PAR
GADA
BALVU

Kā jau daudzās citās nozarēs un jomās, mūzikā, medicīnā, mākslā un zinātnē, tā arī Latvijas Universitātes Studentu vidū pieņemts nominēt, apbalvot un godāt tos, kas neatlaidīgi un cītīgi darbojušies, lai uzlabotu un pilnveidotu studentu ikdienu. Latvijas Universitātes Studentu padome aicina – pateiksimies tiem, kas veltījuši laiku un pūles, lai pārstāvētu intereses un pilnveidotu mūsu, studentu, studiju pieredzi.

Nominācijas:

Gada fakultātes studējošo pārstāvniecība

Ķīmijas fakultātes pašpārvalde, lai arī maza, taču darbojas ļoti aktīvi. Aizvadītajā gadā ātri un operatīvi ikgadējie lielākie ķīmiķu svētki – Ķīmiķu dienas – no pavasara tika pārceltas uz rudeni, nodrošinot to norisi klātienē un nodrošinot visas pasākuma daļas. Jau šobrīd tiek domāts par šī gada Ķīmiķu dienām – to norisi klātienē vai attālināti, atkarībā no situācijas. Notiek aktīva komunikācija ar fakultātes vadību par studiju procesa uzlabošanu, un jaunu studentu piesaisti.

Šis gads Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvaldei (BVEF SP) līdzinās amerikāņu kalniņiem – pandēmijas dēļ nācās atcelt vairākus nu jau par tradīcijām pārtapušus pasākumus, kā arī pilnībā pārcelt savu darbību attālinātajā vidē. Tomēr atskatoties, daudzos virzienos 2020. gads ir bijis viens no labākajiem BVEF SP vēsturē – pēc ilgiem gadiem mūsu pārstāvji ir veiksmīgi pierādījuši savas spējas LU SP valdē, senātā studentu viedokli sekmīgi aizstāvēja četri mūsu SP senatori. Arī Latvijas studentu apvienībā (LSA) divi no četriem LU domniekiem bija tieši mūsu fakultātes pārstāvji. Neskatoties uz jauno biedru semināra “Līčupe” atcelšanu ārkārtas stāvokļa dēļ, lielu pārsteigumu sagādāja jauno studentu iesaiste pašpārvaldē, saņemot vairāk kā 80 pieteikumus. Līdzīga iesaiste bija manāma arī vēlēšanās, kurās kandidēja visvairāk studentu un sarakstu pēdējo 3 gadu laikā. Viens no iemesliem šādai studentu iesaistei bija ikgadējais pasākums “Pirmsaristotelis”, kas šogad notika, ievērojot visus ierobežojumus valstī, tomēr tāpat spēja parādīt studenta piedzīvojumus topošajiem studentiem. Pasākuma kulminācija – gājiens no fakultātes Aspazijas bulvārī līdz Akadēmiskajam centram, lepni saucot leģendāros saukļus un vēzējot karogu – bija enerģijas pilns un iedvesa jautrības garu studentos, kuru daudzi spēj noturēt līdz pat šodienai. Jau gada sākumā uzsāktā mentoru programmas uzturēšana un attīstība ļāva ikvienam jaunajam studentam iegūt personīgu ievadu studentu dzīvē, kas deva iespēju jau no pirmās nedēļas izbaudīt visas fakultātes iespējas. Visa gada laikā tika domāts par lielāku starptautisko studentu iesaisti, kas rezultējās ar jaunā starptautiskā virziena izveidi, kura pārziņā būs aktīva komunikācija ar ārvalstu studentiem un studentu integrēšana visas fakultātes ikdienā. Kopumā BVEF SP visu gadu ir aktīvi darbojusies, lai izveidotu pozitīvu tēlu, no kura ikvienam studentam būtu saprotams, kā pašpārvalde spēj ietekmēt un uzlabot jauniešu ikdienu.

Daudzi zina, ka Fizmati ir Latvijas oranžais zelts, bet mazāk var pateikt, ka zeltam 2020.gadā vērtība pieauga. Tas pats notika ar Fizmatiem. 

Gads iesākās ļoti tipiski – ar ballēm, kurās izdejoties un socializēties. Notika Stratēģiskais seminārs, kurā pārrunājām grandiozos plānus 2020.gadam. Kā vienmēr, cītīgi strādājām pie Zinātniskās literatūras konkursa, visus studentu ieteikumus un arī diezgan daudz nodaļu ieteikumus nopirkām un sagādājām studentiem bibliotēkā. Kad vairs nebija iespējama ierastā pasākumu norise, veicinājām studentu saziņu tiešsaistē – ar mācību un spēļu vakariem. Kad varēja un vajadzēja, rīkojām pasākumus tā, lai būtu droši un pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot 2 metrus un vēl uzšļakstot dezinfekcijas līdzekli – tieši tā šogad pirmkursnieki piedzīvoja pirmsaristoteli “Baldone”. Ļoti lepojamies, ka izdevās to noorganizēt klātienē un satuvināt pirmkursnieciņus! Arī iesvētīt un padarīt īsteni oranžus, nevis tikai persicīgi pūkainus paspējām, tiesa, bez lielas fukšu balles, bet vismaz visas svarīgākās pieredzes jaunie Fizmati paspēja izdzīvot. Tad iestājās nošķirtais neklātienes laiks, bet Fizmatiem dzīve neapstājās. Pielikām pūles, lai pāriešana attālinātā režīmā notiktu kvalitatīvi un ātri. Bijām pirmie, kuriem kopsapulces notika MS Teams vidē. Kā studentu pašpārvalde rūpējāmies, lai studenti nejūtas vientuļi, vienmuļi un pavisam pamesti, rīkojot attālināto spēļu vakaru ar plašu izklaides izvēli visām gaumēm, Potenciālo biedru semināru ar interesantiem lektoriem, mācību vakarus ar iespēju izkratīt sirdi par to, cik grūti, dzejas (un ne tikai) lasījumus, pat ciparkūku cepšanu. Praktiski to pašu, ko parasti, tikai adaptētā formātā. Pat būdami attālināti, bijām kopā. Vēl cītīgāk uzklausījām studentu viedokļus un ieteikumus un bieži tikāmies ar fakultātes vadību, lai kopīgi strādātu pie kvalitatīviem risinājumiem. Pierādījām, ka Fizmatus oranži spīdēt nekas nevar atturēt!

Esam fakultātes studentu pašpārvalde lielākajā LU fakultātē. Kaut gan strādājam attālināti, organizējam konkursus un ļoti foršus pasākumus, ieskaitot labdarības pasākumus, kas ir tradīcija PPMF SP, kaut arī nav iespēja to darīt, kā agrāk. Izmantojam sociālos tīklus, lai aktualizētu studentu mentālo veselību. Pašlaik organizējam “Cīruļputenis – labo darbu mēnesis”, jo šajā attālināto studiju laikā vēlamies arī iedrošināt studentus izdarīt kaut ko labu gan priekš sevis, gan apkārtējajiem. Sadarbojamies arī ar citām FSP, piemēram, Erudīcijas pasākuma organizēšanā. Mēs aktīvi sadarbojamies ar studentu pārstāvjiem PPMF lēmējinstitūcijās, lai pārliecinātos, ka tiek pieņemti lēmumi, kas ir par labu studentiem. Mēs arī sadarbojamies ar kursu vecākajiem, aptaujājam studentus, lai varētu kvalitatīvāk pārstāvēt studējošo intereses, un palīdzēt studentiem realizēt savas idejas. Mēs uzturam regulāru komunikāciju ar fakultātes vadību, programmu direktoriem, bibliotēku, pašlaik arī strādājam pie sadarbības uzlabošanas ar LU PPMF filiāļu studentiem. PPMF ir 111 studiju programmas, esam izgājuši cauri visām LUIS aptaujām, sazinājušies ar studentiem, kuri zemu novērtēja savus studiju kursus, un lektoriem, lai kopā atrisinātu esošās problēmsituācijas. Mēs arī izsūtījām pateicības mācībspēkam, kuru kursi bija augsti novērtēti, par ko pat fakultātes vadība PPMF Domē izteica atzinību PPMF SP. Kaut gan esam maz – tikai 13 PPMF SP biedri, mēs esam ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai uzlabotu studiju gaitas mūsu fakultātes studentiem. 

Gada akadēmiskais sasniegums

Sākoties ārkārtas situācijai valstī, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pasniedzēji ļoti ātri pielāgojās situācijai, un izskanēja ideja diskusijas veidā studentiem un mācībspēkam izteikt savu viedokli par attālināto mācību procesu, ko uzreiz ar entuziasmu apņēmās rīkot FMOF SP Akadēmiskā virziena vadītāja Angelina Ganebnaya. Diskusijas mērķis bija apmainīties ar viedokļiem un idejām gan no studentu, gan pasniedzēju puses par 2020. gada rudens semestra attālināto mācību organizēšanu. Diskusijas katrā nodaļā notika atsevišķi un tika aicināti visi interesenti. Kopīgi sanāca panākt lieliskus rezultātus. Lielu paldies šajā procesā jāsaka mācībspēkam Ilvai Cinītei un viņas iniciatīvai šo organizēt kopā ar FMOF Studentu pašpārvaldi. Pēc šīm sarunām varam teikt, ka starp pasniedzējiem un studentiem uzlabojās atgriezeniskā saite un sapratne. Mēs ļoti ceram, ka šī pieredze nākotnē varētu tikai uzlaboties!

2020. gadā jau otro reizi notikusī LU Studentu zinātniskā konference “Mundus et” vienuviet pulcēja jaunos zinātniekus, pētniekus un studentus. Viena no galvenajām konferences misijām ir sasaistīt studijas ar zinātnes procesu un sniegt studējošajiem gan uzstāšanās pieredzi zinātniskā konferencē, gan atbalstu pētījuma tālākajā izstrādē. Pēc veiksmīgas un panākumiem bagātas konferences 2019. gadā, arī šis gads nebija izņēmums, 22.-23. oktobrī pulcējot 18 jaunos pētniekus, lai 4 sekcijās diskutētu par pasaules mijiedarbību ar idejām, cilvēku, sabiedrību un saprātu.

Konferenci aizsāka tematisks meistarklašu cikls ar mērķi sniegt konferences dalībniekiem un potenciālajiem apmeklētājiem teorētiskas zināšanas un noderīgas prasmes par dažādiem akadēmiskās dzīves un pētniecības jautājumiem, sākot no kvalitatīvas publikācijas izstrādes līdz pat niansēm, ko sagādā strādāšana starpdisciplinārā pētnieciskajā komandā. Meistarklases noritēja gan klātienē, gan tiešsaistē, ar lekcijām un praktiskajām nodarbībām, uzstājoties lektoriem Mārim Zanderam, Artim Svecem un Ingum Pērkonam. Lai gan rudenī COVID-19 ierobežojumi lika mainīt konferences iecerēto norisi, tika rasti risinājumi pilnvērtīgas dalības nodrošināšanai gan konferences dalībniekiem, gan skatītājiem. Konferences priekšvakarā norisinājās paneļdiskusija par COVID-19 pandēmijas izraisītajām izmaiņām zinātniskajā sabiedrībā, kur piedalījās Latvijas zinātnieki un zinātnes politikas veidotāji. Pati konference norisinājās paralēli divos formātos – klātienē un tiešsaistē –, lai konferences dalībnieki varētu izjust uzstāšanos, pielāgojoties pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, un arī tiešsaistes skatītājiem nodrošinot iespēju klausīties un iesaistīties.

Lielākā daļa no konferencei izvirzītajiem mērķiem tika sasniegti, pat par spīti COVID-19 radītajiem ierobežojumiem. Konference noritēja 2 dienas paralēlos formātos (klātienē un attālināti), noritēja arī pirmskonferences meistarklašu cikls jūlija, augusta un septembra mēnešos. Arī paneļdiskusija noritēja veiksmīgi, šoreiz gan apmeklētājiem sniedzot iespēju to vērot tikai tiešsaistē. Runājot par atbalsta mehānismu dalībniekiem pēc konferences, kā vienu no lielākajiem jauninājumiem šogad var minēt ar LU Inovāciju centra atbalstu nodrošināto iespēju perspektīvāko darbu autoriem atsevišķa konkursa ietvaros pretendēt uz mērķstipendiju, kas palīdzētu attīstīt viņu pētījumus tālāk pēc konferences – 10 perspektīvāko pētījumu autori šīs mērķstipendijas arī ieguva. Šobrīd norit arī šī gada konferences rakstu krājuma izstrāde, kurā iekļauti 15 konferences dalībniekiem bija iespēja gūt savu pirmo zinātnisko publikāciju, un krājumu paredzēts izdot jau vistuvākajā laikā. Arī darbu vērtēšanas sistēma šogad tika optimizēta, samazinot žūrijas locekļu skaitu un izveidojot tikai 2 komisijas, katru ar atsevišķu kompetenci, kā arī konference kopumā veiksmīgi iekļāvusies LU zinātnes pasākumu programmā tieši pateicoties šī gada darbam un konferences paplašinātajam vērienam.

DF LAB komanda Emil Syundyukov un Kaspara Eglīša vadībā ir noteikusi četrus virzienus, kuros kategorizējami veicamie darbi: pasākumi, koprade, pētniecība un izglītība. Studijas galvenā vērtība ir atvērtība – ļaut ikvienam izmantot tās resursus, lai apgūtu prototipēšanas prasmes, veiktu starpdisciplinārus pētījumus un iepazīstinātu ar tehnoloģijām tos, kas ar datorzinātni ir uz Jūs. Pat tad, ja šībrīža apstākļos apmeklētāji durvis atvērt var tikai metaforiski, ceturtajā DF LAB darbības sezonā studija tāpat atrada, kā īstenot plānotās ieceres. 

Ieskats dažos no 2020. gada veikumiem:

– 2021. atnesīs pavisam jaunu studiju programmu, kas veicinās digitālo domāšanas stilu topošiem medicīnas speciālistiem, kā arī, apvienojot spēkus ar datorikas studentiem, palīdzēs izstrādāt plānu, kā idejas realizēt zinātniskajos projektos vai jaunuzņēmumos (start-ups) veselības tehnoloģiju jomā.

– Digitālais rīks krūts vēža profilaksei Skrinings.lv, kas saņēma Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) balvu “Platīna pele 2020”, vienlaikus izglīto lietotājas par krūts vēzi un tā riskiem, kā arī palīdz pētniekiem. Sievietes var uzzināt personalizētus, ar zinātniskiem datiem pamatotus krūts vēža riskus. Skrinings.lv pētnieku vārdā sazinās ar respondentēm, kas atbilst pētījumu grupai, iepazīstinot lietotājas ar pētījumu, tā veicējiem un mērķiem. Viņas dati tiks nodoti zinātniekiem tikai tādā gadījumā, ja viņa piekritīs piedalīties tieši tajā pētījumā. 

– 10 diplomdarbi, vairākas studentu veidotās publikācijas, pētniecības un hobija projekti, vairojot tik aktuālo sadarbības garu medicīnas un datorikas studentu starpā. Daži no tiem – dinamisks balss tehnoloģijās balstīts pacientu triāžas modelis onkoloģiskām saslimšanām, digitāls rīks II tipa diabēta pacientu medikamentozas ārstēšanas pārraudzībai, kā arī kognitīvie testi neirologa pacientiem. 

– DF LAB palīdzēja Valsts pētījumu programmas pētījumos “Multidisciplināra pieeja COVID-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” un “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T projekts)”.

– Novadīts LU SP projekts, kas papildināja LU DF LAB prototipēšanas ierīču arsenālu ar viedierīcēm pētniecībai telemedicīnas, lietu interneta un mākslīgā intelekta jomās. Šīs ierīces palīdzēs studentiem apvienot akadēmisko darbu ar inovāciju izstrādi!

– Gada gaitā novadīti vairāki pasākumi, piemēram, Žurnāls Ir Tehnoloģiju skola, “My First Virtual Agent” sadarbībā ar Accenture Latvia, “digitālo rīku izmantošana HIV/AIDS novēršanā” sadarbībā ar ASV vēstniecību, Google Developer Student Club un citi. 

Ar izsmeļošu darbu DF LAB 2020. gada atskatu un ieskatu 2021. gada plānos var iepazīties šeit:  

Latviešu valodā: ej.uz/df-lab-atskats

Angļu valodā: ej.uz/year-in-review

Gada sociālais sasniegums

Latvijas Universitātes Dienesta viesnīcās ne ārkārtas situācijas laikā vidēji dzīvo 1500 studējošie. Dienesta viesnīcu stāvoklis ir dažāds – ir gan augstākas kvalitātes istabiņas, gan daudz zemākas. Tādēļ, ka dienesta viesnīcas ir viens no pamatakmeņiem studēšanas iespējai cilvēkiem, kuri nav rīdzinieki, Latvijas Universitātes Studentu padome uzņēmās iniciatīvu un kopā ar LU izveidoja vienošanos, kuras mērķis ir kopīgi pilnveidot un modernizēt studējošo kopmītnes labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Vienošanās ir atrunātas cenas dažādas kvalitātes istabiņām, saglabājot esošās neremontētajās un nosakot studentiem draudzīgu un ilgtspējīgu cenu renovētajām; motivē LU plānveidīgi renovēt istabiņas; nosaka kritērijus renovētajām istabiņām paredz abpusēju istabiņu izvērtēšanas komisiju. Vienošanās arī nosaka, ka jaunu dienesta viesnīcu projektēšanā ir jābūt iesaistītiem studējošajiem, kas jau no paša sākuma palīdzēs rast dienesta viesnīcās dzīvojošajiem piemērotāku dzīves vietu jaunajā Torņakalna kompleksā. Šāda vienošanās iepriekš nav eksistējusi un tā dos iespēju kopīgi risināt sasāpējušas studējošo problēmas ilgu gadu garumā.

Kā gan var students mācīties ar tukšu vēderu? Kad ēdnīcā rindas, tad vienmēr var paļauties uz līdzi paņemtajām pusdienām un mikroviļņu krāsni! Kad Zinātņu māja atkal piepildīsies ar studentiem, tad var garantēt, ka daudziem mīļākā vieta būs tieši studentu virtuve pirmajā stāvā, kur saskrieties ar studiju biedriem un papļāpāt, gaidot minūti trīsdesmit līdz siltai maltītei. Rudens semestra laikā tas jau pierādījās, un studentu iztrūkuma laikā to paspēja iemīlēt Zinātņu mājas apsargi. Ja aizmirsusies dakša vai karote vai ir vēlme ēst no šķīvja, ne kastītes, tad par to arī ir padomāts un tikai jāpaskatās virtuves skapīšos. Kad Zinātņu mājā tikko ievācāmies, šādu skapīšu, mikroviļņu krāsns, ēdampiederumu, tēju, krūzīšu un citu brīnumu nemaz nebija. Bet, pateicoties FMOF SP un darbinieku vēlmei padarīt Zinātņu māju mājīgāku, šis viss notika!

Iepriekš atkritumu šķirošanas iespēja tika nodrošināta Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, bet kopš augusta sadarbībā ar LU Infrastruktūras departamentu šāda iespēja ir izveidota Aspazijas bulvārī 5, kur atrodas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un LU Vēstures un filozofijas fakultāte.

BVEF vienmēr ir meklējusi veidus, kā attīstīt fakultātes situāciju. Mūsu fakultāte nodarbojas ar dažādu sociālu inovāciju ieviešanu, un attālinātā situācija šos mērķus nav ierobežojusi. Arī pagājušajā gadā fakultāte ir ieviesosi jaunu atkritumu šķirošanas sistēmu fakultātē ar mērķi aktualizēt šķirošanu, tādā veidā rādot piemēru un paceļot diskusijā atkritumu šķirošanas tēmas arī citās fakultātēs. Šāda tipa sociālais projekts noteikti parāda, ka arī ciešā sadarbība starp fakultāti un studentiem ir ne tikai spēcīga, bet arī inovācijas radītspējīga.

Piedomājot pie atkritumu šķirošanas un uzskatot atkritumu savākšanu par pozitīvu darbību vides labā, tiekt padziļināta izpratne par atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām. Veidojot izpratni un audzinot sevī atkritumu šķirošanu kā labu ieradumu, studenti, kā arī darbinieki samazina un atkārtoti izmanto, kad vien tas ir iespējams. Šis ir sociāls sasniegums BVEF, kas rosina patstāvīgi rūpēties par apkārtni un lepoties ar paveikto ne tikai universitātes sienās, bet arī ārpus tām.

Gada kultūras sasniegums

Pasākums tika pārcelts no ierastā laika pavasarī uz rudeni, lai epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākums netiktu izlaists un tiktu nodrošināta tradīciju saglabāšana. Tika īstenota klasiskā pasākuma programma – atklāšana, autoorientēšanās, sporta spēles, balle, erudīcijas un spēļu vakars. 

2020. gads sniedzis daudz izaicinājumu un arī apgrieza kājām gaisā visu izpratni par to, kādam “Aristotelis” 2020 pasākumam būtu jābūt. Projekta vadītāja Aleksandra kopā ar pārējiem LU SP valdes locekļiem, biroja darbiniekiem un citiem organizatoriem pieņēma izaicinājumu un nolēma organizēt pasākumu arī tad, kad ikdienas dzīve pilnībā mainījās, kā rezultātā vajadzēja nedaudz mainīt arī lielāko studējošo pasākumu. Aristotelis ir neatņemama studējošo dzīves sākuma pasākums, kuru Covid-19 ietvaros bija nepieciešams pielāgot apstākļiem. No pasākuma Rīgas Doma laukumā un vakara daļas LU vēsturiskajā ēkā, šogad tas kļuva par studentu festivālu jaunajā LU Akadēmiskajā mācību centrā. Nodrošinot maksimālos drošības pasākumus – visi klātesošie dalībnieki tika reģistrēti, visur bija pieejami dezinfekcijas līdzekļi un norādīta 2 metru droša distance – Aristotelis 2020 norisinājās, sniedzot savā veidā pirmo un diemžēl tuvākajā laikā pēdējo klātienes iepazīšanos ar saviem universitātes līdzgaitniekiem. Svarīgi pieminēt, ka Aristoteļa svinīgo daļu varēja vērot arī attālināti, ļaujot izbaudīt studentu svētkus arī tiem, kas nevarēja pievienoties.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē katru gadu decembra sākumā noris nedēļu ilgas Ģeodienas – fakultātes dzimšanas dienas svinības. Arī 2020. gadā šajā nedēļā ģeogrāfi pierādīja, cik radoši, sportiski, asprātīgi, zinoši un ballēties protoši viņi ir. Šogad pirmo reizi pasākums notika tiešsaistē, taču tas tradīcijām nelika ciest – norisinājās aizraujošs pasniedzēju jautājumu un atbilžu vakars “Konference” un ģeogrāfu balvu pasniegšana, Ģeostāstu vakars, kur fakultātes lielākie piedzīvojumu meklētāji dalījās savos neticamākajos, savādākajos un trakākajos ceļojumu stāstos (piemēram, vienmēr vērtīgi uzzināt, kā pašam atburāt mājās no siltajām zemēm), un Erudīcijas vakars, bet tradicionālo Ģeobasketbolu un Muzikālo, literāro un filmu vakaru ar milzu atsaucību aizvietoja brīvdabas orientēšanās sacensības “Ģeomedības” un noslēguma vakars ar ĢeoHoot viktorīnas izklaidēm un kopumā īpaši sirsnīgu saliedēšanos fakultātes ietvaros. Ģeodienas ir īpašas arī ar to, ka tas ir laiks, kad ģeogrāfi lasa: neatņemama to sastāvdaļa ir fakultātes ikgadējā avīze “Ģeovēstis”, kas šogad pirmoreiz pieejama arī elektroniskā formātā. Tajā lasāmi aizraujoši stāsti par lielu un mazu ģeogrāfu piedzīvojumiem, dodoties dabas ekspedīcijās Latvijā un ārzemēs, padomi kā ceļot videi draudzīgāk, kā arī ģeogrāfu daiļrade, koju padomi un ģeoskopi. Tāpat tika noskaidroti arī “Zelta memchiks ‘20″ un fotokonkursa “Lielais Didriķis” uzvarētāji, kas skaidri norādīja uz ģeogrāfu radošuma divām monētas pusēm.

Par Ģeodienu norisi atsauksmes bijušas tikai pozitīvas – studentu padomei galvenās organizatores Karlīnas vadībā ir izdevies ietērpt tradicionālo Ģeodienu garu jaunā formātā un inovēt, papildinot to ar jauniem pārbaudījumiem un piedzīvojumiem, lai ikvienā uzjundītu piederību savai fakultātei un atcerētos, pie kā ceram atgriezties.

Gluži kā nākotni paredzēdami, Fizmati juta, cik svarīgi ir pirmkursniekus padarīt saliedētākus vēl pirms studiju sākuma. Izrādījās, ka citas iespējas šogad praktiski nebija… Viens no Fizmatu grandiozajiem pasākumiem – pirmsaristotelis “Baldone” – noritēja klātienē arī šogad! Ievērojot īpaši-super-paaugstinātus piesardzības pasākumus un mazliet pamainot ierasto pasākumu programmu izdevās noorganizēt pasākumu, kurš bija veiksmīgi adaptēts valstī tajā laikā esošajai epidemioloģiskajai situācijai, kā arī pildīja savas funkcijas, esot izklaidējošs, oranžs un brīnišķīgs. Šāds veikums bija iespējams tikai pateicoties organizatoru komandai, kuri vēl pēdējā brīdī pirms pasākuma bija gatavi visu mainīt un pielāgot. Šīs komandas veikums ir visīstākais kultūras sasniegums! 

Neskatoties uz pandēmijas satricināto kultūras dzīvi, pat Covid-19 apstākļos BVEF patīkami pārsteidza jaunos studentus ar efektīvi un saturīgi noorganizēto ikggadējo pasākumu- BVEF Pirmaristotelis. Pasākuma laikā organizatori palīdzēja jaunajiem studentiem jau laicīgi iejusties piedzīvojumu un pieredzes bagātajā un daudzveidīgajā studentu dzīvē, iepazīties gan ar saviem jaunajiem kursa, gan arī pārējiem fakultātes biedriem, ātri vien kļūstot par labiem draugiem vai noderīgiem kontaktiem arī turpmāk, kā arī izjust komandas garu un kopienas spēku slavenajā gājienā no fakultātes Aspazijas bulvārī līdz uz Akadēmiskajam centram Torņakalnā ar skaļu fakultātes leģendāro saukļu saukšanu, kā, piemēram, “Vai ir vakars vai ir rīts- BVEF ir favorīts!”, “DAUDZ naudas”, kā arī klasiskais “BĒ-VĒ-EF”, lielo fakultātes karogu nešanu un kopīgu mazo karodziņu vēzēšanu, kuri, pasākuma atbilstošajās krāsās, reprezentēja šī pasākuma nozīmi jauno studentu dzīvē. Lai arī citādāk nekā iepriekšējos gadus, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, BVEF SP Pirmsari stotelis bija lieli svētki, kura laikā jaunie studenti ne tikai “iekāpa” studentu dzīvē, bet arī vienkārši guva lielisku pieredzei, labi pavadīja laiku un sagatavojās jaunajam dzīves posmam. Ar tā pozitīvo gaisotni studentu vidū, izglītojošajām diskusijām par studijām BVEF, smieklu pilnajām aktivitātēm, kuras saliedēja un motivēja jauno gadu uzsākt un izdzīvot ar jaunu, enerģijas pilnu sparu, kā arī ar atļauto “afterparty” līdz pusnaktij ne tikai 2020. gadā studiju sākošajiem studentiem, bet arī organizatoriem šis pasākums iezīmēsies kā viens no spilgtākajiem viņu studiju gados.

Gada inovācija

Žurnāls “Avantūra” ir SZF studentu veidots žurnāls, kurš kopā aptver ļoti plašu tēmu lauku. Šis ir pirmais žurnāls LU, ko brīvprātīgi veido studenti, rakstot par to, kas interesē pašiem un citiem studentiem. Šis žurnāls ir domāts studentiem, kuriem patīk “lifestyle” tipa saturs. Uzskatu, ka šis žurnāls ir inovācija Latvijas Universitātē un studentu vidū kopumā, jo viņu lielākais atbalsts ir tieši LU studetni un mācībspēks. Pat rektoram Indriķim Muižniekam ir viens numurs. Žurnāls ir sasniedzis arī Valsts prezidentu, jo žurnāla redakcija saņēma no viņu vēstuli, kuru viņš pats ir rakstījis. Tāpat žurnālā parādās Latvijā zināmi cilvēki, kā arī daži studenti, kuri ir veiksmīgi pabeiguši studijas LU. Lai arī nesaistīts ar LU SP, šis žurnāls noteikti ietver studentu intereses, kuras ir svarīgas arī LU SP. Šis žurnāls turpinās būt vieta arī nākotnē, kur studentiem praktizēt savas žurnālistiskās un multimediālās iemaņas un tam noteikti ir potenciāls nākotnē, tāpēc tas jau tagad ir pelnījis iegūt atpazīstamību ne tikai studentu vidū. 

Laikā, kad klātienes studijas nebija iespējamas nevienā formātā, radās inovācijas, kas skar tieši laboratorijas darbu izpildi. Starp vairākiem kursiem ar dažādiem moderniem risinājumiem visvairāk izcēlās viens – “Fizi3009 Elektronikas laboratorija”. Šajā kursā paredzētos klātienes darbus, piemēram, operāciju pastiprinātāju veidošanu un mērījumu veikšanu ar oscilogrāfu ļoti veiksmīgi aizstāja elektrisko shēmu simulāciju veidošana attālināti, izmantojot speciālas programmatūras. Bija pat iespēja iegūt oscilogrāfa mērījumus šīm digitālajām elektriskajām shēmām. Pasniedzējs bija pieejams konsultācijām par šo darbu veikšanu un arī sagatavoja videomateriālus, kas palīdzēja iepazīties ar nepieciešamajām programmām. Kurss tika ļoti operatīvi pielāgots, tika sasniegti kursa programmā paredzētie studiju mērķi, kā arī studenti apguva darbu ar programmatūru, kas var izrādīties noderīga arī tālāk dzīvē un karjerā.

Gada kļūme

Pasaule pilna ar notikumiem, bet 2020. gada 12. marts bija pagriziena punkts. Fizmatdienu 2020. organizatoru komanda jau kādu laiciņu bija aizturējusi elpu. Kad valstī pazziņoja ārkārtas situāciju, cerības vēl nepazuda. Varbūt līdz maijam jau viss būs beidzies, viņi domāja. Ar katru dienu cerības noplaka un palika tikai skumju jūra. Bija daudz stresa un domas, ka varbūt var kādu daļu pasākumu pārveidot attālināti. Tomēr tad vēl nebijām tik digitāli pieredzējuši, un visiem valstī bija daudz citu lietu par ko uztraukties, tādēļ Fizmatdienu vietā ieguvām Fizmatnedienas. Ja tagad varētu atgriezties nedienu lēmuma pieņemšanas mirklī, tad organizotoru komanda būtu izvēlējusies citu ceļu. Tādēļ šī bija kļūda, kas vajās viņus veselu gadu – līdz noritēs nākošās Fizmatdienas (varam pačukstēt, ka šogad tās plānojas digitālas:)).

2020. gada 11. martā norisinājās LU SP Kopsapulce, kas bija pilna ar negaidītiem pavērsieniem, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem un turpinājās līdz pat pusnaktij. Šī iemesla dēļ, tika izsludināts kopsapulces pārtraukums. Tomēr neviens negaidīja nākošās dienas notikumus – karantīnas izsludināšanu valstī pandēmijas Covid-19 dēļ, kas nepārprotami lēma arī šīs kopsapulces likteni – tā klātienē nenorisināsies. Ar šādu pieredzi saskāries nebija neviens, arī LU SP Valde, tāpēc bija jādomā risinājums, kā organizēt kopsapulces attālināti. Risinājums nāca, bet tas nāca ilgi un smagi. Un tā nu 15. maijā šī sēde tika atsākta un veiksmīgi tika ievēlēts LU SP priekšsēdētājs – Deniss Celuiko.

Pasākums, ko rīkoja LU MF zinātniskais pulciņš narkoloģijā. Pasākums un saite uz tiešsaistes notikumu izziņoti publiski, nevienā brīdī neminot, ka pasākums paredzēts tikai pulciņa dalībniekiem. Uz pasākumu Facebook “ieinteresēti” bija vairāk nekā 900 cilvēki un liela daļa no viņiem patiešām arī mēģināja pieslēgties Google Meet platformā notiekošajai sēdei, kurā tīri tehniski maksimums būtu 100 dalībnieki. Pulciņa pārstāvji bija gaužām pārsteigti par lielo aktivitāti, par spīti tam, ka pasākums Facebook platformā guvis lielu popularitāti (ko var redzēt kā rīkotājs, tā jebkurš cits Facebook lietotājs). Gala rezultātā vairāki simti interesentu tika aizdzīti no sēdes, uztaisot tai jaunu, privātu saiti.

Ģeorallijs ir ilggadēja Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātes tradīcija, kas spēkā jau kopš 1986. gada pavasara. Šis ir ģeogrāfu spilgtākais pasākums, kas tiek organizēts divas reizes gadā – rudenī un pavasarī – un parasti bez tā ģeogrāfu dzīve vienkārši nevar turpināties. Diemžēl, kādreiz mums bija jāsastopas ar sakāvi. Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, 69. pavasara ģeorallijs “Viesīte 2020” tika atcelts.

Krišjānis Ralfs Veinbergs (Ģeorallija direktors, par pasākuma atcelšanu): “Vienmēr esmu domājis, ka Ģeorallijs ir kalts akmenī, ka šis ģeopasākums, kurš ir tik tuvs mums visiem, vienmēr notiks. Ka tas nav atkarīgs no manis vai kāda cita, ka tas vienmēr būs. Bet tagad šis.. Šis ir kaut kas daudz lielāks par mums un ne es, ne studentu pašpārvalde nespēj to ietekmēt. Šis pasākums ir par Ģeotautu un tās saliedēšanu, daudziem, tai skaitā man, tas dod iemeslu degt par ko lielisku un dod iemeslu virzīties uz priekšu. Taču ne es, ne kāds cits nav gatavs riskēt ar Ģeotautas veselību un labklājību, un cilvēki, kuri piedalās šajā pasākumā vienmēr mums ir bijusi prioritāte.”

Ģeotauta vēl aizvien nervozi sēž uz krēsla maliņas, gaidot brīdi, kad atkal varēs pulcēties un vienoties tradīcijās, ko ne ar ko citu nav iespējams aizstāt. Lai katrs jaunais ģeogrāfs, kas pievienojies LU saimei, ir izjutis mūsu kopības garu un izprot tā nozīmi. Līdz tam laikam, ģeorallija trūkums ir patiesa gada bēda.

Gada students

Lai arī nominants ir pirmā kursa students, ļoti pārliecinoši var aizstāvēt savas zināšanas, nosvērtas un zinošas atbildes strādājot studiju procesā. Kā arī aktīvi piedalās pašpārvaldes darbā un noteikti ir pelnijis šo nominācijas.

Lai gan šajā mācību gadā Alise uzsāka maģistrantūras studijas Bioloģijas fakultātē, daudzi, iespējams, Alisi zinās tieši kā vēsturnieci. Pirms maģistrantūras studiju uzsākšanas, savas bakalaura studijas Alise patiesi pabeidza Vēstures un filozofijas fakultātē, izstrādājot bakalaura darbu, kurš ieguva vērtējumu 10 (izcili). 

Savu akadēmisko spēku Alise pierādīja arī 2020. gada Studentu zinātniskajā konferencē “Mundus et”, kurā viņa ne vien ieguva žūrijas simpātiju balvu, bet arī bija viena no perspektīvāko pētījumu autoriem, kuri ar LU Inovāciju centra atbalstu saņēma mērķstipendiju pētījuma tālākai attīstībai. Paralēli studijām Alise jau vairākus gadus aktīvi darbojas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā – strādājot tieši ar savu pētāmo jomu, viņa ir viena no retajiem pētniekiem Latvijā, kas apvieno vēstures pētniecību ar bioloģiju, par savu lauciņu saucot tieši bioarheoloģiju. 

Vienlaikus turot augstu latiņu studijās, Alise sevi pierādīja arī sabiedriskajā darbā, savu ieguldījumu ne vien LU, bet arī visas valsts studentu labā sniedzot caur savu darbību kā Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskā virzienā vadītāja. Alise savu amatu LSA apvienoja ne vien ar pēdējām bakalaura darba rakstīšanas dienām, bet arī ar veselu studiju semestri jaunā fakultātē maģistrantūras līmenī, neupurējot ne sekmes, ne sev uzticētos darba pienākumus. Papildus darbam LSA, savu studentijā iegūto pieredzi un vērtīgās atziņas Alise nodeva tālāk kā studējošo pašpārvalžu sadarbības foruma KUBS 14 Lielā uzdevuma vadītāja, sniedzot arī nākamajiem censoņiem zināšanu un pārliecības devu, ko ņemt līdzi savos piedzīvojumos. 

Viss iepriekšminētais liecina ne vien par Alises talantiem, bet arī apliecina viņas spēju apvienot gan studijas, gan sabiedrisko darbu, noturot latiņu augstā līmenī abās jomās. Ikdienas strādājot studentu labā un reizē saglabājot augstus rezultātus akadēmiskajā sfērā, Alise ir sevi pierādījusi kā vienu no spēcīgākajiem kandidātiem uz “Gada studenta” titulu. 

Karlīna ir paraugs ikvienam sev apkārt, iemieso mieru un paniku vienlaicīgi, spēj gan nomierināt, gan enerģiski iedvesmot kolēģus un studiju biedrus. Ikdienā Karlīna studē 2. studiju gadā ĢZZF bakalaura studiju programmā “Vides zinātne”, notur stabilu 8+ vidējo atzīmi un gatavo bakalaura darbu saistībā ar ornitoloģiju un mežsaimniecību. Tajā pašā laikā viņa vienmēr sniedz palīdzīgu roku studiju biedriem, iniciējot diskusijas studiju laikā, padarot mācīšanās procesu šajā attālinātajā vidē visiem patīkamāku, un pat pasniedzot angļu valodas privātstundas. Viņa vienmēr tiecas no studijām izspiest vissvaigāko sulu, un nebaidās no izaicinājumiem, līdz ar ko darbojas LUMIC Ideju laboratorijā ar studiju materiālu digitalizācijas jautājumiem, lai uzlabotu studiju kvalitāti arī citiem. Karlīnai rūp citu cilvēku labsajūta, spēja izpausties un kārtīgi padarīts darbs, un varbūt tieši tādēļ viņa jau otro gadu darbojas arī ĢZZF SP valdē, iepriekš vadot Kultūras virzienu, bet šogad vadot veselu komandu Komunikācijas virzienā. Viņa ir lieliska līdere, kas aktīvi iesaista savu komandu darbos un parūpējas, lai apkārtējie iegūst ne vien labas atmiņas, bet arī vērtīgas zināšanas nākotnei, un ir viens no galvenajiem cilvēkiem, kas pašpārvaldē rūpējas par studentijā mītisko ‘pēctecību’ un ilgtspēju, ievedot jaunos aktīvistus patiesi ‘aktīvā’ darbībā un uzjundot motivāciju darīt vēl un vēl.

Brīvajā laikā Karlīna iet mežā, grimst dziļās pārdomās par dabu un izglītības kvalitāti, bet citreiz nebaidās smieklīgi padejot kopmītnēs – tas viss veido vienu enerģisku veselumu, par kuru fakultāte tur īpašu rūpi.

Ja, atverot vārdnīcu pretī apzīmējumam “perfekts students” neatrodat Vaira Stramkaļa vārdu, tad šis izdevums noteikti iznācis pirms viņš uzsāka savas studiju gaitas. Vairis jau no pirmās dienas universitātē ar sirdi un dvēseli atdevies studentijai. Gadu no gada spējis apvienot izcilību ikvienā studiju darbā ar aktīvu iesaisti ārpusstudiju aktivitātēs. Viņa dzīves moto ir “Saki “jā!” iespējām!”. Tas pavēris durvis un ļāvis iesaistīties ne tikai BVEF SP, kur pildījis sekretāra pienākumus, bet arī pārstāvēt studentu intereses LU Senātā. 2020. gadā papildināja “Aristoteļa” brīvprātīgo rindas, vēlreiz pierādot, ka izcilība studijās IR savienojama ar aktīvu sociālo dzīvi. Vairis ir atjautīgs, izpalīdzīgs un aktīvs students, kurš ir gaismas un motivācijas avots savu līdzgaitnieku dzīvēs.

Dāvis ir cilvēks gan ar studentijas, gan dzīves pieredzi. Fakultātes Studentu Padomē viņš ir izaudzis no protokolētāja uz finasistu, no pasākumu rīkotāja uz cilvēku norīkotāju – priekšsēdētāju. Stūrējis padomi cauri ikdienišķiem uzdevumiem un pārmaiņu laikiem. Pārskatījis, lai Fizmatu studentu viedokļi tiktu uzklausīti, kad sākām iedzīvoties jaunajā attālinātajā realitātē. Noorganizējis nemitīgas tikšanās ar fakultātes vadību, studentu aptaujas un risinājumu meklēšanu. Esot vitāla padomes sastāvdaļa, Dāvis atrod laiku arī cītīgi mācīties, kā arī mācīt citus, esot matemātikas skolotājs. Tas nebūtu pa spēkam kuram katram! Bet ne jau tikai paveiktais ir svarīgs – mūsuprāt, ir svarīgāk, kā lietas tiek paveiktas. Dāvis darbus dara ar entuziasmu, rūpīgumu un nepadodas pie grūtībām. Dāvis ne tikai iedvesmo cilvēkus darīt, viņš dara pats. Pat ja brīžiem likās, ka darbu apjoms būs par lielu, Dāvim ar to vienmēr izdevās tikt galā. Mēs lepojamies ar tādu studentu!

Gada izaugsme

Ariana jau no 1.kursa ir aktīvi iesaistījusies Ķīmijas fakultātes pašpārvaldē, jau no paša sākuma izrādot lielu interesi un motivāciju par pašpārvaldes norisi, iesaistoties dažādos pašizaugsmes pasākumos. Ariana ir spilgtākais piemērs tam, ko var sasniegt pirmkursnieks, kurš tikko spēris soļus studentijā. Jau no paša sākuma viņa ir izrādījusi interesi, iniciatīvu un proaktivitāti visās iespējās, kādas tika viņai piedāvātas. Ar lielu degsmi un mirdzumu acīs aizvadītajā gadā Ariana ir piedalījusies dažādu pasākumu organizēšanā. Gan LU, gan citu AII līmēni Arianas vārds nav svešs. Ariana ir ņēmusi dalību Ledlauzī, KRS, Kubā, kā arī savas FSP semināros un daudzos citos. Viņa ir organizējusi lielākus un mazākus pasākumus, bija galvenā organizatore Ledlauzim, aktīvi darbojusies ĶF SP, kā arī tagad pārstāv LU SP valdi. Kultūras un pasākumu cilvēki nedrīkst palikt nepamanīti. Šis gads nesīs daudz izaicinājumus Arianai, kurus noteikti viņa uzveiks ar vēsu prātu.

Rūdolfs ir sevi pierādījis kā īstu LU studentijas patriotu – sākot ar maziem soļiem, līdz pat tam, ka gada laikā kļuva par LU studējošo senatoru, LSA domnieku, LU SP biedru (ar nevienu kavētu LU SP Kopsapulci!), un vienkārši lielisku un zinošu cilvēku, kurš vienmēr dalīsies ar savu viedokli, apmeklēs sēdes un darba grupas, iesaistīsies svarīga līmeņa jautājumos un cīnīsies par to, kas svarīgs. Ja vajadzētu nosaukt lietas un notikumus, kur Rūdolfs nav iesaistījies, tad tas būtu grūti, jo tādu nav – viņš ir visur!

Elīna savu ceļu LU SP uzsāka kā cītīga aktīviste, paralēli pārstāvot savu fakultāti un esot tās sadarbības virziena vadītāja. Gada laikā Elīnas interese par LU SP tikai palielinājās, un rudenī viņa pārliecinoši ieguva arī biedra vietu, kļūstot par vienu no trim BVEF SP pārstāvjiem. Paralēli darbībai LU SP, Elīna jau otro gadu ir kļuvusi par Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvaldes (BVEF SP) sadarbības virziena vadītāju un ar savu darbu ir ieguvusi neskaitāmus jaunus sponsorus ikkatram pašpārvaldes organizētajam pasākumam. Mūsuprāt, viņa ar savu piemēru ir parādījusi, kādam jābūt ikvienam godprātīgam un atbildīgam biedram, kā apvienot pienākumus ar vēlmi uzlabot studentu ikdienu un atrast ikkatrā darbā sauju prieka un jautrības. Elīna ir veiksmīgi palīdzējusi organizēt dažāda tipa pasākumus un vienmēr ir bijusi viena no aktīvākajām organizatoru vidū. Tas, ka Elīna studentijā turpina darboties vēl aktīvāk un aizrautīgāk, norāda uz viņas spēju attīstīties, pārstāvēt un augt, kā arī to, cik patiesībā studentija ir tuva sirdij.

Pirms jau vairāk nekā gada pāris Fizmatu pirmkursnieki, Kristers un Mareks, pamanīja šausmīgu lietu – Latvijas Universitātei nav sava šaha kluba. Sapratuši, ka pats no sevis nekas neradīsies, viņi salasīja šaha komplektus, pieaicināja spēlētgribētājus un nodibināja LU šaha klubu. Tagad zem LU piedāvātajām sporta nodarbībām starp futbolu, florbolu, galda tenisu un pašaizsardzību visiem iespējams ir pieteikties arī uz šaha spēlēšanu. 

Par spīti pandēmijas ierobežojumiem, kas liedza šaha entuziastiem satikties klātienē un izbaudīt spēlēšanu dzīvē, klubs adaptējās un turpināja attīstīties. Reizi nedēļā notiek online turnīri, tiek pieaicināti šaha treneri un lektori, kā arī cilvēki apspriež šaha pasaules notikumus un uzdevumus online sarakstēs. Kas zina, varbūt nākotnē Latvijas šaha čempions nāks tieši no LU šaha kluba!

Gada vecbiedrs

Kaspars ir neizsīkstošs enerģijas un gudru domu cilvēks. Ja vajadzēs kādu steidzamu ideju pieplūdumu, viņš būs tas, kas dos pretī kādu lielisku rekomendāciju vai izpalīdzēs pats. Ja nepieciešama palīdzība kādā tehniskā jautājumā, tad Kaspars ir arī evanģēlists šajā jomā – gandrīz nekad neatsaka, vai vienmēr iesaka kādu, kas būtu atbilstošais cilvēks problēmas risināšanai. Kaspars ir ne tikai lielisks sarunu biedrs par studentijas un dzīves lietām, bet arī apzinīgs padomdevējs un uzticams draugs-vecbiedrs.

Viszinis vienmēr ir bijis ļoti oranžs cilvēks, pa gabalu viņu uzreiz var atpazīt kā īstenu Fizmatu. Uz Arta bildēšanas spējām var paļauties pat vismazākajos pasākumos, un arī pat bez ballēm, kurās ķert mirkļus, viņš ir gatavs izpalīdzēt Fizmatu Studentu Padomei. Liela palīdzība no Arta bija lielākajā Fizmatu pirmkursnieku saliedēšanās pasākumā – FMOF pirmsaristotelī “Baldone”. Bez viņa uzticīgā busiņa, dažādajām zināšanām visās jomās, ļoti vitāli svarīgā naktstrases posma izveides un uzmanīšanas un mākas pirmkursniekus iekustināt ballītei un sarunām šis pasākums nebūtu iedomājams. Un skaistas bildes visiem dalībniekiem arī tam visam starpā paspēja saknipsēt! Arti un viņa kameru nebaida nekādi laikapstākļi, kā tas pierādījās 2020.gada iesvētībās – tika līsts purvā, padomāts par atbilstoša apgaismojuma un aprīkojuma nodrošināšanu lietū, tumsā un krūmos, arī pēc vairākām stundām brikšņos nezuda viņa enerģija un spēja cilvēkiem likt justies brīvi. Bez Visziņa Fizmatu pasākumos nu nekādi!

Mūsu sabiedriskākais vecbiedrs Emīls Volgasts gadu laikā bijis klāt gan veco tradīciju uzturēšanā, gan jauno tapšanā. Savu brīvo laiku studentijā aizpildīja, sākot ar tik nopietniem darbiem kā rokas turēšana uz BVEF SP pulsa, sēžot priekšsēdētāja krēslā un studentijas interešu aizstāvēšanai senatora lomā, beidzot ar pašpārvaldes sadzīves uzlabošanu starp lekcijām, kļūstot par profesionālāko UNO spēlētāju un tiesnesi BVEF SP vēsturē. Vairākkārt pārstāvējis fakultāti izstādē “Skola”, kā arī veiksmīgi virzījis vairākas jauno SP biedru paaudzes uz izaugsmes ceļa stāstot, rādot un daloties ar savām zināšanām un atklājot noslēpumus nosprausto mērķu ātrākai un veiksmīgākai sasniegšanai. Ikviens BVEF SP biedrs un aktīvists zina, ka, neskatoties uz aizņemto grafiku, Emīls nekad neatteiks sirsnīgai, lielsiku padomu piepildītai sarunai debešķīga kebaba komplekta pavadībā. Viņš viennozīmīgi ir mūsu izpalīdzīgākais, uzņēmīgākais, draudzīgākais un aizrautīgākais vecbiedrs.

Gada studentu draugs

RedBull katru gadu aktīvi atbalsta LU studentu pasākumus, piemēram, spēļu vakarus, balles. Viņi ir vienmēr atsaucīgi, atvērti sadarbības piedāvājumiem, aktīvi rosina studentus iesaistīties daudzos un dažādos pasākumos. Red Bull – šī mazā enerģijbudžiņa dod studentiem spēku pat tad, kad cerība ir izsīkusi gan grūtās sesijas naktīs, gan miegainos pasākumu rītos. Red Bull ir viens no atsaucīgākajiem sponsoriem, ar ko ir nācies jebkad komunicēt. Pat tad, kad vairs nenotika klātienes pasākumi, atbalsts neizsīka, kā arī viņi aicināja sadarboties interesantos konkursos un piedāvāja atbalstu studentiem. Sadarbība vienmēr bija patīkama un pozitīva. Nekad nevajadzēja prasīt divreiz – Red Bull pārstāvji vienmēr bija pretimnākoši un gatavi pielāgoties (reizēm piemetot klāt kādu kasti iepriekš solītajam enerģijas daudzumam). Atliek tik vienreiz uzrakstīt, un vienas stundas laikā tiek saņemta atbilde: “Jā, sadarbosimies.” Vērts arī pieminēt, ka Red Bull noteikti ir viens no ilgstošākajiem sponsoriem, ar kādu studentiem sanāk sadarboties, un cerams, ka šī sadarbība turpināsies vēl ilgi!

Sabīne Rasa Vīra ir kā lemta titulam “Studenta draugs”! Pirmās asociācijas ar Bioloģijas Studējošo pašpārvaldi noteikti ir ar Sabīnes žiperīgo un draudzīgo garu. Viņa ļoti aktīvi iesaistās studentu dzīvē, un noteikti palīdz atrast ceļu jebkuram studentam, kurš nedaudz apjucis savos studentijas ceļos. Viņas prioritātēs noteikti ir spert pretimnākošu soli, sniegt gādīgu viedokli un būt kā atbalsta punktam jauniem studentiem, sākot studijas.

Gada multimediju materiāls

Jau otro gadu HZF SP šogad turpināja jauniesāktu tradīciju, uz Valentīndienu aizmāršīgiem mīlniekiem sagatavojot lieliskas, smieklīgas un mīlīgas kartiņu sagataves. Starp tām atrodamas tādas pērles kā “vai tu esi no VID? jo katra tava ziņa liek manai sirdij sisties straujāk” vai piedāvājums romantiski vakcinēties kopā, ar šo kartiņu reizē nodrošinot sirdi sildošu emociju vairošanu pasaulē un veicinot interesi par vakcināciju pret COVID-19. 

Šie multimediju materiāli varbūt nav tehniski izsmalcinātākie grafiskā dizaina brīnumi, bet šī ir lieliska, jauka tradīcija, kura ir pelnījusi novērtējumu. 

Šī gada kartiņas var atrast šeit: https://www.instagram.com/p/CLRemg1J9W-/

Vienkārši ģeniāls saturs. Februāra numurs bija izklaidējošs un informatīvs no vāka līdz vākam. Es nekad vienā žurnālā neesmu redzējusi tēmu spektru no aukstuma peldēm un iespējas stāties Zemessardzē, līdz konspirāciju teorijām un Taro kāršu horoskopam.

Pēdējos Ziemassvētkos, kad nevarējām tikties klātienē, visi vēlējāmies sajusties tuvāki viens otram. Ģeogrāfiem un viņu mīļajiem to nodrošināt palīdzēja LU ĢZZF Studentu pašpārvaldes rīkotā akcija ”Dāvana vientuļam ģeogrāfam”, kas palīdzēja atrast jaunus vēstuļu biedrus un radīja prieka sajūtu viens otram, nosūtot Ziemassvētku paciņus. Pateicoties Komunikāciju virziena jaunajam talantam Agatei, tapa silts, minimāls, animēts vizuālais saturs, lai uzrunātu ģeogrāfus un viņu draugus dalīties priekā: https://www.instagram.com/geografumafija/ (highlight – Dāvana ģeogrāfam) 

Kas pamudina apmeklēt pasākumu? Mūs visvairāk piesaista un pārliecina, ja tam ir maģisks, kvalitatīvs un pārdomāts vizuālais materiāls. FMOF 2020.gada iesvētību vizuālais materiāls bija tik superīgs, ka pat dažs labs otrkursnieks piedalījās tajās! Krāsu gamma, kas saskan ar fakultātes identitāti, dizains, kas attēlo pasākuma būtību un norises vietu (purvu pie Zinātņu mājas), meistarīgais ēnojums, gaismojums un precīzais fakultātes attēlojums, noslēpumainība, kas var piemist tikai iesvētībām – šaubu nav, ka varam šo saukt par Fizmatu labāko 2020.gada multimediju veikumu!

Gada biedrs

Paulīna aktīvi iesaistās HZF SP sastāvā jau otro gadu. Pirmajā gadā viņa bija finanšu virziena vadītāja un palīdzēja visiem ar tāmēm, budžetu, utt., šogad ir sperts solis tālāk, un Paulīna ir ne tikai priekšsēdētājas vietniece, bet arī LU SP biedrs un ir LSA domē. Kopš viņu ievēlēja par biedru HZF SP, Paulīna ir ļoti aktīvi iesaistījusies studentijā, vienmēr cenšas izprast visu, lai varētu palīdzēt, apmeklē katru kopsapulci, ne tikai pašpārvaldes, bet arī LU SP. Ar viņu ir prieks sadarboties. Šobrīd viņa gan aktīvi iesaistās pašā HZF darbībā, ir HZF SP un LU SP biedrs, HZF SP priekšsēdētājas vietniece un LSA LU SP domnieks. Viņa vienmēr uzlabo cilvēku garastāvokli, ir priecīga iesaistīties visur, kur vajag.

Uzskatu, ka Rūdolfs šī gada laikā ir bijis visspilgtākais biedrs. Viņa darbība LU SP izpaužas gan diskusiju veicināšanā kopsapulcēs, gan uzcitīgā LU SP virzienu sēžu un darba grupu apmeklēšanā un iesaistē tajās. Papildus tam, Rūdolfs kā studējošo pārstāvis darbojas dažādās instancēs – LSA Dome, LU Senāts, LU Muzeju padome, LU SP Revīzijas komisija un LU SP Vēlēšanu komisija, pārstāvot kā LU SP vārdu, tā arī LU studējošo intereses. Nepārprotami, Rūdolfs caur savu uzticību un nodošanos LU SP, ir pelnījis kļūt par LU SP Gada biedru.

Guna ir bijusi LU SP biedrs jau teju 2 gadus un līdz brīdim, kamēr studijas to atļāva, ir apmeklējusi katru LU SP kopsapulci. Aktīva iesaistīšanās kopsapulču laikā, jautājumu uzdošana un apkārtējo garastāvokļa uzlabošana ir tikai dažas no lietām, ko Guna ar savu klātesamību ir devusi LU SPam. Iesaistoties tādā studējošo pārstāvniecībā kā LU SP ir īpaši svarīgi tie cilvēki, kas pirms lēmumu pieņemšanas uzdod jautājumus par neskaidrajām lietām vai izceļ kādas īpašas nepilnības, ja tādas ir radušās, jo šie cilvēki rada dinamisku vidi pārstāvniecībā, kas ir nepieciešama kvalitatīvam lēmumu pieņemšanas procesam. Guna ir tieši tāda tipa cilvēks, kas nebaidīsies izcelt kādu kļūdu, kas ir radusies lēmumprojektā vai uzdot īpaši specifisku jautājumu par kādu budžeta pozīciju. Šādi cilvēki ir patiesi nepieciešami, lai organizācija spētu darboties kvalitatīvi un nepieļautu muļķīgas kļūdas. Paldies Gunai par lielisko darbu, pārstāvot Fizmatu oranžumu LU SP!

Gada aktīvists

Sabīne, būdama SZF SP priekšsēdētāja, paralēli iesaistījās un turpina iesaistīties jautājumos, kas skar LU studentiju kopumā. Darbība saistās ne tikai ar Kopsapulču, sēžu un darba grupu apmeklēšanu, bet arī viedokļa izteikšanu un pozitīvas vides radīšanu. Sabīne zin, kā lietas notiek, un zin, pie kā vērsties, ja vajadzīga palīdzība. Sabīne ir spēcīga visu jomu jautājumos (akadēmiskie, sociālie un kultūras), kas palīdz dažādā situācijās, kā arī – ja ir saskarsme ar prroblēmu, tad nebaidīsies steigšus meklēt tai risinājumu.

Veronica ir starptautiskā studente no LU MF, kas 2020. gada laikā ir izrādījusi milzu iniciatīvu un vēlmi darboties LU SP, lai padarītu starptautisko studentu dzīvi LU kvalitatīvāku un dažādāku. Uzrunājot LU SP Starptautiskā virziena vadītāju tika sākts nopietns darbs pie starptautisko studentu pārstāvniecības uzlabošanas LU, kas ir viens no lielākajiem projektiem Starptautiskajā sfērā LU SP pēdējo gadu laikā. Veronica ir uzņēmusies rūpes arī pār savas fakultātes studentiem, kas sāk studēt LU palīdzot tiem ar iepazīšanos ar universitāti un palīdzibas sniegšanu vajadzīgajā brīdī. Darbojas LU Social, lai radītu sociālos un kultūras pasākumus, aktīvi strādāja pie Culture Exchange Programme visu gadu un ikdienā sazinājās ar LU SP, lai risinātu problēmas ar kurām saskārās starptautiskie studenti. Veronica ir viena no aktīvākajām studentēm LU šobrīd, neesot nekāda veida pārstāvniecībā un viņa ir pelnījusi pateicību par savu darbu! 

Naatalie ir starptautiskā studente no Medicīnas fakultātes, kas ir ieguldījusi milzu darbu LU SP Starptautiskajā virzienā 2020. gadā kā aktīviste. Naatalie jau pirms iesaistīšanās LU SP ir bijusi aktīva savā fakultātē, darbojoties starptautisko studentu pašorganizētajā kopienā LU Social un vadījusi vairākus kultūras un sociālos projektus, lai padarītu MF starptautisko studentu dzīvi interesantāku. Naatalie ir arī viena no dažiem studentiem, kas aktīvi darbojas, lai jaunie ārvalstu studenti MF būtu atbalstīti, iepazīstināti ar universitāti un studijām LU, atbild uz visiem studējošo jautājumiem un ja pati nevar palīdzēt problēmu atrisināt Naatalie nebaidīsies iet pie MF vadības vai LU SP, lai problēma tiktu risināta. Pirmajā Covid vilnī Naatalie bija viena no studentiem, kas aktīvi rakstīja vēstules un vāca studentu parakstus, lai uzlabotu attālināto studiju procesu un liktu LU ieklausīties arī ārvalstu studentu viedoklī. Šobrīd Naatalie jau gadu darbojas pie Starptautisko studentu pārstāvniecības izveides LU SP, ieguldot milzu darbu, komunicējot ar studentiem un palīdzot LU SP iegūt starptautisko studentu viedokli par pārstāvniecības jautājumiem. Ieguldīts milzu darbs, kas nebeidzas un tikai turpinās. Prieks par šādiem studentiem LU !!!

Rolands Aleksandrs, zināms arī kā Saša, ir enerģijas pilns students ar lielu gribasspēku un spēju virzīt lietas uz priekšu. Saša izplata pozitīvu enerģiju jebkurā kompānijā un vienmēr ir gatavs iedvesmot citus.

Rolands Aleksandrs sevi paradīja jau kopš pirmā kursa. Savā pirmajā gadā viņš ar aktīvi iesaistījās FMOF SP dzīvē, kā arī tika ievēlēts par kursa vecāko un pat līdz šīm brīdim turpina veiksmīgi pārstāvēt sava kursa intereses. FMOF Studentu pašpārvaldes darbībā Rolands šobrīd darbojas kā Ārlietu virziena vadītājs, kur vieglu roku un kvalitatīvi izpilda savus pienākumus. Saša spēj lieliski orientēties arī akadēmiskajos jautājumos un ar prieku piedalās LU SP un LSA darbībā, kur ar lielu interesi un entuziasmu iesaistās un brīvi izsaka savu viedokli.

Aleksandrs vienmēr ir gatavs paveikt daudz un vēl bišķiņ. Viņš aktīvi uztur kontaktus ar dažādiem Fizmatu draugiem un sponsoriem, seko līdzi jaunumiem studentijas vidē un par tiem informē un ieinteresē studiju un SP biedrus. Saša paveica lielu darbu fakultātes pirmsaristoteļa organizēšanā, paralēli darbojoties arī Aristoteļa izveidē. Oktobrī viņam izdevās organizēt superīgu FMOF SP Potenciālo biedru semināru (PBS), kas veicināja FMOF studējošo (un SP potenciālo biedru) saliedēšanos. Kad pienāca laiks jaunā sasaukuma vēlēšanām, Rolands Aleksandrs pats izveidoja savu partiju, no kuras visi kandidāti kļuva par biedriem. Aleksandra saulaino klātbūtni grūti nepamanīt! 

Balsojums ir noslēdzies

Mūsu sponsori: