesi, bet kā kosinuss – sāka pie jā, un pēc visiem svārstību periodiem, tur arī beidza. Rezultātā 1. kopsapulces beigas vadīja pats un nominācijas iesniegšanas brīdī ir jau ieguvis arī pusi valdes! Grūti iedomāties kādu, kas pēdējā gada laikā parādījis lielāku izaugsmi kā Dāvis un ceram redzēt to arī nākotnē.

Gada LU administrācijas darbinieks / Administration Staff Member of the Year

Visiem, kas jau kādu brīdi studējuši, apmeklēt Intu Briedi ir tīkami. Tīkami arī tad, ja jānodod visu nakti kaldinātais referāts sesijas laikā vai ja jārunā par parādiem. Līdz ar to ir viegli nomierināt gar pašpārvaldes telpas durvīm klīstošos pirmkursniekus, kas dodas uz blakus kabinetu pie Intas. Droši vien izpilddirektores darba pienākumos nav iekļauta studentu mierināšana, bet veidā, kādā Inta ir, ir kaut kas pielīdzināms ēterisko eļļu efektam. Ja kādam ir dispozīcija bīties no administrācijas darbiniekiem, tad, lūk, konsekventais Intas Briedes jaukums būs terapija visiem bijīgajiem. Inta Briede ir studentu vidū stipri novērtēta tieši tā iemesla dēļ, ka saziņa ar Intu ir allaž veiksmīga. Inta ir reizē profesionāls un sirsnīgs darbinieks, kas studiju vidi Vēstures un filozofijas fakultātē padara jo saskanīgāku.

She is always friendly, helpful, pleasantly behaves towards doctoral students, helps every time to solve their problems and gives the best solution in case of appearance of challenges dealing with student affairs. She deserves to be selected the best staff member of the year.

Agnese Līgotne ir LU Studiju departamenta direktore, kura savas zināšanas un sadarbības spējas gada laikā ir pierādījusi ļoti labā līmenī. Agnese vienmēr ir gatava sadarbībai un idejām jauniem risinājumiem, lai visām iesaistītajām pusēm viss būtu skaidrs un saprotams, kā arī pieņemams. Nekad neatsaka palīdzību un darbojas perfekti savu kompetenču ietvaros.

Jeļena Poļakova ir cilvēks, pie kura var mierīgi vērsties ar vistrakākajām idejām, kura viņa uzklausīs un nokomentēs. Viņa vienmēr ir gatava uzklausīt un palīdzēt, ja nepieciešams. Viņa ir fakultātes tēla galvenā uzturētāja, jo viņas pārziņā ir Datorikas fakultātes sociālie tīkli. Studenti ātri un efektīvi uzzina jaunāko informāciju.

Pirmais gads Zinātņu mājā vēl nemaz nav pagājis, bet cik daudz dažādu jautājumu ir bijis jārisina saistībā ar jauno ēku, studentiem un pasākumiem. Zinātņu mājas namatēvs ir Artis Krūziņš, Fizmats un studentu draugs. Pārcelšanās laiks uz jauno ēku bija ļoti saspringts, māja vēl nebija pabeigta līdz galam, tāpēc bija daudz problēmu, neapmierināti pasniedzēji, studenti un tam visam pa virsu vēl Studentu padomes jautājumi pēc palīdzības un skaidrības. Par spīti daudz darāmajām lietām un jautājumiem no visām pusēm, Artis neatteica palīdzību un laiku studentiem un FMOF SP. Mājas namatēvs palīdzēja ar pirmo balli Zinātņu mājā, izprotot mūsu organizatoriskās un tehniskās problēmas, kā arī palīdzot tās risināt. Artis palīdzēja rast arī risinājumus nākamās – Iesvētību balles problēmām, kuras saskatījām pēc pirmās balles. Kā arī nākamās dienas rītā pēc balles, sestdienas rītā, Artis bija gatavs tikties ar FMOF SP, lai izrunātu studentu satraukumu. Galu galā viss bija veiksmīgi. Kā ar viņš piedalījās iesvētībās, nodrošinot pēc trases pieeju Zinātņu mājas dušām pagrabstāvā un pat piedaloties vienā no posmiem – īsts studentu draugs! Artis ir atsaucīgs, atbild studentiem gan uz zvaniem, gan ziņām, palīdz rast risinājumus un ar savu pieredzi un lieliskajām idejām palīdz Studentu padomei vai ik katru nedēļu.

Gada vecbiedrs / Alumnus of the Year

Signe Skutele ir bijusī LU SP priekšsēdētāja, kas savā pārstāvēšanas laikā ir izdarījusi neizmērojami daudz superīgu lietu – šis gads viņai kā vecbiedram nav bijis izņēmums, jo tieši Signe ir bijusi palīdzīga roka jautājumos, kad vairs rīcības plāna nebija un, kad gals nebija redzams. Viņa nekad neatteica palīdzību un vienmēr – kaut nakts vidū – bija gatava mesties palīgā – gan kā neaizstājams palīgs Alisei, gan arī kā padomdevējs vēl daudziem (kā arī lektors gandrīz visos TBS, JBS, PBS un kur vēl ne), Signe ir bijusi tas cilvēks, pie kura šī gada laikā esam varējuši vērsties ar lielām problēmām, mazām problēmām un arī tīri ar nepieciešamību pasūdzēties par studentijas nevieglo dzīvi. Daudz ir paveikts tieši ar Signes padoma palīdzību, un tāpēc gribu nominēt viņu LUSP Gada vecbiedra balvai.

Vēlos pieteikt Oskaru Valtenbergu par 2019. gada vecbiedru, jo viņš man, kā pirmkursniecei, palīdzēja tikt galā ar visām nesakaidrībām un atbildēja uz visiem jautājumiem, kuri saisīti ar studentiju, iedrošināja izkāpt ārpus rāmjiem un mudināja uz rīcībām, kuras pirms pāris mēnēšiem liktos prātam neaptveramas, kā arī motivēja pedējā brīdī piedalīties šī gada “KRS?” semināram, kas izmainīja manu dzīvi un tās uztveri kopumā. Oskars ir patiešam izcils cilvēks, kas ar savu dzīves uztveri iedvesmo, kā arī viņš ir uzticīgs draugs!

Kirils pēc visiem šiem gadiem nav aizmirsis par studentiem un pat ar saviem biežajiem ārpuslatvijas ceļojumiem darba nolūkos, tomēr spēj dažreiz apciemot FMOF SP kopsapulces. Fizmatu kopīgajā čatā viņš ikdienas ir ar mums – ar komentāru, ieteikumu, bagāto pieredzi vai kādu joku. Svarīgs panākums šajā sasaukumā bija veikt izmaiņas sasāpējušos jautājumos statūtos. Tieši Kirila izpratne par šāda veida dokumentiem un laiks, ko pavadīja konsultējot, mūs noveda pie nepieciešamo statūtu labojumiem. Kirils palīdz ne tikai Fizmatiem, bet visiem studentiem, esot LSA padomnieks un piedaloties studentu pārstāvniecībā sarunās ar IZM, kā arī piedaloties dažādos semināros un vadot lekcijas par dažādākajiem tematiem no savas pieredzes.

Gada studentu draugs / Students’ Ally of the Year

Jānis Stonis ir rektora vietnieks studentu un sociālajos jautājumos. LU SP šogad ir ne vienu reizi vien saņēmis no viņa atbalstu, kad to visvairāk vajadzēja. Jānis vienmēr sniegs svarīgākos jaunumus un iespējas studējošajiem par iespējām attīstīt savas prasmes un izaugt par lieliskām personībām. Viņš nekad nav atteicis palīdzību un vistiešākajā nozīmē ir bijis studentu draugs. Nevaru atminēties nevienu reizi, kad Jānis nebūtu bijis par studentiem un tas ir sniedzis neizsakāmu vilcējspēku uz priekšu visiem, kas darbojušies studentijā. Kad kaut kas nenotiek pa prātam vai apstākļi sakrīt ne tā – atbalsts atradīsies tepat un nekad neatteiks. Visos lēmumos Jānis arī ir nostājies pozīcijā, kur uzskatāmi parāda, ka studējošo intereses ir svarīgākās un es neticu, ka kādreiz mēs varēsim par to pateikt pietiekamu paldies, jo šādi cilvēki ir retums un šāda sirsnība arī! Uzskatu, ka šogad rektora vietnieks ir bijis LABĀKAIS studentu draugs!

Jau daudzus gadus Accenture Latvia atbalsta un dod iespēju eksakto zinātņu studējošajiem attīstīt sevi un savas spējas. Viņi atbalsta gan materiāli, gan arī ar zināšanām, gandrīz nekad neatsakot. Tas ir uzņēmums, kurš atbalsta inovāciju rašanos un zināšanas tiek vērtētas augstu. Mēs tiešam vēlamies uzsvērt viņu ieguldījumu studējošo attīstībā, paši būdami gatavi apmācīt studentus IT zināšanās.

Būsim atklāti, studentiem ir vairākas prioritātes, taču mēs visi mīlam labi un garšīgi paēst. Protams, gada laikā esam baudījuši dažādus gardumus – saldus un sāļus, lielus un mazus – taču nekas nav bijis tik prominents kā Cannelle ar burvīgajām bulciņām. Draugs ir tas, kurš izpalīdz, atbalsta un vienmēr svarīgos brīžos ir klāt. Un Cannelle ir bijusi klāt daudzos pasākumus un procesā padarījusi tos vēl īpašākus, ne tikai kādām LU fakultātēm, ne tikai gandrīz visām LU fakultātēm, bet arī citām Latvijas augstskolām.

Gada vizuālais materiāls / Visual Material of the Year

Marta Kupica ir veidojusi ļoti iespaidīgus vizuāļus priekš LU SZF SP visa gada garumā, ieliekot tajos ne tikai visu savu radošumu, bet arī mīlestību pret šo darbu. Es uzskatu, ka Marta Kupica ir pelnījusi šo balvu. Marta var lepoties ar katru SZF SP pasākuma vizuāli, jo ar tiem lepojas arī visa pašpārvalde.
https://www.facebook.com/LUBVEFSP/videos/3091177620899358/

Ļoti reti izdevies manīt to, ka kāds plakāts tik ļoti bieži liktu studentem ikdienas steigā pasmaidīt. Šis, lai gan ir netipisks vizuālais materiāls, tomēr savas unikalitātes un mazā mikrofoniņa un kāmīša kombinācijas dēļ uzskatu, ka viss ģeniālais ir vienkāršs un vismaz manās acīs šis patiešām ir šī gada vizuālis ar vislielāko efektu.
https://m.facebook.com/groups/153769831367408?view=permalink&id=2119160351495003

Aivai tika uzticēta milzīga atbildība – izveidot vizuālo identitāti pasākumam, kurš ne tikai ietver sevī visu universitāti, bet arī notiks pirmo reizi. LU Studentu zinātniskā konference “Homo et…” beigās panāca lielisku modernā un klasiskā apvienojumu savā noformējumā. Dizains, kurš palika atmiņā un uzrunāja.
Vizuālo materiālu var aplūkot šeit:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/75419022_2681842355209896_1280140141016383488_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHqdhkOS4L_ymo4iihDnZrQ_TOYZsTGQlfeD8LVQldZ8-rdfIsnFLEpstgAs73s-7B2wkia-qEd_Ir5R-DRfs0g0JFcCssEg1mcr-nPbXpu8w&_nc_ohc=15BlFDuoRCwAQlzjVfoGPvWp34-vRIizpP8yAIQnZgdyRc6QhIg_UhebQ&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=2da7ab7c853a532c9914ac27b95cb63d&oe=5E4D4939

Šī gada veiksmīgākais un neatvairamākais BVEF SP vizuālais materiāls viennozīmīgi bija Niks Kristiāns Kaupers. Jautāsiet kādēļ?
1. Aplūkojiet šī daiļā jaunieša bildes un Jūs aizmirsīsiet ko jautājāt.
2. Niks pārstāv SP visur, kur iet un lai kur viņš ierastos viņam vienmēr būs sekotāji, kuri laika gaitā nonāk un iesakņojas pie mums SP uz palikšanu, jo Nikiņš mums ir uz mūžu.
https://drive.google.com/file/d/133AM6ehcPMEtF0hKkL97ZB0h4JthM5G_/view?usp=sharing

Ir uzaususi burvīga aprīļa saule. Ar viegliem mājieniem var sajust, ka tuvojas grandiozās un ilgi gaidītās Fizmatdienas. Sīvā cīņā uzvarēja mūsu 2019. gada simbols – gotiņa. Kā var pateikt nē tādai burvīgai un mīļai būtnei. Lai it īpaši pagodinātu un padarītu viņu pazīstamāku tautai, mēs to nosaucām par Silviju. Dizainu izveidoja fizikas bakalaura studente Jekaterina Bogdanova a.k.a. ārlietu virziena vadītāja. Un Silvijas tapšanā savu roku pielika arī Līva Luīze Levko, izzāģējot to ar fuksīti. Protams, svētā Fizmatu gotiņa tika krāsota košā oranžā spektrā. Lai dzīvo Silvija!
https://www.facebook.com/Fizmatdienas/photos/a.246806005459425/1414013982071949/?type=3&theater

Gada biedrs / SC UL Member of the Year

Esot pirmkursniece, Aleksandra bija LU SZF SP 18./19. ak. g. kultūras komisijas vadītāja. Aleksandra ir ļoti aktīva arī ārpus SZF SP – organizēja tādus pasākumus kā LU SP 99.dzimšanas diena, LU Sporta spēles’19, Aristotelis’19 un pielika savu roku arī LU SP Gada balvas organizēšanā. Aleksandra regulāri apmeklē LU SP kopsapulces, kaut vai par biedru kļuva tikai sasakumuma vidū, kā arī palīdzēja dažādos veidos, kā vien viņa varēja. Viņas vārdu jau pārzina ne tikai visa valde, LU SP biedri, bet jau jaunie studentijas aktīvisti un LU SP biedri – Aleksandra tika izraudzīta kā otrā LU SP Motivācijas Semināra “Ledlauzis” projekta vadītāja, kas pierādīja, ka arī bez daudz pieredzes var gāzt lielus kalnus un noorganizēt veselu semināru savā pirmajā gadā studentu dzīvē.

Vēstures un filozofijas fakultātes students Jēkabs Akermanis savas studentijas gaitas uzsāka jau pirmajā kursā, līdz ar to agri, toties daudzsološi, iesaistoties gan fakultātes Studentu pašpārvaldes, gan LU Studentu padomes darbībā. Kopumā vērtējot Jēkaba darbību tieši kā LU SP biedram, jāuzteic viņa entuziasms un interese par dažāda rakstura darbiem un jautājumiem. Jēkabs ir iesaistījies dažādu pasākumu un projektu organizēšanā – viņš palīdzēja, piemēram, organizēt pasākuma “Gadsimta Aristotelis” oficiālo daļu Doma laukumā, kā arī pielika savu roku tajā, lai taptu ļoti vērienīga inovācija – pirmā Latvijas Universitātes Studentu zinātniskā konference, kura noritēja pavisam nesen, novembra mēneša noslēgumā. Jēkabs bija arī viens no Motivācijas semināra “Ledlauzis” organizatoriem. Papildus šiem projektiem, Jēkabs ir iesaistījies arī vairāk akadēmiska un sociāla rakstura jautājumos, piemēram, kā LU SP pārstāvis darbojas ERAF projektu padomē, ir palīdzējis LU SP un LSA pārstāvjiem strādāt pie nostājas par AII pārvaldības modeli, kā LU SP delegāts piedalījās seminārā “Studentu līderu forums”. Jēkabs Studentu padomi aktīvi ir pārstāvējis ne vien universitātes un LSA līmenī, bet arī starptautiski, jo bijis delegāts divos ārvalstu komandējumos uz Baltkrieviju, tostarp nesen aizritējušajā starptautiskajā jaunatnes forumā par augstāko izglītību “Y.I.D.” Apkopojot visu šo, jāsaka, ka Jēkaba degsme un interese par dažāda rakstura jautājumiem un tēmām ir kas tāds, uz ko vajadzētu tiekties ikvienam LU SP biedram. Pazīstot Jēkabu, varu droši apgalvot, ka darbam viņš pieiet nopietni, tomēr tai pat laikā arī nezaudē pozitīvismu un prieku par to, kas tiek darīts, kas, manuprāt, neapšaubāmi ļauj viņam izcelties biedru un aktīvistu starpā.

Viens no aktīvākajiem LU SP biediem šajā sasaukumā.
LU SP ietvaros aktīvi darbojas pie akadēmiskiem un sociālajiem jautājumiem, ierosinot un vadot pati pat darba grupu sociālajā dimensijā. Viņa ir ieguldījusi savu laiku un spēku tādos jautājumos kā studiju maksas celšanas jautājums, LU rektora vēlēsanas, studiju modernizācijas, augstskolu pārvaldības modeļa maiņa un budžeta finansējuma jautājumos.
Aiva pārzina ne tikai akadēmiskos un sociālos jautājumus, bet arī cenšas motivēt un iesaistīt citus tos izpētīt, būdama organizatore tādos pasākumos ko “Studentijas akadēmija IV” un LU Studentu zinātniskajā konferencē “Homo et..”.
Tomēr Aiva atrod laiku arī darboties fakultātes un valsts līmenī. Datorikas fakultātē viņa aktīvi darbojas ar kursa vecākajiem un palīdz risināt akadēmiskos jautājumus.
Viņa visu gadu aktīvi pārstāvēja LU SP viedokli, būdama arī LSA domniece. Viņa aktīvi apmeklēja darba grupas, kā arī bija uzņemusies organizēt vienu no lielākajiem LSA pasākumiem “Nākotnes Studiju forums”.
Pēc viņas darbībām redzams, ka studējošo viņai ir svarīgi un viņiem svarīgu jautājumu risināšanā viņa iegulda daudz laika un spēka.

Gada aktīvīsts / SC UL Volunteer of the Year

Elīza Dāldere ir LU SP biroja darbiniece, kuras amata pienākumos ir protokolu un iesniegumu rakstīšana. Tomēr savu brīvo laiku viņa turpināja veltīt studentijai, veidojot jaunu un sarežģītu pasākumu – LU Studentu zinātnisko konferenci. Gandrīz pusgadu savā brīvajā laikā viņa organizēja konferenci, vadot komandas darbu, sazinājoties ar sadarbības partneriem, cenšoties iegūt nepietiekamo finansējumu. Viņa pacēla gaisā pasākumu, kas potenciāli ir sākums daudziem jauniem pētniekiem. Elīza vienmēr ir bijusi gatava pēc savas iniciatīvas uzņemties dažādus darbus – gan projektus un organizēt/darboties tajos augstā līmenī. Manuprāt, šis ir brīdis, kad jāpasaka paldies arī viņai par savu enerģiju, ko Elīza atdeva šī gada laikā.

Idejiski, FSP aktīvisti netieši ir arī LU SP aktīvisti. Sabīne ir šī gada Mentoru programmas koordinatore Datorikas fakultātē. Viņa ar savu darbību palīdz jaunajiem studentiem iejusties fakultātē, vecākajiem kursa studentiem – attīstīties un iemācīties mentorēšanas pamatus. Gandrīz katru mēnesi viņa noorganizē kādu mentoriem un/vai viņu mentorējamajiem veltītu pasākumu.

Laura, būdama SZF SP 18/19 g. sasaukuma priekšsēdētājas vietniece, papildus aktīvi iesaistījās LU SP darbībā. Redzot ieguldīto darbu, grūti noticēt, ka Laura ir tikai aktīvists Studentu padomē. Jau kopš gada sākuma, esot pirmkursniece, roka pielikta gandrīz visos LU SP kultūras un sporta pasākumos (sporta spēles, Aristotelis), kā arī dalība organizatoru komandā LU SP Motivācijas seminārā “Ledlauzis” un pārņemta Diskusiju cikla “Disk” projekta vadība šajā rudenī. Paralēli apmeklējusi arī LU SP kopsapulces, Laura sevi ir pierādījusi kā centīga un darbīga persona, kura vienmēr cenšas darīt vairāk nekā spēj iedomāties un sasniegt ar vien jaunas virsotnes.

Mūsu Sponsori