^Papildus bilde domāta, lai priekšskatos (specifiski Facebook) rādītos tā bilde, kā pirmais bildes elements.

PAR
GADA
BALVU

Kā jau daudzās citās nozarēs un jomās, mūzikā, medicīnā, mākslā un zinātnē, tā arī Latvijas Universitātes Studentu vidū pieņemts nominēt, apbalvot un godāt tos, kas neatlaidīgi un cītīgi darbojušies, lai uzlabotu un pilnveidotu studentu ikdienu. Latvijas Universitātes Studentu padome aicina – pateiksimies tiem, kas veltījuši laiku un pūles, lai pārstāvētu intereses un pilnveidotu mūsu, studentu, studiju pieredzi.

Nominācijas:

Gada fakultātes studējošo pašpārvalde

Pasniedz par fakultātes studējošo pašpārvaldes aktīvu darbību studentu pārstāvniecībā akadēmiskajos jautājumos, veicinot studentu labklājību, kā arī veidojot studentu pasākumus kultūras, sporta, zinātnes un citās jomās.

Neskatoties uz pandēmiju, visi iecerētie pasākumi norisinājās, tos saorganizējot attālināti un klātienē, cik vien iespējams. Norisinājās gan pirmsaristotelis “Lode”, gan Ķīmiķu dienas, gan Ķīmiķu spo(i)rta spēles, gan fukši un dažādi citi konkursi un pasākumi. Neskatoties uz attālināto formātu, kā komanda izjutām vienotu garu un darbojāmies kā viens veselums, spējām uzticēties viens otram un sadalīt pienākumus savstarpēji.

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldei (JFSP) aizgājušais gads bijis atspēriena gads. Tā laikā ir likti pamati šodienai un aizsākta svarīga lieta pašpārvaldes darbā – turpinātība. Gada gaitā tikušas uzturētas un atjaunotas tradīcijas, kas raksturo JFSP un bez kurām tā nebūtu iedomājama. Pašpārvaldei tāpat arī ir bijuši savi izaicinājumi, kas pārvarēti un tagad jau kalpo kā motivācija turpināt darbu arvien kvalitatīvāk. Kā būtiskāko aizvadītajā laika posmā var minēt jau pašu pamatu atjaunošanu, lai JFSP spētu uzsākt efektīvu darbību. 2021. gada laikā būtiski pieauga biedru aktivitāte un notika veiksmīga sadarbība ar fakultātes vadību. Tas ļāva izkāpt no staignāja, atrast savu ceļu un doties pretim saviem mērķiem kā pašpārvaldei, lai atkal būtu aktīvi un darbīgi.

Ceļā uz to tika sakārtoti arī iekšējie normatīvie akti – norisinājās tādi darbi kā nolikuma grozīšana un kārtības ruļļa pieņemšana. Tādu tradīciju uzturēšana kā Pirmsaristotelis, Jauno juristu dienas, spēļu vakari, gan arī tādu jaunu tradīciju uzsākšana kā diskusiju cikli un Valentīndienas pasākums ar BVEF SP bijuši daļa no JFSP 2021. gadā īstenoto pasākumu klāsta. Pēc ilgāka laika tika arī atjaunota svarīga fakultātes un pašpārvaldes akadēmiskā tradīcija – profesora Paula Minca krimināltiesību izspēle, kas turpinās būt viena no pašpārvaldes un fakultātes vērtībām.

Šajā sarežģītajā laikā jāmin pašpārvaldes biedru aktivitāte arī attālinātajā laikā, kas nav apstājusies un augusi arī šogad. Papildus aktivitātei pašpārvaldes biedri ir saliedējušies un kļuvuši kā ģimene, kas kā vērtības min draudzību, atvērtību un patīkamu vidi gan pašpārvaldes biedriem, gan visiem fakultātes studentiem. Tas viss tikai kalpojis kā iedvesmas un motivācijas avots, lai iesaistītos un darītu vairāk – JFSP pārstāvji iesaistījušies tādās  pārstāvniecības institūcijās Latvijas Universitātes līmenī kā Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskās ētikas komisijā un arī Akadēmiskajā šķīrējtiesā, kā arī pārstāv Latvijas Universitāti Latvijas Studentu apvienības domē.

Ar aktīvu iesaisti, maziem soļiem sasniedzot lielas lietas un domājot par aktīvu un iesaistošu vidi, JFSP ir augusi un turpinās augt!

LU SZF SP iepriekšējā studiju gadā, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, tai skaitā attālināto režīmu, paveica daudz. Iekšēji tika izstrādāti jauni komunikācijas kanāli, tika veikts iekšējās vides monitorings, lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu veicināt darbību un SP izaugsmi. Attālinātā režīmā tika rīkoti vairāki veiksmīgi pasākumi, sākot ar spēļu un erudīcijas vakariem, līdz jauno studentu piesaistes un mentālās veselības pasākumiem. Tika izveidots Mentālās veselības seminārs, kuru apmeklēja vairāk nekā 60 dalībnieki gan no LU, gan citām augstākās izglītības iestādēm. Šis pasākums vēlāk arī veicināja papildus aktivitātes mentālās veselības uzlabošanai, kā akcija #LaiksSev. Tāpat jauns projekts bija “SZF Ceļvedis”, pasākums, kas bija vairāku dienu attālinātā programma mērķēta vidusskolēniem, lai tie varētu iepazīties ar LU SZF piedāvātajām studiju programmām, aprunāties ar absolventiem un jau laicīgi iepazīties ar savu iespējamo nākotnes studiju fakultāti. Protams, neizpalika arī jau tradicionālie pasākumi – “Pirmsaristotelis” un “Akustiskie Ziemassvētki”. “Akustiskos Ziemassvētkus” gan nācās rīkot attālināti, taču pat ar to šis pasākums bija izdevies un sirsnīgs, jo bija vairāki jauki priekšnesumi, vecbiedru stāsti un spēles. Kopumā LU SZF SP bija raibs un notikumiem pilns gads, kur katrs izaicinājums tika uztverts kā iespēja sasniegt jaunas virsotnes. Un kā gan tas varētu būt citādi ar tik foršiem un atraktīviem studentiem! 7 LITRI!

Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde var lepoties ar vienu – savu nepārtraukto izaugsmi. Katru gadu pašpārvalde piesaista arvien jaunas un spēcīgas personības, kas bijis it īpaši redzams 2021. gadā, piesaistot vairākus spēcīgus biedrus, kas jaunajā sasaukumā ieņēma vadošās lomas pašpārvaldē. HZF SP izcēlās savā akadēmiskajā darbībā, iesākot ar dažādu sarežģītu akadēmisko problēmu risinājumu rašanu, kā arī iesaistoties kursa vecāko sistēmas uzlabošanā gan fakultātes, gan LU SP līmenī. Tika ievērojami uzlabots kontakts starp pašpārvaldi un mācībspēkiem, kas turpinās arī jaunā sasaukuma laikā. Īpaši izceļams arī kultūras virziens, kas, par spīti attālinātajam režīmam, aktīvi darbojās teju visu gadu. Tika rīkoti pasākumi, kas jau sākotnēji tika plānoti attālināti, piemēram, spēļu vakari, no kuriem daži tika rīkoti sadarbībā ar citām fakultātēm. Tāpat vēsturiski svarīgs pasākums, Akustiskais Prozas vakars, ar kuru HZF SP lepojusies gadu garumā un kas tradicionāli vienmēr bijis klātienē, par spīti visām grūtībām, tomēr tika pielāgots attālinātajam režīmam profesionālā un glītā formātā, pat piesaistot Latvijā atpazīstamus literātus. Tika veikts aktīvs darbs ar fakultātes ārvalstu studentiem, kā arī šim nolūkam tika izveidots īpašs amats, ieliekot pamatus iekļaujošākai fakultātes videi. Papildus tam, neizpalika arī pašpārvaldes iekšējās saliedēšanās pasākumi – teju katru nedēļu sanācām uz tikšanos tiešsaistē, kur bieži vien līdz pat rītausmai (un ziemas naktis ir garas!) apmainījāmies jaunumiem, spēlējām spēles un dziļāk iepazinām cits citu, kas vitāli noder, darbojoties pie kopīgiem projektiem un ar pašpārvaldes darbu uzlabojot studējošo ikdienu HZF. Neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, HZF SP palika kopā un ļoti cieša savā starpā līdz pat rudens pasākumiem, kas ir apbrīnas vērts, šajā attālinātajā laikā nekļūt nošķirtiem vai uzturot tikai darba attiecības. Līdz par jaunā sasaukuma vēlēšanām pašpārvalde darbojās vienoti it visā, nododot šos kopābūšanas tikumus arī jaunajam sasaukumam.

Lai gan Fizmatu 2021. gada SP sasaukums iesākās ar rekordmazu biedru skaitu, tas neatturēja turpināt oranži spīdēt. Mazais skaits arī nozīmēja, ka katram biedram vajadzēja divreiz vairāk censties būt labākajam Fizmatam un studentu draugam. Lielākoties bez lielas iespējas tikties uz kopsapulcēm, ballēm, ierastajiem pasākumiem, uzturējām aktīvu tiešsaistes vidi, regulāri tiekoties Fizmatu Discord serverī uz spēļu vakariem, pat noorganizējot lielāko Fizmatu pasākumu – Fizmatdienas – attālināti un ar brangu pasākumu apmeklētāju skaitu! Tā kā bija mazāk kulturālā piepildījuma, nekā bijis iepriekš, virzījām savus spēkus citos virzienos, sagatavojot pēctecības informāciju nākamajiem gadiem dažādos darbos, palīdzot uzturēt kvalitatīvu akadēmisko vidi, regulāri sazvanoties ar programmu vadītājiem, lai varētu jebkādas problēmas, ja tādas radās, risināt uzreiz un efektīvi.

Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem un dučiem noteikumu un ierobežojumu, Geogrāfu mafija bija, kā vienmēr, neapturama un nepārspējama. Ticam, ka ĢZZF vislabāk pierādīja, ka ne akadēmiskā, ne kultūras dzīve neapstājas arī tad, ja klātienes pasākumi ir liegti. Tieši otrādi – jauni apstākļi deva saknes jaunām idejām, kā piemēram, šī gada vienam no atzinīgāk vērtētajiem pasākumiem – Lauka semināram, kas sniedza vērtīgas zināšanas un praktiskās iemaņas studentiem klātienē nenotikušā lauka kursa dēļ. 

No akadēmiskajiem sasniegumiem pieminēšanas vērtas ir arī Karjeras dienas – pasākums, kurā studentiem un interesentiem nedēļas garumā veidojām ieskatu nākotnes iespējamajās profesijās. Karjeras dienās mums izglītojošu un noderīgu informāciju sniedza pārstāvji no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Latvijas valsts mežiem, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides izglītības fonda, Latvijas dabas fonda, Valsts zemes dienesta. Karjeras dienas, pēc pagājušā gada atzinīgā novērtējuma, šķiet, jau ieņēmušas vietu mūsu ikgadējo pasākumu plauktiņā. Protams, akadēmiskā un kultūras virziena pienākumi neapstājas pie pasākumu rīkošanas – studentiem šogad palīdzēts gan pilnveidot kursu Vecāko sistēmu, gan veidoti informatīvi posti sociālajos tīklos par B un C daļas kursu izvēles iespējām, kā arī īsa pamācība, kā pareizi risināt radušās problēmas studiju laikā. Informēti par notiekošo fakultātē ne tikai jau esošie studenti – veidots arī konkurss tieši vidusskolēnu piesaistei un ieinteresēšanai Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes tēmās – “Kur pazuda ģeogrāfs?” 

Iepriekšējais gads bijis piepildīts arī ar gandrīz visiem fakultātes tradicionālie pasākumiem–  Pavasara un Rudens laivu braucieniem – Ģeorallijiem, Pirmsaristoteli un Aristoteli, sporta spēlēm “Lodronīši”, “Ģeodienām” fakultātes dzimšanas dienas nedēļā, “Dāvana vientuļam ģeogrāfam” Ziemassvētkos, spēļu vakariem u.c. lielakām un mazākām aktivitātēm. SP biedru izglītošanai tika rīkoti semināri ĢeoSPora un Jauno/Topošo biedru seminārs, kā arī “Kā top Ģeorallijs?”. Palielinājās sadarbība ar citām FSP,  kopā organizējām, piemēram, Mentoringa dienu, “Vai ķirbis ir dārzenis?”, kā arī atjaunojām Eksakto zinātņu dienas. 

Nelielu devumu mēs kā pašpārvalde devām arī mūsu Dabaszinātņu bibliotēkai, nopērkot jaunas grāmatas, kā arī pēc ĢZZF SP bijušās priekšsēdētājas L. Gavares iniciatīvas tika realizēts LU SP Projekts, kura rezultātā LU Dienesta viesnīcās tika iegādātas jaunas mikroviļņu krāsnis. 

Lai arī mēs neesam lielākā pašpārvalde, starp mums ir ģeogrāfu gars un šogad esam darījuši daudz, ieviesuši jaunus pasākumis un rūpējušies ne tikai par izklaidēm- kultūras un sporta pasākumiem,- bet arī par akadēmisko attīstību un sociālo jautājumu pilnveidi un, protams, mācījušies strādāt komandā arī šajā sarežģītajā laikā.

BVEF SP biedri un aktīvisti ir raiba kompānija – tas mūs padara par tik organisku kolektīvu. Katrs esam ar savām idejām un vīzijām, kuras apvienojot, mēs spējam sasniegt jebkuras virsotnes – tikai kopīgā darbā slēpjas panākumi. Esam aktīvi jaunieši, kas tiecas uz labāku studiju laiku kā studentiem, tā arī pasniedzējiem. 

Ja šķita, ka 2020. gadu nekas nespēs pārspēt, tad 2021. gads BVEF SP iedvesa pavisam jaunas asinis, emocijas un piedzīvojumus! Gada laikā tika izveidotas daudzas jaunas tradīcijas, kuras arī atgriežoties klātienē, turpinās pastāvēt, kā, piemēram, Erasmus+ Stāstu vakari, Valentīndienas pasākums kopā ar Juridisko fakultāti “Biznesmenis meklē juristu”, attālinātie un klātienes spēļu vakari un daudzi citi pasākumi. Paralēli sociālajai dzīvei, tika piedomāts arī pie akadēmiskās, izveidojot ziņojumu par attālināto studiju kvalitātes kritērijiem, jaunu kursa vecāko ievēlēšanas kārtību un informācijas nodošanu starp vadību un kursa vecākajiem. 

Visa gada laikā darītais atspoguļojās tradīcijām bagātajā pasākumā “”Pirmsaristotelis”, kurā par spīti valstī esošajiem ierobežojumiem, norisinājās jautrība no rīta gaismas līdz pat nakts vidum! Pierādītais darbs nesa lielus augļus – pašpārvaldei pieteicās vairāk nekā 90 jauniešu!

Mūsu pašpārvaldē ir ne tikai cilvēki ar vienotu mērķi, bet arī īsta ģimene, kas prot palīdzēt, atbalstīt un iedrošināt kāpt jaunās virsotnēs. Tādi mēs esam bijuši, esam un vienmēr turpināsim būt!

Gada akadēmiskais sasniegums

Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas uzlabojis studiju procesa kvalitāti, veicina studentcentrētas izglītības attīstību vai atrisinājis kādu akadēmiska rakstura problēmu LU.

Lauka seminārs norisinājās šī gada 23.–27. augustā, Lodesmuižā. Tas kalpoja par nokavēto lauka kursu aizvietotāju, kuri ārkārtas situācijas dēļ ĢZZF studentiem nenotika.  Tāpēc ĢZZF SP pieņēma lēmumu rīkot šo akadēmiska rakstura pasākumu. 

Pirmajā dienā ar pasniedzēju Agni Reču apguvām iemaņas darbā ar nivelieri, kas bija neliels ieskats ģeodēzijā. Lidojām arī ar dronu un izveidojām Lodes muižas 3D modeli. Tika apgūtas iemaņas noteikt koordinātas, izmantojot telefonu nakts orientēšanās laikā, kā arī izmantojot realā laika GPS tika atlikti volejba laukuma robeža (paldies, tas ļoti noderēja Pirmsaristotelī un Lodronīšos)! 

Ar pasniedzēju Ivaru Strautnieku nepilnas divas dienas apbraukājām dažādus karjerus, Vintera alu, Sarkano klinšu taku, Kazu gravu, Brežģa kalnu, Gaujas iztekas vietu un vēl un vēl. Pārsteidzoša sajūta bija redzēt atsegumus, kuri attālinātajā lauka kursā tika zīmēti no fotogrāfijām datora ekrānos, varēja just atšķirību, cik daudz jaunu zināšanu varēja iegūt un saskatīt pārsteidzošos atsegumus slīpsvītrojumuz, krāsas un ģeoloģiskās uzbūves īpatnības, kuras fotogrāfijās ieraudzīn nav iespējams. 

Ar pasniedzēju Inesi Silamiķeli tika iepazīta Lodes muižas teritoriju no augu valsts skata punkta, bet ar pasniedzēju Jāni Ventiņu tika apmeklēts medību muzejs “Viesakas”. Tādus medību stāstus un medījumus redzēt vienuviet nelielā ēkām bija pārsteidzoši (uzkāpjam 2.stāvā un  hop! – mūs sagaidīs žirafe). Ja semināram būtu vēl viena papildu diena, to varētu pavadīt tikai tur. 

Kopā ar pasniedzējiem Imantu Kukuļu un Oļģertu Nikodemu noslēdzošajā semināra dienā rakāmies dziļumos, meklējot to īsto un vienīgo saprašanu par augsni un tās daudzveidību. 

Te arī varēja visvairāk sajust semināra burvību. Atzīmes netika liktas un neformālā gaisotnē bija vieglāk nomest bailes pie malas, lai saņemtos un pajautātu vairāk par vienu “Bet, kāpēc tā..?”. Iegūtās zināšanas un praktiskā pieredze ir nenovērtējama. Paldies ĢZZF SP un, protams, ĢZZF vadībai un mācībspēkam, par to, ka Lauka seminārs varēja notikt!

Tiesu izspēles ir neatņemama juridisko fakultāšu studentu mācību procesa sastāvdaļa. Tās ļauj praktiskā veidā pielietot studijās iegūtās zināšanas un prasmes. Viena no šādām tiesu izspēlēm ir Profesora Paula Minca krimināltiesību izspēle. Šo izspēli ilggadēji bija organizējusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde.

Diemžēl dažus gadus šī vērtīgā studiju procesa pieredze izpalika, taču 2021. gadā LU JF SP izlēma šo tradīciju turpināt. Lai gan tas nebija viegli, īpaši pandēmijas izraisītajos apstākļos, taču izspēle notika. Tika rasti risinājumi visām ķibelēm un traucēkļiem. Pateicoties Latvijas Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras un dekānes Kristīnes Stradas-Rozenbergas atbalstam, izspēles finālā kā tiesneši piedalījās vairāki Latvijā atzīti tiesību eksperti, tostarp ģenerālprokurors Juris Stukāns, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce un citi. Profesora Paula Minca krimināltiesību izspēle atkal ļāva studentiem iejusties profesionāļu ādā un gūt nesalīdzināmu pieredzi un zināšanas, it īpaši tik svarīgā tiesību nozarē kā krimināltiesībās.

Latvijas Universitātes Studentu padome katru gadu uzstāda par mērķi veicināt akadēmisko attīstību Latvijas Universitātē. 2021. gadā svarīga daļa no akadēmiskajiem mērķiem bija tieši studiju kvalitātes nodrošināšanā. Tieši tāpēc liels akcents tika likts uz studiju modernizācijas II posma izpildi. Par mērķi tika uzstādīts iekļaut studējošo viedokli tiešā studiju kvalitātes uzlabošanā, ko LU SP centās veidot visa gada garumā. Tieši šī aktivitāte veicināja studentu iesaisti studējošo aptauju analīzē, studiju maksu analīzē un citos akadēmiskajos procesos.

Nepieminot mūžīgi garo penteri par piesardzības nozīmību šīs sērgas laikmetā, vēršam uzmanību uz lietas būtību. Ņemot vērā klātienē studējošo sūdzības par epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, tika veidota sadarbība ar fakultātes vadību, lai kopīgiem spēkiem veidotu drošu vidi gan fakultātes docētājiem, gan studentiem.

Visa pasaule jau vairāk kā divus gadus cīnās ar pandēmiju – tā ir uzlikusi mūsu dzīves steigai pauzi. Esam spiesti stundām ilgi sēdēt pie datora ekrāniem, kas ne visiem šķiet vilinoši. Šis pavadītais laiks pie datora ekrāna lika mums aizdomāties par to, kā norit studijas attālināti. Tā rezultātā nonācām pie idejām, kā šo pieredzi uzlabot visiem – vairākās darba grupās sastādījām ieteikumus, kā uzlabot studiju kvalitāti gan attālinātajām mācībām, gan klātienes. Šos ieteikumus apstiprināja pasniedzēji un fakultātes vadība, un kopīgi mēs panācām, ka studiju kvalitāte tika uzlabota. Šis ziņojums ir mainījis pasniedzēju skatu pret studentiem un ļāvis atvērt durvis daudz kvalitatīvākām studijām attālinātā procesa laikā!

Gada sociālais sniegums

Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas uzlabojis studiju procesu vai dienesta viesnīcu vidi vai citā veidā veicinājis LU studentu labklājību.

Studiju laikā dzīvojot dienesta viesnīcās studenti noteikti izstrādā sava veida rezistenci pret pelējumu, salātiem izlietnē un skaļiem kaimiņiem, taču jebkurš mazais uzlabojums, tomēr nozīmē gana daudz studentu sadzīves un pašsajūtas uzlabošanā. 

Viens no šī gada būtiskamiem uzlabojumiem, ir Līgas iniciētais projekts par mikroviļņu krāšņu iegādi LU Dienesta viesnīcām LUSP projektu konkursā. Rezultātā tika uzrakstīts projekts un ar citu Dienesta viesīcu vecāko, Infrastruktūras departamenta un Renātes Kozules palīdzību tika iegādātas mikroviļņu krāsnis katrai virtuvei LU Dienesta viesīcās, kas jau Jūnijā uzsāka īrnieku iepriecināšanu ar siltām, ātri uzsildītām maltītēm.

Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva. Ekopadomes darbība vērsta uz LU iesaisti starptautiskajā Ekoskolu programmā un uz universitātes ilgtspējas vērtēšanu un sertificēšanu līdzīgās sistēmās, uz LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, kā arī to popularizēšanas pasākumu īstenošanu un sadarbību ar studējošiem. Tā ir pirmā šāda veida iniciatīva Latvijas Universitātē, tās darbības rezultātā LU uzņemta FEE ekoaugtskolu programmā un ir vadītspēks sociāli atbildīgākai LU.

LU SZF Mentālās veselības seminārs bija pirmais šāda veida pasākums LU SZF SP.  Semināra kodols balstījās uz speciāli veiktu studējošo mentālās veselības aptauju, kas sasniedza 208 studējošos. Vadoties pēc aptaujas rezultātiem, sadarbībā ar LU psiholoģi Līgu Valinku un karjeras konsultanti Daci Siliņu, tika izveidota pielāgota semināra programma. Galvenās tēmas semināra laikā balstījās uz mentālo veselību studentu vidū un par problēmām, ar kurām studenti saskaras šobrīd; stresu, motivāciju, pašpalīdzību un palīdzības resursiem; studentu pieredzi, saskaroties ar mentāla rakstura grūtībām; praktiskiem ieteikumiem darbam attālināto studiju laikā. Neskatoties uz to, ka seminārs norisinājās attālināti, semināram reģistrējās 93 cilvēki un to apmeklēja aptuveni 63 studējošie no dažādām fakultātēm un pat citām universitātēm. Seminārs ietvēra profesionāļu ieteikumus, studējošo pieredzes stāstus un padziļinātu atgriezenisko saiti ar klausītāju iesaisti. Papildus, semināra laikā izveidota domu karte par idejām brīvā laika aktivitātēm tika publicēta LU SZP SP sociālajos medijos, izmantojot vērtīgās atziņas, kas iegūtas semināra laikā arī pēc semināra beigām, lai aktualizētu mentālās veselības tematiku.

Lai rosinātu studentus izmantot Eiropas Savienības dotās iespējas, BVEF SP gada laikā ir noorganizējis trīs Erasmus+ pieredzes apmaiņas un stāstu vakarus, kuros daļa no studējošajiem ir guvuši motivācijas devu, lai, neraugoties uz esošajiem apstākļiem, uzdrīkstētos un pieņemtu izaicinājumu piedalīties projektā. Dalīšanās ar savu pieredzi, sajūtām, emocijām un notikušo, jaunu kontaktu veidošana, citu uzklausīšana, saliedēšanās un pasaules iepazīšana – šīs ir lietas, kas raksturo Erasmus+ stāstu vakarus. Katra cilvēka pieredze ir kā bagāža, pilna ar dzīves mācībām, kuru cilvēks ved sev līdzi, tādēļ šis pasākums ir kas vairāk par dienu. Tas ir daudz neatņemamu vērtību pilns trauks, no kura var tikai smelt. Tas ir par stāstiem, kuri iedrošina, un cilvēkiem, kuri iedvesmo.

Mēs studentu pārstāvniecībā varam būt vienisprātis, ka problēmas ko risināt ir, būs un bija. Mēs bieži esam tik ļoti nofokusējušies lokāli, ka mēs aizmirstam par globālajām (lielajām) lietām un jautājumiem. Viens no tiem ir starptautiskie studenti un to problēmas LU. Protams, LU SP jau labu laiku eksistē starptautiskais virziens, tomēr, kā jau mēs Latvijā ļoti labi zinam – vietējais ar vietējo saprotas vislabāk, tādēļ starptautisko studentu kolēģijas izveide, kur starptautiskajiem studentiem ir sava balss un savi pārstāvji LU arēnā ir pagājušā gada nozīmīgākais sociālais sasniegums. Tas ļaus ne tikai efektīvāk risināt to problēmas, ber arī ir ilgi gaidītais un nepieciešamais solis plašākai sociālajai integrācijai LU. Paldies Andim Poļakam kas iesāka šo kustību un paldies Katrīnai Utānei, kas ar iepriekšējā sasaukuma valdes atbalstu šo noveda līdz finiša taisnei. Lai spēks ir savstarpējā sadarbībā un integrācijā, lai spēks ir ar jums!

Gada kultūras sniegums

Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas veicinājis kultūras attīstību LU, vai studējošos saliedējošam pasākumam fakultātes vai LU ietvaros.

Šogad pirmsaristotelī “Lode” sasniedzām rekordlielu dalībnieku skaitu – 42. Kā arī jāpiemin, ka sponsoru klāsts bija liels, kopumā – 20. Protams, tika ievēroti visi epidemioloģiskie noteikumi un pasākums norisinājās zaļajā režīmā. Pasākuma laikā topošie pirmkursnieki savstarpēji veica dažādus komandas uzdevumus, kas palīdzēja sadraudzēties vēl pirms studiju sākuma, lai dodoties uz pirmajām nodarbībām, jau pazītu savus studiju biedrus. No visiem pirmkursniekiem dzirdējām labas atsauksmes un priecājās, ka devās trīs dienu piedzīvojumā nezināmajā un paļāvās uz organizatoru sagatavotajām aktivitātēm.

Šajā pasākumā piedalījās gan pasniedzēji, gan studenti, gan arī cilvēki no citām fakultātēm. Katru gadu autoorientēšanās savāc kuplu cilvēku skaitu, kas atsevišķi pa komandām dodas Rīgas ielās un meklē konkrētos kontrolpunktus, pildot dažādus uzdevumus, dzied, dejo un bildējas. Pati trase salikta kompakti, un dalībniekiem ir iespēja radoši izpausties, iesūtot fotogrāfijas no kontrolpunktiem. Beigās nereti bildes sanāk ļoti smieklīgas, jo dalībnieki pie tā pieiet oriģināli.

Neskatoties uz izaicinājumiem, ko radīja COVID-19 situācija, Fizmatu grandiozākais notikums – Fizmatdienas – tik un tā norisinājās, pulcējot kuplu dalībnieku skaitu – piedalījās ne tikai FMOF studenti, bet arī interesenti no citām fakultātēm. 2021.gada Fizmatdienu ietvaros tika īstenoti tādi tradicionālie pasākumi kā “Čujs, ņuhs un poņa”, orientieris, personību vakars un gājiens. Tāpat organizatoru komanda, pielāgojoties attālinātajam formātam, atdzīvināja nedaudz piemirstus, bet mīlētus Fizmatdienu pasākumus –  Fizmatu rekordus un spēļu vakaru. Gada gaidītākā Fizmatu notikuma veiksmīga pārnese no klātienes formāta uz attālināto pierādīja, ka labā kompānijā ir iespējams jautri un produktīvi pavadīt laiku, arī esot katram pie sava datora ekrāna.

Citas fakultātes karoga zagšana ir sena LU FSP tradīcija. Nozogot, tiek atgādināts karoga nozīmīgums un vienota visa fakultāte, lai kopīgiem spēkiem karogu atgūtu vai arī to nosargātu Aristotelī. 

Vairākus gadus ĢZZF SP nebija zagusi karogus, tāpēc radās mērķis šogad nozagt kādas fakultātes karogu. Par mērķi kļuva ķīmiķi, jo savu Pirmsaristoteli rīko mūsu templī Lodes muižā. Gribējām atgādināt, ka viņiem laipni ļaujam tur ciemoties, bet nedrīkst aizmirst, ka īstie muižas saimnieki esam mēs, Ģeogrāfi. Radās šķietami vienkāršs plāns- nozagt karogu viņu Pirmsaristotelī, izliekoties, ka braucam veikt lauka darbus. Zonde rokās, darba drēbes mugurā. Iefiltrēties izdevās tik labi, ka ķīmiķi, ejot mums garām, pieklājīgi teica “labdien” un solījās netrokšņot, lai varam izgulēties pirms garās darba dienas uz lauka. 

Ķīmiķu karogu mastā svinīgi pacēl vakarā. Nolēmām sagaidīt kad visi aizies gulēt un klusi karogu nozagt. Tomēr radās neparedzētas problēmas- daži ķīmiķi gulēja teltīs netālu no karoga masta un izrādījās, ka daži nemaz nedomā iet gulēt. Sāka parādīties pirmā rīta gaisma, laika gaidīt vairs nebija– karogu nāksies zagt, kamēr ķīmiķi vēl neguļ. Klusi lavījāmies ārā no istabas, ļoti labi dzirdējām viņu balsis, kas nozīmēja, ka arī mēs esam labi dzirdami. Mastā neapdomīgi bija atstāta atslēga, kas ļoti atviegloja mūsu darbu.  Karogavietā piespraudām pirms tam sagatavotu kreklu ar uzrakstu “Sveicieni no Ģeogrāfu Mafijas.” 

Viss noritēja pēc plāna, lai gan bijām gatavi lekt mašīnā un bēgt, jo negribējām par sodu no ķīmiķiem nakts stundā dzert kādu viņu sabrūvējumu…. Kad karogs bija nozagts un vietā uzvilkts sagatavotais krekls, negaidījām vairs ne minūti un metāmies bēgt. 

Par nozagto karogu tika prasīta izpirkuma maksa, tomēr ķīmiķi atbildēja, ka karogs viņiem nav nepieciešams, jo esot cits. Tāpēc radās plāns nozagt otru karogu, lai viņi tomēr vēlētos karogu atgūt. Viss negāja tik gludi un Ģeodienās (fakultātes dzimšanas dienā), pēc dekānes lūguma izkārām Dabas mājā Ģeogrāfu mafijas baneri, par nožēlu jāsaka ,ka to mums nozaga ķīmiķi. Līdz ar to rezultāts 1:1. Bet tās vēl nav stāsta beigas…

Pēc šī notikuma  mūsi vēlme nozagt vēl kādu ķīmiķu karogu kļuva tikai lielāka, tomēr tā netika cītīgi plānota. Tā bija vienkārši apstākļu sagadīšanās un veiksme, kas mums uzpīdēja, jo tika nozagts gan otrs karogs, gan vēsturiskais LVU ĶF karogs. Jau otro reizi var vainot ķīmiķu neuzmanību, jo zādzība notika tad, kad vienkārši tika vaļā atstātas viņu FSP telpa, kad kāds ķīmiķis uz brīdi izgāja. Šādi mūsu īpašumā nonāca visi 3 ķīmiķu karogi. Ko var uzskatīt par triumfu. 

Par nožēlu, vienu no karogiem nācās iemainīt, lai atgūtu baneri- viens karogs no mūsu puses pret abu fsp saliedējošu pasākumu, baneri un pirms pāris gadiem mums Aristotelī salauzto karoga kātu no ķīmiķiem. Vienojāmies arī par savstarpējiem karogu zagšanas noteikumiem nākotnē.

Esam saliedējušies, uzlabojuši komunikāciju un, protams, veicinājuši Karogu zagšanas tradīcijas saglabāšanu un attīstību.

Ar LU BVEF un NAA rīkotajām Sporta spēlēm 2021, BVEF pierādīja, ka nekas viņus neapturēs. Kad iespējamība par jebkādu kultūras pasākumu norisi Covid-19 epdemioloģisko ierobežojumu rezultātā bija niecīga un apšaubāma, un līdz pēdējam brīdim nebija skaidrs, vai būs iespēja īstenot kādu pasākumu, BVEF ne mirkli nezaudēja cerības un nenolaida rokas. Jau aprīlī, kad Covid-19 situācija neliecināja par neko pozitīvu, tika sākta organizēšana vasaras sporta spēlēm kopā ar Nacionālo Aizsardzības Akadēmiju. Veiksme bija organizatoru pusē un pēc gada pauzes un lieliem pūliņiem, neskaidrībām un neziņu par to, kā būs, augustā norisinājās LU BVEF un NAA rīkotās “Sporta spēles 2021”, kuras ne tikai saliedēja divas organizatoru komandas un pašus dalībniekus, bet arī pierādīja, ka viss ir iespējams, un jebkurš šķērslis ar lielisku komandu ir pārvarams. Šis bija ne tikai lielākais BVEF vasaras pasākums, bet arī vienīgais šāda līmeņa pasākums visu fakultāšu vidū

Ikgadējie studentu svētki “Aristotelis”, kas 2021.gadā ir jau notikuši 55.reizi, jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Akadēmiskajā centrā svētdienā pirms studiju sākuma. Arī šogad tie pulcināja vairāk nekā 1000 studentus, akadēmisko personālu un LU darbiniekus, ceļot pasākumu jaunos augstumos. Sekojot ilggadējām tradīcijām, pasākums sākās ar oficiālo daļu, kur visu fakultāšu pārstāvji skandināja savus saukļus un izbaudīja virmojošo apkārt studentu garu. Vakara svinīgā daļa ļāva apmeklētājiem izbaudīt četru gan jaunu, gan arī jau pieredzējušu mūziķu skaņdarbus un izbaudīt gardu ēdienu, dzērienus un balviņas no daudziem pašakuma atbalstītājiem. Pasākums arī šogad apvienoja tradicionālo ar mūsdienīgo, radot fantastisku atmosfēru ikvienam apmeklētājam.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvalde 2021. februārī rīkoja starpfakultāšu Valentīndienas pasākumu “Biznesmenis meklē juristu”. 

Pasākuma mērķis ir ļaut studentiem izrauties no ikdienas rutīnas, aizraujoši pavadīt vakaru un veicināt studentu labklājību abās fakultātēs. Tā laikā dalībnieki tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, piemēram, randiņu prezentāciju veidošanā un viktorīnās, kurās ir iespēja ne tikai vairāk uzzināt par pašu Valentīndienu, bet arī iepazīties savā starpā. Pasākuma noslēgumā visi tiek sadalīti pa divi, balstoties uz iepriekš sniegtajām atbildēm aptauju anketās un vakara gaitā pildītajiem uzdevumiem, un katram ir sniegta iespēja sarunāties ar sev vispiemērotāko dalībnieku. Pēc pasākuma visi tiek aicināti palikt uz pasākuma neoficiālo daļu, kur abu fakultāšu studenti spēlēja virtuālās spēles, runājas un savā starpā vairāk sadraudzējas un saliedējas.

“Biznesmenis meklē juristu” ne tikai sekmē fakultāšu saliedētību, bet arī uzmundrina pasākuma dalībniekus pēc ilgās sesijas un eksāmeniem. Pasaules mainīgo apstākļu dēļ kļūst arvien grūtāk vieglā un nepiespiestā gaisotnē iepazīties un komunicēt ar jauniem cilvēkiem un saviem studiju biedriem. “Biznesmenis meklē juristu” ir pelnījis LU SP Gada kultūras pasākuma balvu, jo nodrošina platformu, kurā studentiem par spīti pandēmijas apstākļiem ir iespēja sadraudzēties savā starpā un lieliski pavadīt laiku, piedaloties kvalitatīvi izstrādātās aktivitātēs.

Attālinātie Akustiskie Ziemassvētki bija pirmais attālinātais pasākums SZF, neraugoties uz neko, tradīcija tika turpināta, un pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un labi apmeklēts. Tajos piedalījās vairāki studenti, kas priecēja ar dažādiem priekšnesumiem, sākot ar studentēm, kas dziedāja un beidzot ar duetu, kas spēlēja kokles. Papildus bija izdomātas arī izklaidējošas aktivitātes, kā, piemēram, mēmais šovs, dziesmu minēšana uz klavierēm, pašsacerēts studentu dzejolis, Kahoot un pat nominācijas dažādās kategorijās.

Gada inovācija

Pasniedz par inovatīvu ideju, kas tika realizēta gada laikā, kuras mērķauditorija ir pārsvarā studējošie un kas ir veicinājusi akadēmisko, sociālo un kultūras jautājumu attīstību.

LU SP Starptautisko Studentu Kolēģija (turpmāk LU SP SSK), ir projekts, kas tika realizēts 2021.gadā, lai LU būtu arī pārstāvniecība Starptautiskajiem studentiem.  Lai arī ārzemju studentu skaits LU sastāda aptuveni 6%, to pārstāvniecība studentijā ir nozīmīga universitātes turpmākajā attīstībā. Šīs organizācijas mērķis ir pārstāvēt LU starptautisko studentu tiesības un intereses, sniegt starptautisko studentu viedokli LU SP un citām LU struktūrvienībām, kā arī risināt radušās problēmas un dažādot LU starptautisko studentu kultūras dzīvi. Papildus tam visi LU SP SSK biedri ir starptautiskie studenti, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu komunikāciju starp kolēģiju un studentiem. . Šobrīd SSK aktīvi darbojas un ir pierādījis ka starptautisko studentu pārstāvniecība ir pozitīvi ietekmējusi studējošos. Īpašs paldies visiem, kas iesaistījās organizācijas izveidē, – Veronica Stonko, Natalie Geerdts, Andis Poļaks, Katrīna Utāne, Deniss Celuiko un Aiva Staņēviča.

Latvijas Universitātes Fizikas maģistrantūras students Rihards Ruska un Ķīmijas maģistrantūras students Toms Elvijs Šusts ar LU studentu Biznesa Inkubatora komandu meklēja un arī atrada atbildi uz jautājumu “Kā pasargāt cilvēkus no tiešas saskares ar vīrusiem un baktērijām?”. Ar sava pētījuma atziņām un jaunradītu produktu “Dezosil”, kas darbojas kā inovatīvs dezinfekcijas virsmas pārklājums, Rihards iepazīstināja klausītājus Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas Zināšanu agorā. “Dezosil” ir starptautiski atzīts biocīds un ir arī ērti lietojams, kā arī produkts ir videi draudzīgs.

Jau visiem LU SP biedriem zināmā Kvoruma policija, tika izvaidota attālinātajā režīmā, LU SP biedru balsojumu un aktivitātes uzmanīšanai LU SP kopsapulcēs. Pirmā izveidojusies komanda Olga, Renāte, Laura un Ariana katru kopsapulci sadarbojoties uzskaitīja katru atvērtā balsojuma biedra balsi un tādā veidā nodrošināja efektīvu balsojumu, kur tiek ņemta vērā katra balss un tas savukārt nodrošināja precīzu protokolu. Ar laiku komanda auga un mainījās un tagad jau Kvoruma policijas pienākumi nodoti nākamajiem biedriem. Un ikkatrs LU SP biedrs, kuru kopsapulces laikā nav pieminējusi Kvoruma policija var lepoties ar kārtīgu dalību balsojumos!

LU SZF SP 2021. gada aprīlī un maijā īstenoja mentālās veselības mēnesi, kas ietvēra plašu studējošo anketēšanu, mentālās veselības semināru, atgriezeniskās saites veidošanu un akciju #LaiksSev, kuras vizuālie materiāli nominēti LSA gada balvai. Studējošo anketēšana ar 208 respondentiem radīja priekšstatu par tēmām, kuras SZF SP nepieciešams aktualizēt un ar kurām nepieciešams palīdzēt. Nākamais solis bija mentālās veselības seminārs, kas ar LU psiholoģes Līgas Valinkas un karjeras konsultantes Daces Siliņas palīdzību sneidza studējošajiem profesionālus ieteikumus, papildus iesaistot arī studējošo pieredzes stāstus un interaktīvo diskusiju. Semināru apmeklēja aptuveni 63 cilvēki. Turpinot, semināra ietvaros tika izveidota atgriezeniskā saite, kas pēc semināra tika publicēta SZF SP medijos par brīvā laika aktivitātēm, lai sasniegtu studējošos, kas nepiedalījās seminārā. Visbeidzot, pamatojoties uz aptaujā un seminārā iegūtajām atziņām, tika īstenota mēneša ilga #LaiksSev akcija kuras ietvaros tika apkopoti 4 ieraksti, ar ieteikumiem laika plānošanai, brīvajam laikam, pašpalīdzībai un profesionālai palīdzībai. Šis pasākumu cikls norisinājās attālināti, taču, neskatoties uz to, sasniedza simtiem studējošo, kļūstot par pirmo tāda veida inovāciju LU.

Mācību procesam norisinoties attālināti, BVEF SP 2021. gadā vēlējās radīt gan pasniedzējiem, gan studentiem omulīgu vidi un kā to citādāk izdarīt, ja ne ieslēgt kameras lekcijas vai semināra laikā! Ar šo akciju BVEF SP vēlējās  iedrošināt ikvienu ieslēgt kameras attālināto mācību laikā, kas varbūt šķiet vienkārši, bet reti kurš izvēlas to darīt bez iedrošinājuma. Ir jāpieblist, ka šo akciju atbalstīja ne tikai pasniedzēji, bet arī citas pašpārvaldes un izvēlējās ierosināt arī savu fakultāšu studentus ieslēgt kameras!

Gada kļūme

Pasniedz par neveiksmīgu vai amizantu gadījumu vai situāciju, kas radusies gada laikā saistībā ar kāda uzdevuma izpildi vai neizpildi studējošo pārstāvniecības jomā.

Šogad ĶF SP atzīst, ka bijuši ļoti neuzmanīgi gan vairāku pasākumu laikā, gan universitātē kā tādā. Rezultātā noticis kas ķīmiķiem negaidīts – visus karogus nozaga Ģeogrāfu mafijas pārstāvji. Viens no karogiemtika pazaudēts aizmāršības dēļ, jo karogs netika kārtīgi aizslēgts mastā, rezultātā naktī tas tika noņemts un nonāca ĢZZF SP īpašumā.

Semestra sākumā, epidemioloģiskajai situācijai šķietot stabilai, ar lielām cerībām tika gaidītas un plānotas FMOF un DF iesvētības, kuru ietvaros katra novembra sākumā tiek sapulcēti un ar dažādām aktivitātēm un pārbaudījumiem iesvētīti jaunie studenti. Šogad, atjaunojot senās tradīcijas, FMOF un DF studenti apvienojās kopīga pasākuma organizēšanai, kurā draudzīgi vēlējās iesvētīt gan jaunos datoriķus, gan fizmatus. Tomēr, plāniem jau atrodoties finiša taisnē, ar teju jau sarīkotu tradicionālo Nakts trasi, oficiālā zvēresta nodošanu un Fukšu balli, Latvijas Valdība pieņēma pēkšņu lēmumu par ārkārtas situācijas stāšanos spēkā tieši nedēļu pirms plānotā pasākuma. Līdz ar to iesvētības nācās atcelt vai, kā tika cerēts, pārcelt.

LU SP attālinātajam talantu šovam “Karantīnas talantiem” bija uzsākti visi ierastie pirmspasākumu darbi. 2021. gada LU SP KSV vadītājas Arianas vadībā tika nokomplektēta organizatoru komandai, pienākumi savā starpā sadalīti un viss tik kustās uz priekšu! Tikai viena lieta apstādināja šī pasākuma veiksmīgu norisi – talantu šovam nebija neviena pieteikuma. Neskatoties uz aktīvu pasākuma reklamēšanu sociālos medijos un pat uz pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, nezināmu iemeslu dēļ jaunie talanti kautrējas un nepieteicās pašakumam. Tādā veidā organizatoru komanda guva mācību – pasākums nav tikai tā pirmsdarbi un pats organizēšanas process, bet arī apmeklētājii, bez kuriem šada veida pasākumi nevar notikt.

Gada laikā pieļautās kļūdas saista vienādi apstākļi, tās notiek vienā un tajā pašā telpā un visas – saistītas ar projektoru! Katra sapulce LU Dabas mājas FSP Konferenču telpā sākas vai vismaz cenšas sākties ar pašpasludinātu datorinžinieru triecienbrigādes mēģinājumiem uzprojicēt uz sienas ko vairāk par izsmejoši zilu ekrānu ar visu savienojumu iespējām. Ir izmēģinātas visas kombinācijas un variācijas, kā saslēgt vadus ligzdās; ir mainīti datori, blīves starp datoru un krēslu, brigādes brigadieri. Grozies kā gribi – tik un tā netiec nekādā jēgā! 

Protams, pēc spēcīgas enerģijas izlādes mēdz izdoties pakļaut sev kā ievainotam bullim trakojošo projektoru. Vienmēr šķiet, ka tagad visām problēmām gals, bet tās ir tukšas cerības. Nākamajā reizē pareizā kombinācija vairs nestrādā un tā tas viss sākas no gala. Pat ja izdodas projektoru pieslēgt, jebkurā brīdī, no mazākās galda, grīdas vai gaisa kustības vads izkustās un atkal zila bilde garantēta- riņķa dancis var sākties no jauna un nav teikts, ka atkal mainot blīves, brigadierus un datorus, projektors rādīs to ko vēlamies.

Acīmredzot, projektors uz ĢZZF SP ir apvainojies. Bet par ko? Kovida laikā par maz izmantots? Bet varbūt ķīmiķi šo ir sanaidojuši pret viņiem? Iespējams, patiesību nekad neuzzinās, bet skaidrs ir viens – šo nastu ģeogrāfi nes jūsu visu vārdā, jo kas lai zina, kas notiks, ja šim projektoram dos vaļu…

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte var lepoties ar daudzām skaistām, senām un spēcīgām tradīcijām. Neapšaubāmi šo paražu uzturēšana kopš tās pirmsākumiem ir daļēji gūlusies arī uz fakultātes studentu pašpārvaldes pleciem. Tā nu, labu gribēdami, aktīvie pašpārvaldes studenti lēma aizgājušajā studiju gadā pieķerties vienas šādas īpatnējas tradīcijas atdzīvināšanai. Patapinājuma konkursa ideja ir cēla – tā ietvaros studējošajiem tiek dota iespēja pieteikt savu pētnieciskā darba ideju (parasti kāda no noslēguma darbiem), lai cīnītos par finansējuma piesaisti sava darba īstenošanai. Finansējums tiek izmantots konkrētās norādītās literatūras iegādei, kas studentiem noderētu darba izstrādē, taču pašiem nav pa kabatai un nav pieejama bibliotēkās. Kāpēc tad šo fantastisko iniciatīvu nominējam gada kļūmei, jūs jautāsiet? Jo mūsu izsludinātajam konkursam kandidatūru neizvirzīja pilnīgi neviens students. Arī pat tad, kad tika pagarināts pieteikšanās termiņš. Nolēmām atlikt šī konkursa realizēšanu uz rudens semestri, tomēr arī tad šis konkurss nerealizējās. Mūsu gūtā mācība – juridiskais saturs LU bibliotēkās un interneta resursos ir uzslavējams (tāpat kā viss cits, ko dara LU bibliotēka), un dažām tradīcijām ir jāļauj mierīgi gulēt kapā. Ceram, ka nevienam citam negadīsies šāda laikietilpīga kļūmīte.

Sasaukuma sākumā SZF SP sev izvirzīja svarīgu mērķi – SZF akadēmiskā bukleta izveide. Darbi uzsākās februārī ar aktīvām diskusijām par iespējamiem bukleta punktiem, kā ideja tika pieminēti atsevišķi punkti par plaģiātu. Bukleta bija jābūt gatavam vēl 2021.gada maijā, tomēr aizvien buklets nav sasniedzis savu gala versiju, taču drīzumā būs.

Atskatoties uz visiem pasākumiem, tie labākie ne vienmēr liecina par to, ka viss ir noritējis bez neveiksmēm. Dažādu apstākļu dēļ BVEF un NAA organizētās sporta spēles bija ne tikai gada kultūras sasniegums, bet arī gada lielākā kļūme. Tā organizēšanā nācās saskarties ar grūtībām ik uz soļa, un pašā pēdējā brīdī gan organizatorus, gan dalībniekus šokēja negaidīta ziņa – Sporta spēles 2021 ir atceltas. Pēc dažādām problēmām pasākums gandrīz nenotika, taču jau pēc stundas tika izlemts un paziņots, ka tomēr notiks. LSPA pēkšņā izstāšanās no organizēšanas bija kā negaidīts trieciens kā finansiālajā, tā cilvēkresursu jomā, kas organizēšanu padarīja par šausmām, bet nevienam nav jāzina, kādas skaidas lācītim vēderā, kamēr tās nebirst ārā.

Gada students

Pasniedz LU studējošajam, kurš sevi labi parādījis studiju procesā, zinātniskajā darbā , kā arī ārpusstudiju aktivitātēs.

Aiva ir pelnījusi gada studenta titulu. Viņa ne tikai paralēli studijām maģistrantūrā darbojas studējošo pārstāvniecībā, bet ir arī svarīga daļa no biedrības “Riga TechGirls” komandas. Jau vairākus gadus aktīvi iesaistās studentu pārstāvniecībā, ieņemot tādus amatus kā LU SP priekšsēdētāja vietniece, LU Senāta priekšsēdētāja vietniece un LSA biroja vadītāja palīgs tehniskajos jautājumos. Pašlaik Aiva ir atbalsts LSA prezidentam, dodot padomus kopienas stiprināšanas jautājumos, kā arī turpina palīdzēt jaunajiem studentiem jautājumos par Datorikas fakultāti un sniedz ieteikumus studentu pašpārvaldes vadībai. Pašlaik arī ir Senāta virzīta pārstāve LU Padomē. Viņai ir bakalaura grāds “Datorzinātnēs” un turpina to apgūt arī maģistrantūrā. Var sniegt labus padomus LU IKT padomē. Aiva iesaistās arī studiju programmu licencēšanā un studiju virziena akreditācijā.

Aiva nodrošina “Riga TechGirls” biedrības IT infrastruktūras darbību un darbojas kā projektu realizētāja un viena no organizācijas pārstāvēm. Viņa ir moderējusi augsti novērtētas tiešsaistes, mentorējusi neskaitāmos hakatonos un ar savu darbību ir palīdzējusi daudzām sievietēm. Ar viņas palīdzību tiek realizētas tādas programmas kā “Iepazīsti tehnoloģijas” (2021. gadā reģistrējās ~6000 dalībnieki) un “Cilvēcīgi par tehnoloģijām”.

Kad laiks ļauj, Aiva cenšas arī iesaistīties zinātnē. Pašlaik viņa sniedz savu atbalstu, veicot pētījumu  jaunuzņēmuma “Vreach” produkta pilnveidei. Uzņēmums specializējas VR tehnoloģiju izmantošanai bērniem ar autismu rehabilitācijas nodrošināšanai.

DF SP nevar iedomāties nevienu studentu, kurš būtu vairāk pelnījis iegūt šo balvu kā Aiva.

Olafs Šulcs ir bijis LU ĢZZF students jau pirms vairākiem gadiem, taču apstākļu sakritība viņu ir novedusi pie mums šajā brīdī. Ar atjaunotu cīņas un mācību sparu, bruņojies ar zinātkāri, viņš ir atgriezies studentijas lokā. Olafu var ņemt par piemēru īstenajam studentam, jo viņš spēj visu. Atzīt, ka šim studentam ir gan izcilas sekmes dažos no visgrūtākajiem ģeogrāfu kursiem un visaugstākā līmeņa attiecības ar pasniedzējiem un mācībspēku, ir grūti, tikai tādēļ, ka paši tam nespējam noticēt. LU ĢZZF pasniedzēji zina Olafa vārdu un jebkurā brīdī, pat kad pašiem jāskrien pie studentiem uz lekcijām, ir gatavi uzsākt sarunu ar šo draudzīgo seju. 

Vērts pieminēt arī Olafa Šulca iesaisti studentu dzīves uzlabošanā, darbojoties fakultātes studentu pašpārvaldē, kā SP biedrs. Viņš ne tikai palīdz risināt dažādas studiju problēmas un izsaka savu viedokli par studiju vidi, bet arī aktīvi piedalās pasākumu plānošanā un organizēšanā. Viņa vārdu ne vienmēr varēs redzēt vadošo cilvēku pulkā, taču viņš savas rokas pieliks visos darbiņos, kas prasīs uzmanību un būs atbalsta persona gan fiziski, gan morāli .. un protams nevar aizmirst, ka viņš smaidīs kā saulīte katru reizi, kad tevi sviecinās!

Bernards ir 2. kursa students Vācu filoloģijas maģistrantūrā, un sava akadēmiskā un sabiedriskā snieguma dēļ jau otro gadu ir LU fonda Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvējs. Viņa sasniegumu tikai 2021. gada ietvaros vien uzskaitījums sākams ar akadēmisko darbību. Bernards recenzētā rakstu krājumā “Mundus et. Idea. Homo. Communitas. Sciens” publicējis rakstu “Antroponīmu ar detoponīmiskajiem pievārdiem atveide “Nībelungu dziesmas” tulkojumā latviešu valodā”, kā referents piedalījies vairākās konferencēs, piemēram, LU 79. zinātniskās konferences Ģermānistikas nodaļas sekcijā “Literatūra – kultūra – mediji” un Liepājas Universitātes “Via Scientiarum”. Savas aktīvās darbības dēļ savā jomā viņš arī tika aicināts pievienoties Latvijas Ģermānistu apvienībā, kur drīz vien kļuva par valdes locekli. Bernarda vidējā svērtā atzīme maģistra studiju laikā ir stabili turējusies virs 9 ballēm, 2021. gada rudens semestrī sasniedzot 9,8 balles. Taču šīs virsotnes nav radušās tukšā vietā: bakalaura grādu vācu valodniecībā Bernards Kudiņš ieguva, ar izcilību aizstāvot bakalaura darbu, kurā ar inovatīvu pieeju palīdzību un starpdisplināri risināti līdz šim mazpazīstami senvācu episko tekstu izpētes un tulkošanas jautājumi. Arī šajā – noslēdzošajā – studiju semestrī viņš piedalīsies vairākās konferencēs kā referents, lai prezentētu savus jaunākos atklājumus. Viņa entuziasms un diskusiju kāre šajos gados ir pazīstama teju ikvienam fakultātes iemītniekam. 

Ārpus akadēmiskās darbības Bernards jau piekto gadu pēc kārtas aktīvi darbojas HZF studentu pašpārvaldē, sākot kā akadēmiskā virziena vadītājs 2 gadus pēc kārtas, pēcāk esot par uzticamu padomdevēju jaunajiem sasaukumiem, un tagad pat kļūstot par jaunākā sasaukuma priekšsēdētājas vietnieku. Viņš arī brīvprātīgi darbojas jauniešu teātra studijā “Kāpnes” par valodas redaktoru, kā arī aizraujas ar dzejas rakstīšanu un citu publikāciju starpā 2021.gadā publicējies literārajā mēnešrakstā “KonTeksts”.

 Savu patriotismu universitātei un fakultātei viņš ir izrāda, arī strādājot savas fakultātes IT daļā, un ir kļuvis par nu jau neatņemamu daļu no HZF darbinieku kolektīva.

Matīss aizvadītajā gadā ne tikai cītīgi studēja, bet arī paspēja iesaistīties studentu pašpārvaldes darbībā. Palīdzēja organizēt pasākumus LU līmenī, kā piemēram, “Ķīmiķu dienas” un “Aristotelis”, kā arī LSA Gada Balvā 2020. Neskatoties uz aktīvo darbību kultūras jomā, studijās vidējā atzīme bija virs 8, paralēli strādājot LU Cietvielu fizikas institūtā.

Agris Ratniks ir Latvijas Universitātes Juridiskās Fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 2. kursa students. Ne tikai viņš gūst izcilas sekmes studiju gaitās un augstus sasniegumus akadēmiskajā vidē, bet arī aktīvi piedalās fakultātes un universitātes vides veidošanas procesā. 

Jau kopš pirmā kursa Agris ir aktīvi iesaistījies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldē (JF SP), sākotnēji ieņemot amatu kā Kultūras komisijas vadītājs un šobrīd turpinot savu ceļu studentijā kā JF SP priekšsēdētājs. Agra mēķtiecība un precizitāte ir apbrīnojama! Tiklīdz viņš kādam uzdevumam pievēršas, tad arī strādā pie tā ar 110% atdevi, lai darbu paveiktu kvalitatīvi. Agris ne tikai ir labs draugs un lielisks padomdevējs jebkurā situācijā, bet arī latviešu valodas gramatikas guru un nesmieklīgu joku profesionālis! 

Pavasarī Agris piedalījās Tiesībsarga cilvēktiesību tiesas procesa izspēļu priekšsacīkstēs, bet tas bija tikai sākums. Šajā akadēmiskajā gadā Agris piedalījās XXIII prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēlē konstitucionālajās tiesībās. Patiesībā, ne tikai piedalījās, bet arī izspēlē ieguva godpilno 1. vietu. Papildus tam, šai pasākumā Agris saņēma labākā oratora balvu un Latvian Moot Association simpātiju balvu. Kā arī, Agra pārstāvētā komanda ieguva labākā rakstiskā darba titulu. 

Vēl Agris Ratniks piedalījās žurnāla “Jurista Vārds” 16. pētniecisko darbu konkursā, kurā ieguva Baltijas civiltiesību “tēva” Frīdriha Georga fon Bunges vārdā nosauktās Cerību balvas veicināšanas balvu. 

Kopumā, ar lielu pārliecību var teikt, ka Agris šajā gadā ir darījis, izdarījis un sasniedzis daudz satriecošu panākumu. Papildus Agrim vēl pietiek laiks nodarboties ar mūziku, izzināt vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī interesēties par politikas aktualitātēm. Šis vēl ir tikai sākums! Noteikti varam apgalvot, ka Agris neapstāsies un turpinās sevi parādīt un pierādīt gan fakultātes, gan universitātes, gan nacionālā līmenī un varbūt pat starptautiskajā vidē

Agnese Spustaka ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 2021. gada Fizikas bakalaura studiju absolvente. Viņa ar izcilību ir beigusi bakalaura studijas un ieguvusi sarkano diplomu. Agnese ir vadītāja vietniece Jauno Fiziķu skolā. JFS organizācija pateicoties Agnesei ir kļuvusi daudz organizētāka un pieejamāka studentiem, kas vēlas palīdzēt un pilnveidoties šajā sfērā. Viņa ir radoša un spēja vadīt JFS arī attālināti, lai skolēniem paliktu vēlme apgūt fiziku. Viņa palīdz organizēt arī citus pasākumus, kā piemēram LFSA konferenci un sestdienas skolu talantīgajiem vidusskolēniem. Agnese strādā arī Cietvielu fizikas institūtā un iesaistās zinātnē. Viņa ir piedalījusies piecu zinātnisko rakstu tapšanā, turklāt ir galvenā autore vienam rakstam, kas tika publicēts 2021. gada februārī.

Gada students ir kāds kurš iemieso visas labākās studentu īpašības. Tieši tāda ir mūsu pašu Signe. Signei ir bijis ļoti aktīvs 2021. gads, nemaz nerunājot par Signes dalību zinātnē, nemainīgi pieliekot palīdzīgu roku LU SP studentijas ceļiem. Signe nekad neatteica un neatsaka padomu, vienmēr izpalīdz un gādā, kā palīdzēt LU SP un studentiem. Tāpat arī Signes aktiivitāte zinātnē un akadēmiskajā sfērā turpinās. Signe turpina mācības, kā arī izdod jaunas grāmatas, kas tikai liek akcentu uz viņas kopējo darbību. Cilvēks, kas spēj izdarīt tik daudz vienā brīdī un pagūst palīdzēt arī studentiem noteikti ir nominācijas “Gada students” cienīgs.

Mērija Elizabete Kalniņa ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 2. kursa studente. Mērija Elizabete sevi ir izcili parādījusi ne tikai studiju procesā, bet arī ārpus tā. Draugi par Mēriju vēsta: “Viņa zina savu mērķi un neatlaidīgi virzās uz to. Visi, kas pazīst Mēriju zina, ka viņa ir labestīga, draudzīga un izpalīdzīga būtne. Attiecībā uz studijām – Mērija vienmēr ir gatava pat sarežģītākajiem semināriem.” 

Pirmo kursu viņa noslēdza, esot pirmajā vietā kursā pēc vērtējumiem. Taču Mērija Elizabete ir izcila arī savā hobijā – rakstīšanā. 2021.gadā talantīgā rakstniece nāca klajā ar savu debijas romānu “Sapnis par viņu un mūziklu”. Romāns tika novērtēts daudzu lasītāju vidū un kļuva par 2021. gada TOP 7 pārdotāko latviešu autoru grāmatu “Zvaigzne ABC” grāmatnīcās. 

Mērija Elizabete Kalniņa ir pelnījusi LU SP Gada studenta balvu, jo ir bijusi paraugs pārējiem studentiem, kā arī pilnveidojusi sevi ārpus studijām, atklājot pasaulei savu rakstnieces talantu.

Rovena visā savu studiju laikā ir aktīvi iesaistījusies studentu pārstāvniecībā gan kā LU SZF SP Akadēmiskās komisijas vadītāja 2 gadus pēc kārtas un biedre/aktīviste, gan kā Studiju virziena padomes studējošo pārstāve. Katrā no šīm institūcijām Rovena ir ieguldījusi daudz enerģijas un lielu rūpību, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Tāpat viņas dalība bija neatņemama sastāvdaļa no izveidotās sadarbības starp LU SZF SP un Kijevas Borisa Grinčenko universitāti. Studijas bakalaura programmā Rovena pabeidza ar sarkano diplomu un rektora atzinību. Vēl jāpiemin tas, ka viņa ir arī līdzautore pētījumam “Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu”, kura monogrāfija tika izdota 2021.gada decembrī. Rovena ar savu neatlaidību un mūžīgo enerģiju ir parādījusi to, ka ir iespējams būt izcilam studentam, aktīvam studējošo pārstāvim un arī jomas pētniekam.

Eva ir Vides zinātnes BSP 2. kursa studente, kuru vislabāk var aprakstīt ar vienu vārdu: jauda. Pagājušo gadu Eva pavadīja uz saviem pleciem nesot ne tikai visu savu kursu, godam pildot savus pienākumus kā kursa vecākā, bet arī visu ĢZZF SP kultūras virzienu, rīkojot pārdomātus un nostrādātus pasākumus gan attālināti, gan klātienē. Pēc vēlēšanām Eva iekāpa pašpārvaldes priekšsēdētājas kurpēs, kur ik dienu nenogurstoši un nesavtīgi pilda savus pienākumus. Šajā pat laikā Eva aktīvi darbojas, gan ĢZZF domē, gan LU Senātā, kļuvusi par LU SP biedru, kā arī LU Satversmes sapulces dalībnieci. Jau no pirmās dienas fakultātē Eva ir uzturējusi izcilas sekmes un nav iedzīvojusies nevienā studiju parādā. Eva patiešām ir piemērs mums visiem, kā būt labam studentam gan akadēmiskā ziņā, gan arī labam studentam – savas kopienas loceklim, kas iesaistās, izzina, un ir gatavs cīnīties lai panāktu labāku studiju vidi ne tikai sev un saviem kursabiedriem, bet arī visiem studentiem nākotnē. Sevis vadītajā studentu pašpārvaldē Eva tiek cienīta, bet viņa ir arī draugs – cilvēks, pie kura vienmēr var vērsties un kurš nekad neatteiks, vienmēr palīdzēs ar kādu padomu vai iedrošinošu vārdu. Vieda, draudzīga un neatlaidīga – tāda ir Eva. Mēs katru dienu esam bezgala pateicīgi, ka viņa ir starp mums – mūsu fakultātē un mūsu studentu pašpārvaldē. Nākotnē Eva neapšaubāmi darīs lielas lietas, jo ar viņā mājojošo spēku var gāzt visaugstākos kalnus un ikviens, kas viņu sastaps savā ceļā, būs ieguvējs.

Kaut gan Janai jau ir 3 augstākās izglītības, viņa atkal ir izvēlējusies studēt! Šoreiz ķīmiju, kura nav saistīta ar iepriekš iegūtām profesijām – vienkārši tāpēc, ka tuvu sirdij. Jāsaka gan, ka Jana ļoti daudz laika velta universitātei un studijām, veiksmīgi savienojot tās ar darbu, 2 bērnu audzināšanu, kori, teātri, studenšu korporāciju un ļoti aktīvu sabiedrisko dzīvi.  Pēdējā laikā Jana iesaistās arī fakultātes sp darbībā. Viņas motivaciju un gatavību strādāt un pētīt jauno var apskaust ikviens students!

Gada izaugsme

Pasniedz personai vai organizācijai, kura gada laikā ir spējusi attīstīties un nostiprinājusi kompetences kādā no LU darbības jomām.

Evelīna sevi jau pierādīja pirmajā studiju gadā, taču tad viņa tikai uzņēma apgriezienus. 2021. gadā darbojoties kā biedrs un biroja administratore Ķīmijas fakultātes pašpārvaldē aktīvi iesaistījās pasākumu organizēšanā un lielāko jautājumu risināšanā, kas bija saistīti ar studiju procesu. Paralēli tam organizēja kā dalībnieku koordinators Motivācijas semināru “Ledlauzis”, kur kā lieliska komandas daļa un dalībnieku mamma padarīja šo pasākumu neaizmirstamu un ievadīja daudz jaunu asiņu studentijā. Jau gandrīz uzreiz pēc Ledlauža Evelīna steidza pretī nākamajam izaicinājumam – vēlēšanas, kurās arī tika vienbalsīgi ievēlēta par biedru un pēcāk par Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes vadītāju. Paralēli šim Evelīna spēj būt aktīvs LU SP biedrs iesaistoties darba grupās un procesos. Tomēr paralēli visiem pasākumiem un SP, viņa sekmīgi studē ķīmiju, paralēli strādājot Organiskās Sintēzes institūtā, kā arī pasniedzot skolēniem privātstundas. Evelīna ir pelnījusi Gada izaugsmes balvu, jo uzmanīgi un mērķtiecīgi tiecas pretī panākumiem un noteikti kāps vēl augstāk!

Pēdējā gada laikā varēja novērot kā Ķīmijas fakultātes vizuālā identitāte ir uzlabojusies. Vizuālie materiāli ir palikuši aizvien labāki un labāki, par ko ir jāsaka milzīgs paldies ĶF SP PR cilvēkam jeb Laurai Pauniņai. Visos vizuālos ir redzama individuāla pieeja un milzīgs darbs, ko arī izsaka daudzi studenti, pasniedzēji un sponsori.

Iestājoties LU, Patricija uzreiz sāka darboties LU SP, iesaistoties vairākos virzienos un ļoti aktīvi piedaloties visās kopsapulcēs, darba grupās, pasākumos. Vēlāk Patricija arī izlēma pieņemt izaicinājumu un būt motivācijas semināra Ledlauzis galvenā organizatore, kas viņai izdevās lieliski. Jaunajā LU SP sasaukumā Patricija kandidēja valdē ar cerību vadīt kultūras virzienu un tas viņai arī ir veiksmīgi izdevies.

Līga par studējošo pārstāvniecību interesējās jau kopš pirmās dienās, atrodoties LU gaiteņos, tāpēc, likumsakarīgi – viņa savas studentijas gaitas uzsāka savā FSP – BVEF SP, kurā spēja noslīpēt savas zināšanas un prasmes visdažādākajos darbības laukos. Līga neapstājās un turpināja augt, nonākot LU SP, kuru pavisam ātri iemīlēja un kurā bija gatava mesties iekšā ar visām četrām. 2021. gadu LU SP Līga uzsāka ar trim amatiem – LU SP biroja vadītāja, LU SP domniece LSA Domē un LU SP Projektu konkursa žūrijas locekle un jāsaka, ka tieši šajās sfērās gada noslēgumā Līga sasniedza savu studentijas karjeras kulmināciju. Kā? Līga ir viens no tiem studentijas censoņiem, kas nekad nepadodas, tāpēc šī gada laikā ar savu nerimstošo interesi, uzņemot zināšanas un strādājot pie dažādiem projektiem, Līga saprata, ka viņai ir degsme iekarot jaunas virsotnes un to, ka ir jākandidē uz LU SP Valdes locekļa amatu! Nav nekāds noslēpums – tas viņai arī izdevās! Lai arī Līgai darbs LU SP birojā bija tikpat ierasta vide kā zivij ūdens, jaunais amats nesa nevienu vien izaicinājumu, tomēr Līga ar gaišu smaidu spēja tikt galā arī laikos, kad tika sasniegti krīzes karstākie punkti. Jau vairāk kā gadu Līga iesaistījās darbā ar ārlietu jautājumiem, būdama kā daļa no LU SP domnieku LSA Domē kolēģijas, tāpēc, nonākot jaunajā amatā, viņa uzņēmās iniciatīvu darboties ar ārlietu jautājumu koordinēšanu, kas likumsakarīgi noveda Līgu tur, kur viņa ir tagad – LU SP Ārlietu virziena vadītājas amatā. Papildus Ārlietu virziena vadītājas pienākumiem, šobrīd Līga koordinē arī LU SP Projektu konkursa darbību, kam ļoti palīdz viņas aktīvā dalība un pieredze LU SP Projektu konkursa žūrijā 2021. gadā. Šis gads viennozīmīgi parādīja, ka Līga ir īstena LU SP patriote un to, ka katrs var sasniegt savus mērķus, ja ir gatavs pie tiem strādāt.

Rolands Aleksandrs Rudenko ir enerģijas pilns students, kas šogad kļuva par FMOF SP priekšsēdētāju. Aleksandrs ar savu gribasspēku un spēju virzīt lietas uz priekšu rāda labu piemēru ne tikai saviem kursa biedriem, bet arī spēj iedvesmot katru studentu pašpārvaldes pārstāvi.

Rolands Aleksandrs vienmēr aktīvi iesaistījies studentijā, kur savu ceļu uzsāka kā atbildīgais par tehniku, bet vēlāk ieņēma jau atbildīgāku amatu kā Ārlietu virziena vadītājs, veiksmīgi piesaistot sponsorus Fizmatdienu un Baldones ietvaros. Viņš vienmēr rūpējies arī par savu kursu, veicot kursa vecākā pienākumus, kā arī aktīvi piedalījies LU SP un LSA darbībā, ieņemot dažādas un atbildīgas pozīcijas šajās institūcijās. Aleksandrs ir cilvēks, kas nebaidas brīvi izteikt savu viedokli un vienmēr izplata pozitīvu enerģiju.

Undīne jau pirmajos studiju mēnešos interesējās par Studentiju, gan apmeklēja semināru “Ledlauzis”, gan kopā ar draudzenēm izveidoja partiju “No panik”. Drīz vien viņa kļuva par SZF SP priekšsēdētājas vietnieci, bet ar to vien viss nebeidzās, viņa palīdzēja visās komisijās, pat uzrakstīja sociālo tīklu analīzi SZF SP kontiem un devās tālāk uz LU SP, lai gan sākumā bija tikai aktīvists, pēcāk viņa ieguva kāroto biedra amatu un pat kandidēja uz LU SP “Ledlauža” galvenās organizatores amatu, lai gan tas neizdevās kā plānots, viņa turpināja iesākto un bija fantastisks orgs gan “Ledlauzī”, gan “Aristotelī”. Pašlaik tikai pēc pusotra gada Studentijā, viņa strādā par LU SP koordinatori SA jautājumos un turpina aktīvi darboties gan SZF SP , gan LU SP rīkotājos projektus, cik vien iespējams. Šāda izaugsme ir apbrīnas vērta un no Undīnes būtu jāņem piemērs.

Pirmais gads universitātē ikvienam ir piedzīvojumu un jaunu atklājumu pilns. Tieši tāds tas izvērtās arī Ralfam Mihailovam, jaunam studentam no LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes. Jauno kursabiedru lokā Ralfs sāka iesaistīties fakultātes studentu pašpārvaldē, kurā ātri vien atrada savus domubiedrus un kā viens no līderiem startēja vēlēšanās. Ar katru dienu mīlestība pret studentiju kļuva arvien lielāka, un jau pavisam drīz Ralfs kļuva par pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītāju. No pirmās dienas darbam tika pievērsta milzīga uzmanība, un Ralfs nepadevās nekādam vadības spiedienam. Tika izveidots BVEF SP ziņojums par attālināto studiju kvalitātes celšanas iespējām, iesākta Erasmus+ stāstu vakaru tradīcija, veidoti infomateriāli par akadēmisko virzienu, kā arī atrisinātas neskaitāmas studentu problēmas. Šīs aktivitātes netraucēja Ralfam saglabāt labus rezultātus arī studijās, kuras viņš vienmēr ir apvienojis ar saviem ikdienas darbiem.

Taču ar to pirmajam studiju gadam nebija pietiekami. Sakarā ar izmaiņām LU SP valdē, rudenī Ralfs pieņēma lēmumu kļūt par LU SP akadēmiskā virziena vadītāju. Pirmā kursa studentam pieņemt šādu lēmumu nebūt nav viegli, un tajā pierādīt sevi pāris mēnešos ir gandrīz neiespējami. Tomēr, Ralfs to izdarīja un jau jaunajā sasaukumā spēra augstu soli studentijas karjerā, kļūstot par jauno LU SP priekšsēdētāju. Gada laikā no jauna studenta aizceļot līdz LU SP priekšsēdētāja amatam ir viennozīmīgi lielākā izaugsme, kādu BVEF SP ir redzējusi!

Dāvim Dejus aizvadītais gads studentijas jomā bija izaugsmes pilns. Kalendārā gada sākumā viņa iesaiste studentu pārstāvniecībā bija vien Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes darbībā priekšsēdētajas biedra amata pildīšana. Gada gaitā viņš uzņēmās papildu pienākumus, paplašinot savu redzesloku studentu pārstāvniecības jomā. Pavasara beigās Dāvis tika ievēlēts par Latvijas Universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas locekli un Latvijas Studentu apvienības domnieku. Rudenī Dāvis iesaistījās leģitīmu studējošo pašpārvalžu vēlēšanu norises nodrošināšanā, iesaistoties Latvijas Universitātes Studentu padomes Vēlēšanu komisijas darbībā. Tālākais amats – Latvijas Universitātes studējošo senators, darbojoties gan Satversmes komisijā, gan Stratēģijas komisijā. 2021. gada noslēgumā Dāvis tika ievēlēts par vienu no Latvijas Universitātes Studentu padomes Revīzijas komisijas locekļiem.

Dāvja pieredze studentu pārstāvniecībā māca, ka ir iespējams pietiekami ātri pielāgoties apstākļiem un veiksmīgi sniegt savu ieguldījumu Latvijas Universitātes studējošo interešu aizstāvībā. Tāpat Dāvis ir piemērs tam, cik svarīgi ir nebaidīties no jauniem izaicinājumiem un būt atvērtam jaunām iespējām, kur ieguldīt savu laiku un darbu.

Renārs, iestājoties LU SZF, nemaz nezināja, vai iesaistīsies SZP Studējošo pašpārvaldē, taču izlēma kandidēt un pirmajā Kopsapulcē tika ievēlēts kā SZF SP Sociālo lietu komisijas vadītājs, izvirzot vairākus svarīgus mērķus, piemēram, pastiprinātu mentālās veselības jautājumu aktualizēšanu. Gada griezumā viņš īstenoja Mentālās veselības mēnesi, t.sk. mentālās veselības semināru, tāpat tika veikts pirmreizējs iekšējās vides monitorings, kur tika izveidota anketa, lai aptaujātu SZP SP biedrus un aktīvistus, vaicājot, kā viņi ir apmierināti ar SZP SP darbību, kā arī, kā viņi jūtas, esot SP, neskatoties uz attālinātā režīma grūtībām. Paralēli, Renārs iesaistījās LU SP sociālā virziena darbībā kā aktīvists līdz 2021.gada oktobrī oficiāli kļuva par LU SP biedru. Renāra galvenā motivācija ir sociālais atbildīgums, kas viņu motivēja no fakultātes līmeņa darboties nu jau Universitātes līmenī. Renārs ar vēlmi savu redzējumu ko īstenoja FSP līmenī īstenot plašākā līmenī, LU SP valdes vēlēšanās tika ievēlēts par LU SP valdes locekli un secīgi – sociālā virziena vadītāju.

Lai gan Raivis par Latvijas Universitātes Studentu padomes biedru kļuva tikai 2021. gada aprīlī, savu ieguldījumu Latvijas Universitātes studentu labā veicis jau pirms studiju uzsākšanas, 2020. gada septembrī, kad savā pirmajā studiju semestrī piedalījies jauno studentu svētkos “Aristotelis” kā brīvprātīgais.

Savās studentijas gaitās Raivis bijis organizators tādiem pasākumiem kā HZF Spēļu vakars, HZF un SZF Spēļu nakts, Akustiskais prozas vakars, Aristotelis 55, motivācijas seminārs “Ledlauzis”, Audekls un Vilkacis. Neskatoties uz savu aktīvo dalību LU studentu kulturālajā dzīvē, Raivis veltījis savu laiku, enerģiju un radošumu arī citiem HZF SP un LU SP virzieniem, no kuriem visaktīvāk izpaudies akadēmiskā virziena jautājumu risināšanā. Ārpus Universitātes sienām Raivis pārstāvējis LU SP studējošo sadarbības forumā “KUBS 15” un Latvijas Studentu apvienības organizētajā “Studentu līderu forums 21”.

Aktīvi darbojoties studentijā, Raivis no parasta Humanitāro zinātņu fakultātes studenta ir kļuvis par uzticīgu universitātes un fakultātes patriotu. Neskatoties uz to, ka Raivis vairs nav LU SP biedrs, viņš joprojām turpina būt aktīvs studentu pārstāvis darbojoties kā HZF SP Akadēmiskā virziena vadītājs un biroja administrators, aktīvi iesaistoties fakultātes Domes un Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” padomes, kā arī tās komisiju darbībā.

Katrīna ir aktīvi iesaistījusies LU SP darbībā kopš 1. kursa. Viņa ir kāpusi pa studentijas kāpnēm, no SP biedra līdz LU SP valdietim. Visvairāk Katrīna ir iesaistījusies Starptautiskajā virzienā. 2021, viņa pārņēma projekta vadību, kura ietvaros radās LU SP SSK. Šobrīd aktīvi darbojas FORTHEM aliansē, kur viņa piedalā FORTHEM SP izveidē, un jau 3. gadu ir LU SP biedrs.

Laura Romanova ienāca HZF 2020. gada rudenī kā jauna un patīkami satraukta pirmā kursa Āzijas studiju sinoloģijas studente, mazliet izbijusies un universitātes dzīves fascinēta. Jau pavisam drīz viņa aizrautīgi piebiedrojās Studentu pašpārvaldei gan tās oficiālajos, gan neoficiālajos pasākumos, kur uzdūrās īstajiem cilvēkiem, kas viņas jau pastāvošo interesi par pašpārvaldi attīstīja par jau realizējamu plānu. Laura, protams, nenobijās un kandidēja HZF SP vēlēšanās ar cēliem mērķiem, un tika ievēlēta. 2020. gada novembrī viņa drosmīgi kandidēja uz Akadēmiskā virziena vadītāja vietu, sīvā cīņā pieveicot daudz pieredzējušāku un pazīstamāku sāncensi. Drīz vien viņas vadībā HZF SP akadēmiskais virziens pieredzēja lielas pārmaiņas, piemēram, kursu vecāko sistēmas aktivizēšanas un uzlabošanas pasākumus, iedibināja jaunu un vērtīgu tradīciju — regulāru (sic!) tikšanos ar dekāni un nodaļu vadītājiem, apspriežot dažādus problēmjautājumus, kas iezīmējušies, pārrunājot tos ar kursu vecākajiem. To izrādījās ne mazums, taču Laura darba nebijās un veidoja rīcības grupas no HZF SP spožākajiem prātiem, kas palīdzētu tos risināt. Bez tam Laura 2021. gadā spilgti parādīja sevi arī kultūras un grafiskā dizaina lauciņā, pirms tam ar savām idejām un izpildījumu iegūstot arī LU SP gada balvu par gada vizuālo materiālu — Valentīndienas kartītēm. Viņa teju reformēja HZF SP vizuālo identitāti ar vairāku pasākumu vizuālo materiālu izstrādi. Visu 2021. gadu Lauras ideoloģiskā un praktiskā līdzdarbība bija manāma ikvienā HZF SP pasākumā, no HZF SP sadraudzības vakariem ziemā, caur mūsu lepnumu — Akustisko dzejas vakaru — līdz pat leģendārajam Pirmsaristotelim “Audekls” un HZF SP Topošo biedru semināram. Šim cēlajam gājienam apogeja pienāca brīdī, kad Laura vēlreiz cēlās kaujai un mobilizēja topošos biedrus kandidatūrai 2021./2022. gada sasaukumā. Pati viņa plānoja savu kandidatūru priekšsēdētājas amatam un sauca kopā speciālistus no visas HZF, lai tie kļūtu par viņas vadītās valdes locekļiem. Vienbalsīgs jaunā sasaukuma balsojums atzina gan Lauru par savu jauno vadoni, gan viņas izveidoto — laikmeta garam un progresam atbilstošo — valdes un biroja modeli par īsto un vienīgo. Jaunā modeļa, iekļaujot gadiem ilgi ignorēto biroju, spēks slēpjas vadmotīvā “efektivitāte”, kas  vēl arvien tiek sekmīgi īstenota. Ikvienam biedram ir piemeklēta joma un specifika, un Laura ar prieku un dzīvessparu darbojas, lai uzlabotu HZF studējošo ikdienu un sadarbotos ar mācībspēkiem un vadību. Ja šī nav gada izaugsme, tad nudien neatrodas citi varianti, kā tā varētu izskatīties. HZF SP augsti novērtē Lauras ieguldījumu un tic, ka viņa neapstāsies, līdz nebūs aizvedusi to līdz sasniegumu virsotnēm.

Gada vecbiedrs

Pasniedz LU SP vai fakultātes studējošo pašpārvaldes vecbiedram, kurš aktīvi iesaistījies kādā studentu pārstāvniecības vai studiju procesa jautājumā, izrādot iniciatīvu un sniedzot atbalstu studentiem, tādējādi sekmējot studentu pārstāvniecības izaugsmi LU.

Jānis Švinskis varbūt nav pirmais cilvēks, kas nāk prātā, pieminot LUSPu, taču savos studentijas gados viņš aktīvi piedalījās ne tikai ĶFSP, bet arī LUSP darbībā. Bija LUSP biedrs no ĶF, arī senators – veselus 2 termiņus. Taču arī vēl joprojām Jānis ļoti aktīvi apmeklē gan ķīmiķu, gan citu fakultāšu rīkotus pasākumos, komunicējot ar studentiem un daloties pieredzē. Neiztrūkstošs ikvienā jaunā ķīmiķa iesvētību dienā! Kā izrādās, Jānis ir arī darbojies LU avīzē, kur viņa darbību var apskatīt, piemēram, 2001.gada septembra izdevumā.

Krišjānis Ralfs Veinbergs ir tik aizvēsturisks ĢZZF studentu pašpārvaldes biedrs, ka ticis iesaukts par vienu no fosilijām. Pajautā jebkuram studentam un neviens nebūs pārliecināts, cik tieši ilgi Krišjānis ir bijis SP biedrs, jo par to domājot rodas sajūta – viņš tur ir bijis vienmēr un arī būs. Šī cilvēka vārds ir zināms katram īstenam ģeogrāfam, kā studentu vidū, tā arī mācībspēka. Gadījumā, ja rodas kāds jautājums, neskaidrības vai kaut nu nesaskaņas ar kādu pasniedzēju, Krišjānis zinās kā uzlabot situāciju, jo viņš vienkārši zina visu. 

Papildus saviem personīgajiem sasniegumiem studijās, Krišjānis Ralfs Veinbergs ir kļuvis par uzticamu ģeogrāfu laivu braucienu (Ģeoralliju) direktoru un katrs no šiem vairāku dienu un nakšu braucieniem ir izdevies un piedzīvojumu pilns visiem dalībniekiem, tikai pateicoties Krišjāņa vadībai un starojošajai mērķtiecībai, kas iedvesmo visu organizatoru komandu. Ar šo pašu mērķtiecību viņš ir būvējis ceļu starp ģeogrāfiem nododot gadiem lolotās ģeogrāfu tradīcijas tālāk un uzlabojot komunikāciju starp “vecajiem” un “jaunajiem” ģeogrāfiem.

Jau daudzus gadus darbojās ĶF SP kā maketētāja, veidojot vizuālos materiālus, uzturot fakultātes vizuālo identitāti. Pašlaik piedalās ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes veidotajos pasākumos, palīdz tos reklamēt pasniedzēju vidū, viens no tiem – Ziemassvētku konkurss. Pirmkursnieku nometnē “Lode” piepalīdzēja ar aktiermākslu, liekot noticēt dalībniekiem, ka mācīsies ar viņiem kopā. Nekad neatsaka palīdzību un dalās ar savu pieredzi.

Daniels Heincis ir ilggadējs Fizmatu balsts un atbalsts, kas pat bez biedra mandāta vienmēr bija gatavs iesaistīties pasākumu organizēšanā un atbalstīt citus Fizmatus. Šobrīd Daniels ir devies tālāk savā akadēmiskajā ceļā uz citu fakultāti, bet Fizmatus neaizmirst un joprojām atbalsta pašpārvaldi ar noderīgiem padomiem, enerģiju un oranžumu. Šī gada laikā Daniels ir bijis būtisks atbalsts ikgadējās pirmkursnieku nometnes ‘Baldone’, Fizmatdienu un citu pasākumu organizēšanas procesā. Papildus tam, ja kādreiz rodas kāds jautājums par skaņu un gaismu tehniku, IT vai vienkārši dzīvi, Daniels vienmēr mācēs atrast īstos vārdus un dos labāko padomu problēmu risināšanai. Fizmati no sirds lepojas ar tik izcilu vecbiedru un saka oranžāko paldies par atbalstu!

Vecbiedri gadu no gada atbalsta LU SP darbību. Šis gads noteikti nav bijis citādāks. LU SP arī visu 2021. gadu ieguva ļoti lielu atbalstu no visiem padomes vecbiedriem. Vienu no lielākajiem aktīvistiem-vecbiedriem mēs noteikti ieteiktu Aleksandru Moskaļenko. Aleksandras palīdzība izpaudās daudzos virzienos visaktīvāk tieši veidojot komunikāciju starp studentiem no LU SP. Aleksandra vienmēr ir pielikusi aktīvu roku arī pasākumu organizēšanā. Aleksandra vienmēr ir gatava dot padomu un palīdzēt jabkurā jautājumā

Lai kļūtu par gada vecbiedru, studentam ir jābūt aktīvam, zinošam, palīdzēt gribošam un galvenokārt tam ir jāiesaistās un jāpalīdz esošajiem pašpārvaldes biedriem pārstāvēt studentu intereses. Šāda persona ir Nikola Ošniece. Darbība Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldē bez viņas iesaistes un palīdzības nebūtu iedomājama. Viņa vienmēr zina, kā rīkoties jebkurā situācijā, kā atrisināt jebkuru problēmu. Un ļoti nesavtīgi viņa pievienojas sapulcēm un sēdēm, lai ar saviem padomiem, ieteikumiem un aizrādījumiem palīdzētu virzīt pašpārvaldes darbību pareizajā virzienā. Šī aktīvā dalība un palīdzība studentu pašpārvaldē, īpaši ņemot vērā Nikolas vecbiedra statusu, ir sekmējusi iekšēja joka rašanos – Revīzijas komisijas esamību Nikolas Ošnieces vienpersoniskā sastāvā. Ikviena studentu pašpārvalde būtu patiesi laimīga par šādu vecbiedru, taču tieši Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldes biedriem un aktīvistiem ir tas gods un prieks līdzdarboties ar tik lielisku vecbiedru, kāda ir Nikola.

Katrā pašpārvaldē ir kāds cilvēks, tā sauktais “dinozaurs”, kuram ir savs stingrais viedoklis, specifiskais domu gājiens un vienkārša degsme, kad nepieciešams ko paveiktt. BVEF SP gadījumā tas ir Deivids Balodis. Viņš ne tikai uzlabo auru un ienes pozitīvas emocijas pašpārvaldē ar savu pieredzi studentijā, bet arī ir gatavs dot kādu padomu vai risinājumu problēmāmī un nebaidīsies arī aizrādīt, ja kas liksies nepieņemami – tieši tāpēc viņš šobrīd ir arī senatora amatā. Atskatoties uz pagājušo gadu un ne tikai, Deivids ir organizējis gan pasākumus (Pirmsaristoteli, jauno biedru semināru “Līčupe”, kā arī Ziemassvētku balli), gan palīdzējis ar renovācijām pašpārvaldē, gan vienkārši radījis labu atmosfēru fakultātes telpās.

Gada studentu draugs

Pasniedz personai vai organizācijai, kas var būt saistīta vai nesaistīta ar LU, kura ar savu darbu vai citu darbību atbalstījusi vai sekmējusi studējošo aktivitātes.

Estere Tamma vienmēr ir piedalījusies Latvijas Universitātes kultūras dzīvē un ieguldījusi savu laiku un sviedrus zinātnes vārdā, jau kopš studiju uzsākšanas ĢZZF. 

Katru gadu Estere Tamma aktīvi iesaistījusies ģeogrāfu laivu braucienu plānošanā un īstenošanā, kā arī iemūžinājusi ik mirkli ar savu uzticamo fotoaparātu. Katrās sporta spēlēs “Lodronīši” viņa ir redzama apmācot pirmkursniekus, kā ilgāk noturēt spaiņus rokā vai kā iemest trīspunktnieku basketbolā. Katros Fukšos zināms, ka palīdzīgu roku netrūks, jo pasaucot Esteri palīgā – viss tiks izdarīts.

Neskatoties uz laikapstākļiem par ko mums paziņojis Toms Bricis, Estere trauksies cauri tam visam, tikai lai dotu palīdzīgu roku katram studentam. Viņas dotais padoms un vārdi tikuši uzklausīti visās studentijas sarunās un vārds Estere mums visiem jau zināms. Ja tevi piemeklē sirds sāpes vai laivu braucienā esi nomaldījies vai nesaproti kādu praktiako darbu– Estere vienmēr palīdzēs. Pienākot jebkuram pasākumam, viņa ir gatava pielikt roku jebkurā darbā un braukt jebkurā virzienā.

Einārs ir ļoti aktīvs un entuziastisks cilvēks. Viņš vienmēr cenšas radīt kompromisu dažādos strīdos un saglabāt labas attiecībās ar apkārtējiem. Pašlaik Einārs veido pasākumus, būdams Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes valdes biedrs un kultūras un sporta komisijas vadītājs.

Īsts studentu draugs ir tāds, kas sniedz atbalstu un galvenais garšīgi pabaro. Šo lomu fakultāšu studentu pašpārvalžu dzīvē ieņem Cannelle Bakery, kas atbalsta ļoti daudzus pasākumus ar pašu ražotiem gardumiem. Viņu produkti ir ne tikai ļoti garšīgi, bet arī vienmēr svaigi un veselīgam un sabalansētam uzturam piemēroti. Šis uzņēmums rūpējas gan par studentu prieku dažādos dzīves notikumos, gan piepilda vēderus, kas katram studentam ir svarīgi, lai spētu aktīvi iesaistīties studiju un ārpus studiju aktivitātēs!

Hypnos Brewery atbalstīja gan ĶF SP  pirmsaristoteli “Lode”, gan arī LU SP Motivācijas semināru “Ledlauzis” ar dāsnu sava uzņēmuma produkciju. Kā arī jāpiemin, ka Hypnos Brewery ir parūpējušies ne tikai par sava dzēriena garšu, bet arī par ļoti glītu dizainu savai produkcijai.

Maiznīca Flora jau vairākus gadus atbalsta dažādus studentijas pasākumus, ir pretimnākoši sadarbībām un vienmēr nodrošina ar savu gardo produkciju. Flora vienmēr ātri atbild uz epastiem, par ko organizatori vienmēr ir ļoti pateicīgi!

Profesore, LU HZF dekāne Indra Karapetjana ir bijusi Humanitāro zinātņu fakultātes studentu lielākais balsts. Viņa ir jau ilgstoši strādājusi kopā ar studentu pašpārvaldi, uzklausījusi un konsultējusi studentus, ņēmusivērā to viedokli un vajadzības, kad ienākušas sūdzības, ieteikumi vai bijusi nepieciešama palīdzība. Viņu par ievērojamu atbalstu studijās un pretimnākošu personību atzinuši arī dažādu programmu ārzemju studenti. Lēmumi, kas attiecas uz studentiem, netiek pieņemti bez studentu viedokļa izzināšanas. Profesore Karapetjana kā dekāne vienmēr bijusi atsaucīga dažādu problēmu risināšanā, kā arī ar viņu ir patīkami komunicēt. Humanitāro zinātņu fakultātes saime ciena un lepojas ar savu dekāni, un atzinībā par viņas lielo ieguldījumu fakultātes studiju vides uzlabošanā HZF Studentu pašpārvalde nominē Indru Karapetjanu kā 2021. gada Studentu draugu.

Accenture ir ilggadējs atbalstītājs, kas nekad nav žēlojis savus resursus studentiem. Konkrēti, fizmatiem bieži vien ir dots finansiāls atbalsts, lai sekmētu jauno studentu zinātnisko, kā arī SP darbību. Papildus tam Accenture ir ļoti draudzīgs pret studentiem arī kā darba devējs, kas regulāri veido tā sauktos “Bootcamp’us”, tādējādi atbalstot jaunos speciālistus, sniedzot tiem iespēju gūt jaunu pieredzi un turpināt profesionālo darbību savā studiju jomā.

LU Fonds jau kopš 2004. gada diendienā cītīgi darbojas, lai sniegtu iespēju mecenātiem atbalstīt Latvijas Universitāti un citas Latvijas augstskolas, un šajos gados ir apvienojis lielu skaitu ziedotāju un stipendiju fondu, nostiprinoties par cienījamu un vispāratzītu filantropijas organizāciju gan Latvijas mērogā, gan ārpus tās. Fonda darbība ir pamanāma un novērtējama trīs lielās ”’frontēs”: finansiāla atbalsta sniegšana visu līmeņu studējošajiem, zinātnisku projektu atbalstīšana, kā arī atbalsts LU infrastruktūras uzlabošanas projektiem. Pēdējos dažos gados LU Fonds ir pieredzējis rekordlielu pieteikumu skaitu uz mecenātu stipendijām, kā arī, pateicoties gan ziedotāju interesei un vēlmei ieguldīt Latvijas nākotnē, gan Fonda paveiktajam, lai šos ziedotājus piesaistītu, spējis sniegt atbalstu daudzsološākajiem un perspektīvākajiem studentiem un viņu zinātniskajiem projektiem. Īpaši ražīgs bijis 2021. gads, kad Fonda ilggadējie pūliņi rezultējās patiešām spožā atbalstīto pētnieku, pētījumu un studējošo plejādē. Sevišķi uzsverams ir Fonda pienesums studējošo atbalstīšanai pandēmijas laikā, kad kā studējošie pieredzējām un joprojām pieredzam apgrūtinātu finansiālo un sociālo situāciju gan vispārējās realitātes, gan svārstīgā valsts atbalsta dēļ. Var uzskatīt, ka LU Fonds ir pelnījis vienbalsīgu cieņu kaut vai tikai šī apstākļa dēļ, nevis sašaurinot, bet gan paplašinot atbalstu šajā smagajā laikā, ko diemžēl nevar sacīt par atbildīgajām valsts struktūrām. Taču 2021. gadā LU Fonda veiktais pienesums labākas Latvijas, spēcīgākas Universitātes un aizrautīgāku studentu labā ir vien spilgta reprezentācija tā darbībai vairāku gadu garumā, ko novērtē simtiem studējošo – bijušo un esošo stipendiātu. Smalkākus pārskatus pār Fonda atbalstītajiem studējošajiem un projektiem atradīsiet tā mājaslapā, bet šī nominācija sabiedrībai redzamākā veidā pauž to cieņu un pateicību, ko pret Fonda darbu un mecenātu labdarību izjūt esošie un bijušie stipendiāti, topošie un jau pieredzējušie pētnieki un speciālisti.

LU Administrācijas locekļi vienmēr ir akcentējuši veiksmīgu sadarbību studentu un LU vārdā. Viens no aktīvākajiem šīs sadarbības spēkiem vienmēr ir bijis Valdis Segliņš. Segliņa kungs vienmēr ir centies veidot konstruktrīvas diskusijas LU SP un LU starpā. Segliņa kungs nekad neatsaka padomu, un vienmēr palīdz LU SP. Segliņa kungs vienmēr ir iestājies par studiju kvalitātes paaugstināšanu tajā iesaistot studentus. Visa gada garumā no Segliņa kunga LU SP saņēma ļoti jauku attieksmi, kas tikai veicināja abu pušu attiecības ilgtermiņā. Segliņa kungs vienmēr aicina studentus izteikt viedokli un sagaida, ka tas tiks aktīvi darīts. Šādi izveidojot konstruktrīvu sadarbību Segliņa kungs tikai veicina veiksmīgus dialogus. LU SP pasākumi ir plaši apmeklēti no LU administrācijas puses un bieži vien ļoti aktīvs šajos pasākumos tieši ir Segliņa kungs, kas tikai parāda par iespējām turpināt veselīgu un veiksmīgu sadarbību ne tikai ar V. Segliņu, bet ar LU kopumā.

Gada multimediju materiāls

Pasniedz personai, komandai vai pašpārvaldei, kas izveidojusi uzmanību piesaistošu, interesantu un kvalitatīvu multimediju materiālu kādam LU pasākumam vai akcijai.

Gada ambiciozākais studentu pašpārvaldes vēlēšanu partijas reklāmas materiāls un ne tikai. Šis klips, kā jau nominācija nosaka, ir arī pelnījis gada multimediju materiāla apbalvojumu. Laiks, kas tika ieguldīts šī materiāla tapšanā, ir personmēnešos neizsakāms. Tas talants. Tas teksts. Tā kinematogrāfija. Tas audio mikss. Tā montāža. Šie aspekti gan ir vārdos aprakstāmi – izcilākais gada multimediju materiāls. Ko var vēl klāt piebilst? Tas runā pats par sevi.

2021. gada mentoru programmas reklāmas video sniedza vēl iepriekš nepieredzētus panākumus. Uz to pozitīvi reaģēja gan studenti, apskatot to sociālos medijos, gan arī video rezultējās iepriekš nepieredzēti augstos mentorējamo studentu skaitos. Video bija efektīvs reklāmas materiāls un tas noteikti ir pelnījis gada multimediju materiāla titulu.

Kā viena no interaktīvajām aktivitātēm Ķīmiķu dienās, norisinājās instagram konkurss “Pagātne caur šodienas prizmu”, kur studentiem bija jāuzmin pasniedzējs pēc bērnības vai jaunības dienu attēla. Piedalījās ļoti daudz studentu un bija liela atsaucība arī no pasniedzēju vidus. Tāpāt arī ienāca pozitīvas atsauksmes par vizuālo noformējumu konkursam un tā veidolu.

Humanitāro zinātņu fakultātes tradicionālais Pirmsaristoteļa pasākums “Audekls” vienmēr bijis īpašs, jo sevišķi tā vizuālajā noformējumā, jo tā veidotājam vienmēr bijusi brīva vaļa interpretēt nosaukumu un to apspēlēt visdažādākajos veidos. Šī gada pasākuma vizuālais materiāls ir bijis veidots visnotaļ tiešs un ar norādi uz pasākuma atpazīstamāko daļu, kas ir studentu karogu gleznošana. Šie karogi – baltie audekli – ir alegorija par jaunajiem studentiem, kuriem pašiem tiek dota iespēja savu jauno dzīves posmu ietērpt dažnedažādās krāsās.

Ikviens fizmats un fizmatu draugs katru gadu ar nepacietību gaida visoranžākās dienas pasaulē jeb Fizmatdienas (FMD).  Kā tradicionāli pieņemts – ar kopīgiem spēkiem par FMD2021 gada simbolu tika izvēlēti divi dzīvnieciņi: sikspārnis un sliņķis. Vizuālais materiāls tika izveidots oranžās fizmatu krāsas noskaņojumā, un dzīvnieciņu dizaina autore ir lieliskā Laura Nelsone.

Gada Balva 2020 bija pirmais tiešraides pasākums pandēmijas laikā, ko rīkoja LU Studentu padome, tādējādi izaicinot ierastās pasākumu rīkošanas normas. Neskatoties uz izaicinājumu, organizatoru komanda veiksmīgi tika ar to galā. LU SP Gada balva 2020 bija lieliska, bet vēl lieliskāku to padarīja reklāmas pauzes. Jūs jautāsiet – kas ir reklāmas pauzes? Tās ir reklāmas reklāmās jeb izklaidējošs video materiāls pauzēs starp nomināciju uzvarētāju paziņošanas, lai ļautu skatītājiem mirkli atpūsties no ekrāna. Tomēr notika kas negaidīts – reklāmas pauzes bija tik interesantas un unikālas, ka skatītāji turpināja skatīties tiešraidi tikpat aizrautīgi. Šajās reklāmās iesaistījās cilvēki no visdažādākajām LU debespusēm – sākot ar LU absolventiem, turpinot ar LU SP Valdi, biedriem un aktīvistiem, studējošajiem senatoriem un noslēdzot ar LU Vadības pārstāvjiem. Šī jaunā reklāmas paužu koncepcija radīja apvērsumu un tika saņemtas uzslavas un pozitīvas atsauksmes. Un, protams, nevienam nav noslēpums, ka tieši reklāmas pauzes bija LU SP Gada balvas 2020 ķirsītis uz tortes, kuru superforšā jaunideja tiek apspriesta vēl šodien.

Sākotnēji “Iedvesmas svētdienas” bija kā pilotprojekts sociālo tīklu kampaņai, lai atdzīvinātu un piepildītu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes (JFSP) “Instagram” kontu. Papildus vēlējāmies visiem parādīt, kas ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lielākais lepnums, un tie ir cilvēki. Cilvēki, kas veido šo fakultāti, kas ir daļa no tās un kuru darbi un dzīvesstāsti iedvesmo arī citus!

Šķiet, “Iedvesmas svētdienas” pārsteidza ne tikai lasītājus, bet arī pašus radītājus un “iedvesmotājus”, jo visi uzrunātie cilvēki izrādīja lielu atsaucību un ieinteresētību, mums izdevās nodot lasītājiem vēstījumu nekad nepadoties, turpināt sev ticēt un palīdzēja augt mūsu “Instagram” kontam. Vērtējot skaitļos, kampaņas “Iedvesmas svētdienas” gaitā tika izzināts 21 Juridiskās fakultātes saimes locekļa – bijušo un esošo studentu, mācībspēku, vispārējā personāla – dzīvesstāsts, iepazīstinot ar atmiņām par nonākšanu Juridiskajā fakultātē, dzīves atziņām un iedvesmojošiem vēlējumiem lasītājiem.

Šāda kampaņas ideja izplatījās, jo par lasītājiem kļuva arī cilvēki, kas nav tieši saistīti ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Nenoliedzami, šī kampaņa ļāva iepazīt izvēlētos cilvēkus no pavisam citas perspektīvas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldei radīja jaunu tradīciju, kuru turpināt attīstīt.

Pakavējoties atmiņās, varam teikt, ka viens no patīkamākajiem brīžiem kampaņas laikā noteikti bija, kad kāds lasītājs, kurš iepriekš nebija “Instagram” lietotājs, par tādu kļuva, lai sekotu līdzi tieši “Iedvesmas svētdienas” publikācijām! Pēc “Iedvesmas svētdienas” pirmās sezonas noteikti ir palikusi patīkama pēcgarša un ar nepacietību gaidām jau nākamo!

Akcija #LaiksSev ir daļa no mentālās veselības pasākumu cikla kuru īstenoja LU SZF SP. Minētā akcija sastāvēja no 4 ierakstiem platformās “Facebook” un “Instagram”, par ieteikumiem laika plānošanai, brīvajam laikam, pašpalīdzībai un profesionālai palīdzībai. Vizuālie materiāli tika komplektēti ņemot vērā vieglu un efektīvu pārredzamību, lai studējošie viegli varētu uztvert informāciju par ļoti nozīmīgām tēmām. Papildus #LaiksSev ierakstiem, tika īstenoti arī stāsti (story), “Facebook” un “Instagram” platformās, lai veicinātu studējošo interesi par mentālās veselības saistītām tēmām. Visu akciju kopā savienoja tēmturis #LaiksSev, kuru izmantoja gan SZF studējošie, gan SZF SP biedri.

Katrai pašpārvaldei gada laikā ir kāds multimediju materiāls, uz kuru atskatīties un nospriest: “jā, šis mums izdevās”, un šoreiz BVEF SP uzskata, ka vislabākie vizuāļi sanāca par godu Pirmsaristotelim. Iesākot rudens semestri 2021. gadā, piesaistījām jaunos studentus ar pirmsaristoteļa publikāciju sēriju instagramā – pirmsaristoteļa “survival guide”, “kas pirmsaristotelim vēderā” u.c. Šie materiāli ļoti labi attēloja pasākuma mērķi un simboliku, radīja asociācijas tieši ar biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasākumu, kā arī sagatavoja un iedrošināja jaunos studentus nākt uz šo neaizmirstamo dienu.

Gada biedrs

Pasniedz personai, kas šī gada sasaukuma laikā ir bijis LU SP biedrs, taču nav bijis valdes loceklis, aktīvi iesaistījies, palīdzējis un darbojies LU SP virzienu darba grupās, sēdēs, projektos u.c. notikumos.

Gada biedrs – students, kas vienmēr ir aktīvs, draudzīgs un izpalīdzīgs. Šie visi vārdi apraksta Anda darbību ne tikai LU SP , bet FMOF SP un vienkārši LU dzīvē kopumā.

Kāda LU SP Kopsapulce un vēlēšanas iedomājamas bez Anda? Esot biedrs, pagājušajā gadā, lielākajā daļā kopsapulču viņš ir bijis neaizvietojams Balsu skaitīšanas komisijas loceklis, kas atbalstījis LU SP valdi, tieši sadarbojies ar Kvoruma policiju un uzņēmies aizklāto balsojumu izveidi un pieskatīšanu. Viņš ir pieredzes bagāts un aktīvs LU SP biedrs  un vienmēr pierādījis, ka spēj sniegt konkrētu un argumentētu viedokli par procesiem un notikumiem, jo kuram gan nav Andis vēlēšanās uzdevis kādu āķīgu jautājumu. 

Andis aktīvi iesaistās pasākumos vadot tos, ģenerējot idejas un palīdzot visādi citādi, tāpat darbība vienmēr bijusi akcentēta uz dažādību, kas izpaudās tieši 2021. gada darbībā. Andis aktīvi darbojies KSV un Starptautiskajā virzienā, reizē papildinot FMOF SP ar aktīvu dalību viņu aktivitātēs. Lai iedrošinātu jaunos studentus viņš iesaistās jauno biedru seminārā it īpaši simulācijas norisē. Andis ir komunikabls, draudzīgs un radošs, viņš iesaistās dažādās darba grupās un palīdz LU SP valdei dažādos jautājumos. Kad paskatamies uz Andi, vienmēr varam teikt – viņš ir LU SP lepnums.

Evelīna LU Studentu padomē ir šobrīd ļoti slavena. Viņa jau tur ir otro gadu, un šogad tur darbojas Kultūras un sporta virzienā. Kā lielākie viņas LU Studentu padomē gūtie sasniegumi ir Ledlauža organizēšanā, kur viņa bija kā dalībnieku koordinatore, un visi viņu tur mīlēja. Kā arī šobrīd viņa piedalās šīs LU SP Gada balvas organizēšanā.

Lai gan Raivis par Latvijas Universitātes Studentu padomes biedru kļuvis tikai 2021. gada aprīlī, savu ieguldījumu Latvijas Universitātes studentu labā veicis jau pirms studiju uzsākšanas.

  1. gadā Raivis bijis organizators tādiem LU SP pasākumiem kā Aristotelis 55 un Ledlauzis. Neskatoties uz savu aktīvo dalību LU studentu kulturālajā dzīvē, Raivis veltījis savu laiku, enerģiju un radošumu arī citiem LU SP virzieniem, no kuriem visaktīvāk izpaudies akadēmiskajā virzienā un tā jautājumu risināšanā.

Ārpus Universitātes sienām Raivis pārstāvējis LU SP studējošo sadarbības forumā “KUBS 15” un Latvijas Studentu apvienības organizētajā pasākumā “Studentu līderu forums 21”.

Neskatoties uz to, ka Raivis vairs nav LU SP biedrs, viņš joprojām velta savus spēkus studentu dzīves uzlabošanai, pildot HZF SP Akadēmiskā virziena vadītāja un HZF SP Biroja administratora pienākumus, aktīvi iesaistoties fakultātes Domes un Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” padomes, kā arī tās komisijas darbībā.

Nikola Ošniece ir tas cilvēks, no kura vienmēr iegūsi vispatiesāko un objektīvāko viedokli. Lai arī Nikola vairs nav Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP) biedrs, viņa pagājušā gada laikā biedra statusā sniedza vērtīgu ieguldījumu gan LU SP, gan visas Latvijas Universitātes attīstībā.

Ikdienā Nikolai vistuvākais bija Kultūras un sporta virziens, kurā viņa iesaistījās dažādo kultūras un sporta dzīvi bagātinošo pasākumu veidošanā. Tāpat Nikola bija galvenais cilvēks, pie kura jebkurš LU SP saimes loceklis varēja vērsties, ja radās kādas juridiskas neskaidrības, piemēram, bija nepieciešams ar kritisku aci pārskatīt kādu nolikumu. Latvijas Universitātes līmenī Nikola iesaistījās kā studējošo pārstāvis Latvijas Universitātes Senātā un Akadēmiskajā ētikas komisijā. 2021. gada pēdējā LU SP kopsapulcē Nikola tika ievēlēta par LU SP Projektu konkursa komisijas locekli.

Nikola ir pelnījusi iegūt balvu “Gada biedrs”, jo vienmēr spēj veikli formulēt savu viedokli, saskatīt kopsakarības, kā arī viņai vienmēr būs kāds vērtīgs padoms, kurā noteikti ir vērts ieklausīties.

Līgas orģinālās “mājas”, kā viņa pati saka, ir BVEF SP, kurā viņa ieguva pamatīgu zināšanu un pieredzes bāzi caur Akadēmiskā virziena vadīšanu, dalību fakultātes Domē un studiju virzienu padomē, kā arī aktīvu iesaisti Pirmsaristoteļa, sporta spēļu un iesvētību organizēšanas. Tomēr Līga vēlējās paplašināt savu iesaisti studentijā un kopš 2019. gada ir aktīvi iesaistījusies LU SP gan aktīvista, gan LU SP biedra lomā. Kā Līga uzsver, LU SP viņai atvēra jaunu skatu uz studentiju un viņas vēlme darīt vairāk izpaudās visdažādākajos virzienos. Pie šiem virzieniem no vienas puses burtiski ir saprotami visi LU SP darbības virzieni – Līga aktīvi apmeklēja gan sēdes, gan darba grupas un piedalījās diskusijās, lai nonāktu pie vēlamā rezultāta LU studentiem gan sociālos, gan akadēmiskos, gan iekšējos un ārējos jautājumos. Tomēr īpaši tuvi Līgai bija divi virzieni – kultūras un ārlietu. No kultūras puses Līgas lielākais prieks un lepnums ir viņas radītā inovācija – reklāmas pauzes priekš LU SP Gada balvas 2020. Laika nebija daudz, bet Līga bija gatava sākt darboties un, sacīts – darīts, viņa izveidoja savu komandu, organizēja iknedēļas darba grupas un pašās reklāmās spēja iesaistīt cilvēkus no visdažādākajām LU pusēm – sākot ar LU absolventiem un noslēdzot ar LU Vadības pārstāvjiem. Lieki nav jāsaka, ka šīs reklāmas pauzes izrādījās kā lielisks panākums un par tām runā vēl līdz pat šai dienai. Papildus tam, Līga pielika savu roku arī leģendārā Aristoteļa un LU SP Jauno biedru semināra organizēšanā. No otras, ārlietu virziena, puses Līgas iesaiste bija tik pat vērā ņemama. LSA Līgai vienmēr ir bijusi tuva organizācija un ilgu laiku tajā viņa pavadīja tieši aktīvista lomā, tomēr Līga savu iesaisti bija gatava pārnest nākamajā līmenī un šeku reku – kādā tumšā novembra LU SP kopsapulcē viņa kļuva par oficiālu LU SP domnieku LSA Domē. Kopš tā brīža Līga atbildīgi pildīja savus pienākumus un apmeklēja katru Kongresu un teju katru Domes sēdi un darba grupu, kurās nepalika nepamanīta un izcēlās ar savu pārliecinošo nostāju LU studentu interešu pārstāvniecībai. Kopumā Līga sevi šī gada laikā ir parādījusi kā spilgtu piemēru cilvēkam, kurš vēlas izdarīt, sasniegt un palīdzēt vairāk, kā arī, protams, ir skaidrs ka arī 2022. gads Līgai būs tik pat darbīgs!

Alise, neatkarīgi no tā, ka bija ieņēmusi svarīgu amatu kā biroja administratore SZF Studējošo pašpārvaldē, līdzdarbojās visa gada garumā dažādās aktivitātēs LU SP. Alise apmeklējusi visas LU SP 2021. gada Kopsapulces – bez neviena kavējuma! Kopsapulcēs Alise nebaidījās izteikt viedokli, uzdot jautājumus, kā arī iesaistīties aktualitāšu vērtēšanā. Alise ir arī iedrošinājusi daudzus citus pašpārvaldes biedrus līdzdarboties LU SP darbībā, kad pati apmeklēja virzienu sēdes un darba grupas.

Elīna jau kopš dienas, kad BVEF SP viņu ievēlēja par LU SP biedru, ir interesējusies par notiekošo un iespējām iesaistīties LU SP. Viņa savu pirmo kopsapulci uzsāka ar kandidēšanu uz Sociālās programmas pieteikumu izvērtēšanas komisiju un ir ņēmusi aktīvu dalību tajā pagājušā gada ietvaros. Sociālie jautājumi viņai ir bijuši būtiski, it sevišķi mentālās veselības, stipendiju jautājumi un dienesta viesnīcas. Elīna regulāri apmeklēja ASV sēdes, lai paustu savu skatījumu par dienesta viesnīcu attīstību un topošo Studentu un viesu māju. Kā īsts darba rūķis, viņa arī iesaistījās KSV, un palīdzēja piesaistīt fantastiskus sponsorus lielā apjomā. Elīna ir cilvēks, kas ar savu aktīvo dalību un nebaidīšanos izteikt viedokli motivē arī citus! Paldies Elīnai!

Gada aktīvists

Pasniedz personai, kas šī gada sasaukuma laikā nav bijis LU SP biedrs, taču aktīvi iesaistījies LU SP veidotajos projektos, darbībā un virzienu darba grupās.

Jānis ir izpelnījies slavu LU Studentu padomē ar aktīvo dalību dažādu pasākumu organizēšanā. Viņš ļoti sekmīgi piedalījās Aristoteļa organizēšanā, veidojot fotostūri, kurš daudziem deva pozitīvas emocijas un skaistas bildes. Jānis arī tika uzrunāts par LU SP motivācijas semināra “Ledlauzis” palīgorganizatoru-šoferi, tomēr viņš organizatoru komandu atbalstīja arī citos jautājumos. Studentijā Jānis ir pazīstams ar savām lieliskajām atbalstītāju piesaistes prasmēm.

Sabīne ir ļoti kompetenta studentijas jautājumos un vienmēr izteiks savu viedokli, ko uzklausa visi LU SP biedri. Lai gan pagājušajā gadā Sabīne nebija oficiāli LU SP biedrs no SZF SP puses, neskatoties uz to, viņa apmeklēja LU SP kopsapulcēs. Jāpiebilst, ka viņa bija SZF SP priekšsēdētāja, kas, protams, prasa daudz laika, taču viņa atrada laiku arī LU SP aktualitātēm. Sabīne gada garumā īpaši palīdzēja ar aptauju izveidi un analīzi vairākiem virzieniem, kā rezultātā LU SP izsūtītās aptaujas piesaistīja plašu studentu auditoriju. Visaktīvāk Sabīne iesaistījās Attīstības un stratēģijas virzienā, šogad īpaši darbojoties LU SP stratēģijas darba grupās un pie studentu aptaujas izveides.

Balsojums ir beidzies!

Mūsu sponsori: